Matematisk analyse II (MAT610)

Emnet gir en introduksjon til funksjonalanalyse, med anvendelser til harmonisk analyse.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

MAT610

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Innføring i grunnleggende teori for Hilbert- og Banach rom, L_p-rom, Paley-Wiener rom og sampling av kontinuerlige funksjoner. Det blir lagt vekt på både teoretisk forståelse og bruk.

Læringsutbytte

Etter gjennomført kurs vil studenten ha kjennskap til sentrale begreper og ideer i funksjonalanalyse. Videre kjenner studenten til utvalgte videregående emner som Paley-Wiener rom og sampling av kontinuerlige signaler.

Forkunnskapskrav

MAT210 Reell og kompleks kalkulus

Anbefalte forkunnskaper

MAT310 Matematisk analyse

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Godkjent kalkulator

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Alexander Ulanovskii

Instituttleder:

Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

6 timer forelesninger og øvinger per uke

Åpent for

Matematikk og fysikk - masterstudium Matematikk og fysikk - femårig integrert master

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto