Analytisk miljøkjemi (KJE240)

Emnet gir en innføring i kvantitative analysemetoder basert på gravimetri, spektroskopi, titrimetri og elektrokjemi.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

KJE240

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet gir en innføring i kvantitative analysemetoder basert på gravimetri, spektroskopi, titrimetri og elektrokjemi. En kort innføring i HPLC vil også bli gitt. I tillegg gjennomgås den nødvendige teorien bak disse analyseprinsippene. Dette inkluderer syre/base-beregninger, løselighet, Nernst m.m.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet skal studenten:
  • ha den nødvendige teoretiske kunnskap som trenges for å forstå og kunne utføre ulike typer kjemiske analyser
  • kunne beregne likevektskonsentrasjoner i komplekse systemer som omfatter syre/base-, fellings- og kompleksreaksjoner.
  • forstå hvordan ionestyrke påvirker pH-verdier og likevektskonstanter
  • ha kunnskaper om instrumenter/utstyr som benyttes i kjemisk analyse
  • kunne utføre gravimetriske, titrimetriske, spektroskopiske, elektrokjemiske analyser + grunnleggende kunnskap om HPLC.

Forkunnskapskrav

KJE150 Generell kjemi

Anbefalte forkunnskaper

KJE200 Organisk kjemi 1, MAT100 Matematiske metoder 1

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Alle

Eksamen er individuell og samarbeid med andre personer er ikke tillatt.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

7 Laboratorieøvinger

Obligatorisk undervisningsaktivitet som må være gjennomført og godkjent før tilgang på laboratorium kan gis: TN101 HMS-kurs for bachelorstudenter.

7 laboratorieøvinger på 4 timer pr uke med 7 obligatoriske lab.innleveringer.

Obligatoriske arbeidskrav (som innlevering, laboratorieoppgaver, prosjektoppgaver og lignende) skal være godkjent av faglærer innen 3 uker før eksamensdato.

Gjennomføring av obligatorisk lab skal gjøres til de tider og i de grupper som er oppsatt og publisert på Canvas. Fravær på grunn av sykdom eller av andre årsaker skal snarest mulig kommuniseres til laboratorie- eller fagansvarlig. Det kan ikke påregnes å få gjennomføre lab utenom oppsatt tid hvis dette ikke er kommunisert og ny avtale gjort. Konsekvens av at du ikke har fått godkjent laboratoriearbeid er at du ikke får gå opp til eksamen i emnet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Espen Enge

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Kjetil Bårdsen

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Erling Berge Monsen

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Hong Lin

Instituttleder:

Ingunn Westvik Jolma

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Eli Drange Vee

Arbeidsformer

4 timer forelesninger med oppgavegjennomgang pr uke.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Analytisk kjemi (BIT300_1) 10
Analytisk kjemi (BIK300_1) 10
Analytisk kjemi, grunnkurs 2 (TE0593_1) 10
Analytisk kjemi (TE0593_A) 10
Analytisk kjemi (TE0593_2) 10

Åpent for

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelor i realfag Kjemi og miljø - bachelor i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Miljøteknologi - master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi - master i teknologi/siv.ing., femårig

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto