Hopp til hovedinnhold

Observasjonspraksis LPRA10

Dette emnet skal gi studentene en innføring i klasseromsobservasjon og en første tilknytning til læreryrket gjennom observasjon av undervisningen til erfarne lærere på ungdomstrinnet eller videregående skole. Emnet består av en praksisperiode på ti dager det første studieåret.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

LPRA10

Versjon

1

Vekting (SP)
Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for kultur- og språkvitenskap

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter observasjonspraksisperioden skal studentene

  • ha innblikk i læring i praksis
  • kunne reflektere over samspillet mellom elev og lærer
  • ha kunnskap om observasjonsmetoder

Ferdighet

Etter observasjonspraksisperioden skal studentene

  • kunne vurdere og reflektere over lærerrollen og ulike undervisningsmetoder
  • kunne identifisere læringsmål i undervisningen ut fra læreplanene
  • kunne observere elevers læringsarbeid

Generell kompetanse

Etter observasjonspraksisperioden skal studentene

  • kunne bruke observasjoner som grunnlag for vurderinger i utvikling av egen lærerrolle
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 1/1 Bestått - Ikke bestått

All praksis er obligatorisk, og det er krav om 100 prosent deltakelse.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk oppmøte.

Arbeidskrav:

  • Praksisforberedelse (kurs i klasseromsobservasjon på UiS)
  • Observasjon av undervisning på praksisskolen
  • Praksisetterarbeid (obligatorisk undervisning på UiS)
Fagperson(er)
Studiekoordinator: Anne Marie Nygaard
Faglærer: Tor Thorvaldsen
Praksiskoordinator: Kristin Henanger Haugen
Praksiskoordinator: Lene Båkind Sollie
Emneansvarlig: Ketil Knutsen
Åpent for
Lektorutdanning for trinn 8-13
Emneevaluering
Kvalitetssystemet på UiS omfatter studentevaluering av alle emnene.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto