Fluiddynamikk (MSK560)

Emnet gir en videregående gjennomgang av strømningsprosesser. Hovedvekten er på matematisk beskrivelse og analytiske løsningsmetoder.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Emnekode

MSK560

Versjon

1

Vekting (Sp)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Matematisk beskrivelse av fluider i bevegelse, Navier-Stokes og energi likningene og deres løsninger. Strømregimer: Krypende strøm og potensialstrøm. Løft og drag. Laminære grensesjikt. Strømavløsning og strømhefting. Ustabilitet og overgang til turbulens. Turbulente grensesjikt. Kort innføring i CFD.

Læringsutbytte

Studenten skal ha kjennskap til fysikken og den matematiske formalismen for beskrivelse av fluider for å kunne kunne lese og forstå faglitteraturen på området, og skal selv kunne foreta enkle beregninger av hastigheter, trykk, temperatur og skjærspenning for inkompressibel viskøs strøm. Studenten skal videre ha kunnskap om viktige fenomener i videregående fluiddynamikk, som strømregimer, grensesjikt, ustabiliteter og overgang til turbulent strøm samt grunnleggende CFD.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

FYS200 Termo- og fluiddynamikk, MAT300 Vektoranalyse

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 3 Timer Bokstavkarakterer Matematisk formelsamling (Rottmann)

Fagperson(er)

Instituttleder:

Mona Wetrhus Minde

Arbeidsformer

Fire timer forelesninger/regneøvinger pr. uke. Undervisningsspråk er engelsk.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Fluiddynamikk (MPT130_1) 4

Åpent for

Konstruksjons- og maskinteknikk - master i teknologi/siv.ing. Marin- og offshoreteknologi - master i teknologi/siv.ing. Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto