Hopp til hovedinnhold

Bacheloroppgave i kjemi - lektor LKJBAC

Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom studiet til å løse en gitt oppgave. Oppgaven skal utføres i 3. studieår i lektorprogrammet. På dette stadiet har du skaffet deg de fagkunnskapene som kreves for gjennomføring av en relevant bacheloroppgave for studieløpet ditt.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

LKJBAC

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Har oversikt over gjeldende internasjonal litteratur, vitenskapelig rapportering og etiske standarder for det aktuelle tema og kan forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder.
 • Demonstrere fordypet innsikt i og forståelse av et bestemt tema.

Ferdigheter

 • Bruke relevante kjemi og/eller kjemibaserte fagdidaktiske metoder til å formulere og analysere en aktuell faglig eller fagdidaktisk problemstilling i et omfang relevant for oppgaven.  
 • Utføre litteratursøk og forfatte en vitenskapelig rapport.
 • Presentere og formidle et selvstendig arbeid med bruk av fagområdets terminologi og uttrykksformer. 
 • Kan anvende og analysere relevante metodeverktøy og arbeidsmåter.
 • Kan utrede problemstillingen og analysere resultat og egen konklusjon i forhold til problemstilling.

Generell kompetanse

 • Forstå og følge de etiske standarder for vitenskapelig arbeid.
 • Kan formidle omfattende selvstendig arbeid.
 • Kan analysere relevante teoretiske modeller eller studier støttet av forskningsresultat.
 • Har evne til refleksjon og kritisk vurdering av eget arbeid.
 • Kan forsvare høy etisk atferd i faglige sammenhenger.
Innhold
Studenten skal gjennom arbeidet med bacheloroppgaven få erfaring med et forskningsprosjekt der metoder fra kjemi og/ eller kjemifundamentert fagdidaktikk anvendes. Studenten arbeider med litteraturarbeid, praktisk arbeid, rapportskriving eller undervisningsrelaterte problemstillinger. Det konkrete innhold vil variere avhengig av den enkelte oppgave. 
Forkunnskapkrav
Studenten må ha fullført minst 40 stp kjemi ihht gjeldende utdanningsplan. 
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Bacheloroppgave 1/1 A - F Alle trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Alle kalkulatorer tillatt

Fagperson(er)
Faglærer: Krista Michelle Kaster
Faglærer: Magne Olav Sydnes
Faglærer: Malcolm Andrew Kelland
Emneansvarlig: Kåre Bredeli Jørgensen
Faglærer: Inge Christ
Arbeidsformer
Selvstendig arbeid med litteratur. Individuell veiledning i det praktiske arbeidet og rapportskriving. 
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto