Hopp til hovedinnhold

Moderne historie LHIS165

Emnet skal gi studentene en grunnleggende oversikt over moderne globalhistorie fra ca. 1776 til vår egen tid. Emnet behandler politisk, sosial og kulturell historie. Det vil bli gitt en gjennomgang av norsk historie, men emnet har hovedfokus på globalhistorie.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

LHIS165

Versjon

1

Vekting (SP)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Tilbys av

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for kultur- og språkvitenskap

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter fullført emne skal studenten

  • ha kunnskap om sentrale tema innenfor moderne globalhistorie og norsk historie, deriblant urfolks historie
  • kunne forklare politiske og sosiale utviklinger, både globalt og i Norge siden ca 1776

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studenten

  • skriftlig kunne analysere, tolke og drøfte sentrale tema innenfor moderne globalhistorie og norsk historie

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studenten

  • konstruere faglig baserte argument
  • vise analytisk og kritisk refleksjon
Innhold
Emnet skal gi studentene en grunnleggende oversikt over moderne globalhistorie fra ca. 2776 til vår egen tid. Emnet behandler politisk, sosial og kulturell historie. Det vil bli gitt en gjennomgang av norsk historie, men emnet har hovedfokus på globalhistorie.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering

Skriftlig eksamen og individuell innleveringsoppgave

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/2 3 Timer A - F Ingen hjelpemidler tillatt
Innleveringsoppgave 1/2 A - F Alle

Begge eksamensdeler må være bestått for å få samlet resultat i emnet. Omfang på innleveringsoppgaven er 3000 ord +/-10 % (eksklusiv forside, innholdsfortegnelse, bilder, tabeller, fotnoter, vedlegg og litteraturliste).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Godkjent problemstilling og litteraturliste innenfor tildelt tema for innleveringsoppgaven.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Godkjent problemstilling og litteraturliste innenfor tildelt tema for innleveringsoppgaven. Godkjent aktiviteter fra minst 7 av 10 av seminarer. Studenter som får en eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for en ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Peder William Chellew Roberts
Studiekoordinator: Anne Marie Nygaard
Studiekoordinator: Karen Marie Espeland
Faglærer: Peder William Chellew Roberts
Arbeidsformer
Forelesninger og seminarer. Hvert seminar inkluderer en skriftlig oppgave som skal gjøres ferdig og innleveres til faglærer ved timens slutt.
Åpent for
Lektorutdanning for trinn 8-13
Emneevaluering
Kvalitetssystemet på UiS omfatter studentevaluering av alle emnene.  
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Moderne historie (HIS165) 15
Moderne historie 1914-2000 (HIS100) 7.5
Nyere historie 1815-1914 (HIS105) 7.5
Moderne historie 1914-2000 (MHIS100) 7.5
Nyere historie 1815-1914 (MHIS105) 7.5
Nyere europeisk historie (HIS130) 5
Nyere norgeshistorie (HIS160) 5
Nyere europeisk historie (ÅHI130) 5
Nyere norgeshistorie (ÅHI160) 5
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto