Medisinsk teknologiforvaltning (MTE210)

Emnet gir en innføring i lover, forskrifter og normer innenfor medisinsk teknologiforvaltning.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Emnekode

MTE210

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Innføring i lover, forskrifter og normer innenfor medisinsk teknologiforvaltning med fokus på utstyr, risikoanalyse, pasientsikkerhet, etikk og ansvarsforhold.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette emnet skal studenten:
  • Forstå hvordan medisinsk teknisk utstyr (MTU) håndteres i sykehus og hvordan dette er basert på/henger sammen med risikoanalyse, kvalitet- og pasientsikkerhet (både elektrisk sikkerhet, strålingssikkerhet, gassikkerhet og mekanisk sikkerhet).
  • Forstå sammenhengen mellom etikk, ansvarsforhold og hygiene.
  • Ha innsikt i de sikkerhets- og forvaltningsmessige aspektene bak billeddannende utstyr som er basert på røntgenstråling og radioaktiv stråling. Dette inkluderer CT-utstyr (computertomografi), MR-utstyr (magnetisk resonans) og PET-skanner. 

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske øvinger
6 obligatorisk teoriøvinger. 2 laboratorieøvinger.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Morteza Esmaeili

Studieprogramleder:

Tormod Drengstig

Instituttleder:

Tom Ryen

Arbeidsformer

5 timer forelesning og 1 time regneøvinger pr uke.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto