Hopp til hovedinnhold

Analytisk miljøkjemi KJE240

Kurset gir ei innføring i kvantitative analysemetoder basert på gravimetri, spektroskopi, titrimetri og elektrokjemi.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

KJE240

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi

Læringsutbytte
Etter å ha gjennomført dette emnet skal studenten:
  • kunne beregne likevekter i løsninger
  • ha kunnskaper om gravimetriske og titrimetriske analyser
  • kjenne til nøytralisasjonsreaksjoner, redoksreaksjoner, reaksjoner i komplekse base- og syresystem, utvalgte kompleksdannelsesreaksjoner
  • ha basiskunnskaper i elektrokjemi og spektroskopi
Innhold
Kurset gir ei innføring i kvantitative analysemetoder basert på gravimetri, spektroskopi, titrimetri og elektrokjemi. Det vil være 7 obligatoriske laboratorieøvelser av ca. 4 timers varighet hvor disse analyser teknikkene inngår.
Forkunnskapkrav
KJE150 Generell kjemi
Anbefalte forkunnskaper
KJE100 Miljøkjemi og HMS, KJE200 Organisk kjemi 1, MAT100 Matematiske metoder 1
Eksamen / vurdering

Skiftlig prøve og laboratorieøvinger

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 3/4 4 Timer A - F
Laberatorierapporter 1/4 A - F

Emnet har en løpende vurdering. Alle vurderingsdeler må være bestått for å oppnå en samlet karakter i emnet.
Laboratorierapportene er en mappe. Det gis ikke karakter før alle rapportene er innlevert og mappen som helhet sensureres.
Det tilbys ikke kontinuasjonsmuligheter på laboratorierapportene. Studenter som ønsker å ta denne delen på nytt, kan gjøre dette neste gang emnet har ordinær undervisning.Studenter som går opp til ny eksamen trenger ikke ta lab-kurset på ny dersom dette var bestått i første runde.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
7 Laboratorieøvinger

Obligatorisk undervisningsaktivitet som må være gjennomført og godkjent før tilgang på laboratorium kan gis: TN101 HMS-kurs for bachelorstudenter.

7 laboratorieøvinger på 4 timer pr uke.

Gjennomføring av obligatorisk lab skal gjøres til de tider og i de grupper som er oppsatt og publisert på Canvas. Fravær på grunn av sykdom eller av andre årsaker skal snarest mulig kommuniseres til laboratorie- eller fagansvarlig. Det kan ikke påregnes å få gjennomføre lab utenom oppsatt tid hvis dette ikke er kommunisert og ny avtale gjort. Konsekvens av at du ikke har fått godkjent laboratoriearbeid er at du ikke får gå opp til eksamen i faget.

Fagperson(er)
Faglærer: Espen Enge
Ansvarlig laboratorieøvelser: Erling Berge Monsen
Emneansvarlig: Espen Enge
Ansvarlig laboratorieøvelser: Liv Margareth Aksland
Veileder: Hong Lin
Ansvarlig laboratorieøvelser: Hong Lin
Ansvarlig laboratorieøvelser: Hans Kristian Brekken
Instituttleder: Ingunn Westvik Jolma
Arbeidsformer
4 timer forelesninger med oppgavegjennomgang pr uke, 7 obligatoriske lab.innleveringer. Obligatoriske arbeidskrav (som innlevering, laboratorieoppgaver, prosjektoppgaver og lignende) skal være godkjent av faglærer innen 3 uker før eksamensdato.
Åpent for
Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag Geovitenskap - Bachelorstudium i ingeniørfag Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet Environmental Engineering - Master of Science Degree Programme Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Analytisk kjemi (BIT300) 10
Analytisk kjemi (BIK300) 10
Analytisk kjemi, grunnkurs 2 (TE0593) 10
Analytisk kjemi (TE0593) 10
Analytisk kjemi (TE0593) 10
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto