Hopp til hovedinnhold

Bacheloroppgave i matematikk - lektor LMABAC

Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom studiet til å løse en gitt oppgave. Oppgaven skal utføres i 3. studieår i lektorprogrammet. På dette stadiet har du skaffet deg de fagkunnskapene som kreves for gjennomføring av en relevant bacheloroppgave for studieløpet ditt.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

LMABAC

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og fysikk

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Har oversikt over gjeldende internasjonal litteratur, vitenskapelig rapportering og etiske standarder for det aktuelle tema og kan forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder
 • Demonstrere fordypet innsikt i og forståelse av et bestemt tema.

Ferdigheter

 • Bruke matematiske metoder til å formulere og analysere en aktuell faglig problemstilling.
 • Utføre litteratursøk og forfatte en vitenskapelig rapport.
 • Presentere og formidle et selvstendig arbeid med bruk av fagområdets terminologi og uttrykksformer. 
 • Kan anvende og analysere relevante metodeverktøy og arbeidsmåter
 • Kan utrede problemstillingen og analysere resultat og egen konklusjon i forhold til problemstilling  

Generell kompetanse

 • Forstå og følge de etiske standarder for vitenskapelig arbeid.
 • Kan formidle omfattende selvstendig arbeid
 • Kan analysere relevante teoretiske modeller eller studier støttet av forskningsresultat
 • Har evne til refleksjon og kritisk vurdering av eget arbeid
 • Kan forsvare høy etisk atferd i faglige sammenhenger
Innhold
Studenten skal gjennom arbeidet med bacheloroppgaven få erfaring med et forskningsprosjekt der metoder fra matematikk anvendes. Studenten arbeider med litteraturarbeid, praktisk arbeid, rapportskriving. Det konkrete innhold vil variere avhengig av den enkelte oppgave. Valg av tema for oppgaven med forbehold for relevant veilederkapasitet. 
Forkunnskapkrav
Studenten må ha fullført minst 40 stp matematikk ihht gjeldende utdanningsplan. 
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Bacheloroppgave 1/1 A - F Alle trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Alle kalkulatorer tillatt

Fagperson(er)
Faglærer: David Ploog
Faglærer: Eirik Eik Svanes
Faglærer: Jörn Schulz
Faglærer: David Duncan Mcnutt
Faglærer: Tyson Ritter
Faglærer: Paul Francis de Medeiros
Faglærer: Tore Selland Kleppe
Faglærer: Michal Jakub Kapustka
Faglærer: Alex Bentley Nielsen
Faglærer: Martin Gunnar Gulbrandsen
Faglærer: Sigbjørn Hervik
Faglærer: Alexander Ulanovskii
Emneansvarlig: Sigbjørn Hervik
Faglærer: Alexander Rashkovskii
Faglærer: Jan Terje Kvaløy
Instituttleder: Bjørn Henrik Auestad
Faglærer: Bjørn Henrik Auestad
Arbeidsformer
Selvstendig arbeid med litteratur. Individuell veiledning i det praktiske arbeidet og rapportskriving. 
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto