Estetiske læringsprosesser (MGLA100)

Estetiske læreprosesser representerer et læringssyn hvor følelser, intellekt og kropp aktiveres i kollektive utforskinger av fagstoff basert på grunnskolens fag og emner.

Estetiske læreprosesser er erfaringsbaserte knyttet til aktive og utforskende strategier for helhetlig læring.

Estetiske læreprosesser gir kunnskaper om læring gjennom erfaring, opplevelse og kommunikasjon, og dette kan bidra til dybdelæring.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

MGLA100

Versjon

1

Vekting (stp)

0

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Undervisningen tar utgangspunkt i tema knyttet til skolens ulike fag og tverrfaglige emner. Arbeidet organiseres i grupper av varierende størrelser. Arbeidsformene baserer seg på teaterets og kunst- og håndverksfagets formspråk, virkemidler, forskjellige metoder, verktøy og teknikker.

Læringsutbytte

Kunnskaper

En Student med fullført og bestått emne har kunnskap om:

  • Estetiske læringsformer som refleksjonsgrunnlag for læreprosesser
  • Sentrale estetiske arbeidsmåter og digitale verktøy som kan bidra til dybdelæring

Ferdigheter

En Student med fullført og bestått emne kan:

  • Anvende digitale verktøy som estetisk læringsform
  • Legge til rette for dybdelæring gjennom drama som estetisk læringsform

Generell kompetanse

En student med fullført og bestått emne:

  • Kan bidra til kreative og skapende aktiviteter i et lærende fellesskap
  • Kan formidle kunnskaper gjennom estetiske estetisk læringsformer

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Deltakelse 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

80% obligatorisk tilstedeværelse. Emnet innebærer primært praktiske undervisningsformer. Sykdom og gyldig fravær fritar ikke for innfrielse av arbeidskrav.

Kunst og håndverk: digital innlevering på Canvas.

Drama/teater: kort skriftlig refleksjon på 1 side.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Pia Susanne Wall

Emneansvarlig:

Berit Aarrestad

Studieprogramleder:

Ingeborg Knævelsrud

Studiekoordinator:

Ivar Bjørnsen

Studiekoordinator:

Ida Margrethe Eikaas

Åpent for

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7, femårig masterprogram Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 - 10, femårig masterprogram

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto