Hopp til hovedinnhold

Masteroppgave matematikk - Lektor LMAMAS

Masteroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom studiet til å løse en gitt oppgave. Oppgaven skal utføres i siste studieår i lektorprogrammet. På dette stadiet skal du ha skaffet deg de fagkunnskapene som kreves for gjennomføring av en relevant masteroppgave for studieløpet ditt.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

LMAMAS

Versjon

1

Vekting (SP)

30

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og fysikk

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Har oversikt over gjeldende internasjonal litteratur, vitenskapelig rapportering og etiske standarder for det aktuelle tema og kan forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder.
 • Demonstrere fordypet innsikt i og forståelse av et bestemt tema.
 • Kunne sætte det spesifikke tema i kontekst i det bredere fagfelt (matematikk), og ha innsikt i og kunne beskrive den underliggende teoribygning.

Ferdigheter

 • Bruke metoder i matematikk til å formulere og analysere en aktuell faglig problemstilling.
 • Utføre litteratursøk og forfatte en vitenskapelig rapport.
 • Presentere og formidle et selvstendig arbeid med bruk av fagområdets terminologi og uttrykksformer.
 • Kan anvende og analysere relevante metodeverktøy og arbeidsmåter, spesifikt matematisk modellering, beregninger og/eller numeriske metoder.
 • Kan utrede problemstillingen og analysere resultat og egen konklusjon i forhold til problemstilling.

Generell kompetanse

 • Forstå og følge de etiske standarder for vitenskapelig arbeid.
 • Kan utføre og formidle omfattende selvstendig arbeid.
 • Kan analysere relevante teoretiske modeller eller studier støttet av forskningsresultat.
 • Har evne til refleksjon og kritisk vurdering av eget arbeid.
 • Kan forsvare høy etisk atferd i faglige sammenhenger.
 • Kan benytte effektivt diverse relevant software, til beregninger og/eller skriftlig og muntlig presentasjon.
Innhold
Studenten skal gjennom arbeidet med masteroppgaven få erfaring med et forskningsprosjekt der metoder fra matematikk anvendes. Litteraturstudium og særpensum. Modellerings-, simulerings- og beregningsarbeid. Rapportskriving. Det konkrete innhold vil variere avhengig av den enkelte oppgave. Valg av tema for oppgaven med forbehold for relevant veilederkapasitet.
Forkunnskapkrav
MAT310 Matematisk analyse, MAT630 Algebraisk geometri, STA500 Sannsynlighetsregning og statistikk 2, STA510 Statistisk modellering og simulering

Godkjent undervisningskompetanse i fysikk, og 120 stp i fag 1.

Det vises også til regler for bachelor- og masteroppgaven ved det teknisk- naturvitenskapelige fakultet.

Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Innlevering av oppgave, presentasjon 1/1 A - F

Eksamen består først av en presentasjon på minimum 30 minutter hvor studenten selv gir en oversikt over oppgaven. Presentasjonen skal være offentlig og de som skal sette karakter på oppgaven skal være tilstede. Etter presentasjonen følger en muntlig eksaminasjon/samtale om oppgaven med sensor og veileder. Deretter fastsettes endelig karakter.

Fagperson(er)
Faglærer: David Ploog
Faglærer: Eirik Eik Svanes
Faglærer: Tore Selland Kleppe
Faglærer: Michal Jakub Kapustka
Faglærer: Jörn Schulz
Faglærer: David Duncan Mcnutt
Faglærer: Tyson Ritter
Faglærer: Paul Francis de Medeiros
Faglærer: Martin Gunnar Gulbrandsen
Emneansvarlig: Alex Bentley Nielsen
Faglærer: Sigbjørn Hervik
Faglærer: Alexander Ulanovskii
Faglærer: Jan Terje Kvaløy
Faglærer: Alexander Rashkovskii
Faglærer: Bjørn Henrik Auestad
Instituttleder: Bjørn Henrik Auestad
Arbeidsformer
Selvstendig arbeid med litteratur. Individuell veiledning i det praktiske arbeidet og rapportskriving.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto