Uorganisk kjemi (KJE220)

Emnet gir en generell forståelse om de fysiske egenskapene og reaksjonsmønstrer til grunnstoffene (og deres vanlige forbindelser) fra Grupper 1-2, 13-17 og den første perioden i sidegruppemetallene. Dette inkluderer flere bindingsteorier. Faget inneholder et obligatorisk, men spennende, lab kurs.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

KJE220

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Emnet består av to deler, en teoridel og en praksisdel. Teoridelen i kurset gir innføring i basisprinsipp for atomstruktur, det periodiske system, relasjoner mellom grunnstoffenes atomstruktur og deres fysiske og kjemiske egenskaper og den biologiske og miljømessige tyding av hvert grunnstoff. Beskrivelsen av kjemien til de fleste grunnstoffene vil bli gjennomgått inkludert transisjonsmetallene og noe organometallisk kjemi. Mangel på kilder til noen metaller, samt gjenvinning av metaller

I tillegg vil, industrielle prosesser som brukes i fremstilling av grunnstoffene og deres forbindelser og teknologiske, biologiske og materialmessige bruk av disse bli gjennomgått.

Den praktiske delen av emnet gir en innføring i kvalitativ uorganisk analyse og kjennskap til egenskapene til kation, anion og komplekse forbindelser.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten:
  • ha basiskunnskaper om bindingsteoriene
  • forstå sammenhengen mellom termodynamikk og kinetikk i reaksjoner
  • ha basiskunnskaper om de fleste grunnstoffene i periodesystemet både fysiske og kjemiske egenskaper
  • ha basiskunnskaper om uorganisk kjemi problemstillinger i industri (f.eks. oljeindustrien og metallindustri inkludert gjenvinning)
  • utføre enkelte kvalitative labanalyser av uorganiske kationer og anioner
  • skrive labrapporter om utførte eksperimenter

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

KJE100 Miljøkjemi, KJE150 Generell kjemi

Eksamen / vurdering

Skriftlig prøve og testing av ukjente stoffprøver

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig prøve 9/10 4 Timer Bokstavkarakterer Bestemt enkel kalkulator, Formelsamling, Godkjente tabeller,
Testing av ukjente stoffprøver 1/10 Bokstavkarakterer

Skriftlig prøve teller 90% og lab-eksamen fra test av ukjente ioner i stoffprøver teller 10%. Begge eksamensdelene må være bestått for å få endelig karakter i emnet. Hele labkurset må også være fullført. Det er gjennomføres ikke kontinuasjonseksamen for lab-eksamenen. Studenter som ønsker å ta denne vurderingsdelen på nytt, må eventuelt gjøre dette neste gang emnet har ordinær undervisning.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk frammøte på laboratoriet og 10 innleveringer av laboratorieoppgaver.
  • Obligatorisk fremmøte på laboratoriet
  • 10 obligatoriske innleveringer av laboratorieoppgaver.

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å få tilgang til skriftlig eksamener.

Fagperson(er)

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Xiaoping Zhang

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Lyudmyla Nilsen

Instituttleder:

Ingunn Westvik Jolma

Arbeidsformer

3 timer forelesning med 1 time oppgavegjennomgang pr uke. 10 laboratorieøvinger.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Uorganisk kjemi (BIK180_1) 10

Åpent for

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelor i realfag Bygg - bachelor i ingeniørfag Datateknologi - bachelor i ingeniørfag Automatisering og elektronikkdesign - bachelor i ingeniørfag Kjemi og miljø - bachelor i ingeniørfag Maskin - bachelor i ingeniørfag Miljøteknologi - master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi - master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi - master i teknologi/siv.ing., femårig Marin- og undervannsteknologi, master i teknologi/siv.ing., femårig Petroleumsteknologi - master i teknologi/siv.ing. Petroleumsteknologi - master i teknologi, femårig
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Matematikk - årsstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto