Hopp til hovedinnhold

Elementmetoder, videregående kurs (MSK540)

Emnet skal gi en videregående innføring i elementmetoder anvendt på problemer innen maskinteknikk og konstruksjonsteknikk.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta
Emnekode

MSK540

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold
Matematisk grunnlag, virtuelt arbeid, sterk og svak formulering av elastisitetsproblemet og generelt feltproblem, element og systemmatriser, formfunksjoner, Isoparametriske elementer og numerisk integrasjon, Nøyaktighet og feilkilder. Bruk innen 2- og 3-dimensjonal elastisitetsteori (plater, skall) samt varmeledning. Introduksjon til dynamiske problem. Modellering med elementmetoden. Bruk av dataprogram beregnet for generell analyse med elementmetoden
Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studenten:
  • Ha en overordnet forståelse av elementmetoden og kunnskaper om de tilnærminger som gjøres og mulige feilkilder
  • Kunne bruke metoden på problemer innen elastisitetsteori og konstruksjonsmekanikk, både statiske og dynamiske og på generelle feltproblem som varmeledning.
  • Være i stand til å utvikle et mindre program i MATLAB/CALFEM for analyser med elementmetode. Ha erfaring med bruk av dataprogram utviklet for generell analyse med elementmetoder 
Forkunnskapskrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
BYG140 Konstruksjonsmekanikk 1
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Godkjent kalkulator

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Øvinger

3 laboratorieøvelser (PC-lab) og 3 øvinger (skriftlige innleveringer).

Laboratorieøvelsene og øvingene må være godkjent for å gå opp til skriftlig eksamen.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Ove Mikkelsen
Ansvarlig laboratorieøvelser: Adugna Deressa Akessa
Instituttleder: Tor Henning Hemmingsen
Arbeidsformer
4 timer forelesninger og 2 timer øvinger pr. uke. Obligatorisk innlevering av øvinger og laboratoriearbeid (Pc-lab)
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Elementmetoder, videregående kurs (MOM180_1) 10
Elementmetoder, videregående del 1 (MSK545_1) 5
Åpent for
Konstruksjons- og maskinteknikk, master i teknologi/siv.ing. Marin- og offshoreteknologi, master i teknologi/siv.ing.
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto