Hopp til hovedinnhold

Kjemi- og miljøteknikk KJE260

Sentrale tema innen masse og energi overføring, reaksjonskinetikk og bioprosessanalyse gjennomgås. Enhetsprosesser innen kjemisk prosessteknologi og miljøteknologi analyseres ved hjelp av masse og energibalanser.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

KJE260

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi

Læringsutbytte
Studentene vil lære teorien om og anvendelsen av grunnleggende masse- og energitransport og kjemiske omdanningsprosesser. Videre vil dette danne grunnlaget for deres forståelse av fysiske og kjemiske prosesser som beskriver hvordan forskjellige enhetsoperasjoner virker, samt kunne benytte disse kunnskapene til å beregne størrelsen på teknisk utstyr og anslå tidsaspektet for forskjellige enhetsprosesser. Trening i ingenørfaglig tankegang vil gjøre studenten i stand til å identifisere enhetsoperasjoner og tilegne seg ytterlige prosessfaglig kompetanse basert på grunnkunnskapene som emnet gir.
Innhold
Utvalgte enhetsoperasjoner (sedimentering, filtrering, adsorpsjon, absorpsjon, varmeveksling, ideelle reaktorer, avvanning og tørking) som blir mye brukt innen kjemisk og miljøteknisk industri blir gjennomgått. Det fysiske og fysikalsk kjemiske grunnlaget for prosessene blir grundig behandlet, og måter å dimensjonere utstyr på i forhold til prosesskrav blir gjennomgått. Noen stikkord er reaksjonskinetikk og støkiometri, reaktorer, sedimentasjon, masseoverføringsprosesser, varmeoverføringsprosesser og varmevekslere, diffusjon, absorpsjon/adsorpsjon, ionebytting, membraner, filtrering, massebalanser og beregninger av massestrømmer.
Forkunnskapkrav
Generell kjemi og universitetskurs innen fluid- og termodynamikk: (KJE150 og FYS200, eller tilsvarende)
Anbefalte forkunnskaper
FYS200 Termo- og fluiddynamikk, ING140 Ingeniørfaglig innføringsemne - Kjemi og miljø, KJE150 Generell kjemi
Biokjemi eller Cellebiologi
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer A - F Bestemt enkel kalkulator

 Skriftlig slutteksamen (100%), Bokstavkarakter A-F

Fagperson(er)
Faglærer: Sachin Maruti Chavan
Faglærer: Ljupcho Pejov
Emneansvarlig: Roald Kommedal
Instituttleder: Ingunn Westvik Jolma
Arbeidsformer
4 timer forelesninger, 2 timer øvingsoppgaver og beregninger
Åpent for
Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Kjemiteknikk (TE0099) 6
Kjemiteknikk (BIK130) 6
Kjemiteknikk (TE0099) 6
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto