Oseanografi (OFF505)

Emnet retter seg mot studentene som ønsker å anvende sin ingeniørutdanning innen oseanografifaget. Emnet forbereder også studentene til kursene Marinteknologi OFF580 og Marine Operations OFF600.  

Introduksjon til bølger: liten amplitude, lineær bølgeteori, stående og forplantende bølger, transformasjon på grunt vann, generering ved vind og spesifikasjon av et tilfeldig hav, lange bølger med rotasjon og indre bølger. Introduksjon til tidevann: beskrivelse av tidevann, tidevannsgenereringskrefter, likevektstidevann og tidevannsanalyse. 


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Emnekode

OFF505

Versjon

1

Vekting (Sp)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Egenskaper til sjøvann. Konserveringsligninger. Bevegelsesligninger. Coriolos effekt. Geostrofisk strøm. Treghetsstrøm. Planetarisk grenselagsstrømning. Vindindusert strøm. Bunnstrømmer. Sirkulasjonstrømmer. Tidevann. Global og lokal vindbeskrivelse. Middelvind. Vindkast. Bølgevarsling. Overflatebølger. Bølgebrytning. Ikke-lineære bølger. Brytende bølger. Samvirke bølger og strøm.

Læringsutbytte

1) Å ha god fysisk forståelse av fenomener som bidrar til samspillet mellom atmosfæren og havet, og som også bidrar til bevegelsene i havet. 

2) Å ha detaljert kunnskap om global og lokal beskrivelse av vindforhold, om hvordan bølger endres på grunn av endring i vanndybde og samspill med strøm. 

3) Å ha kunnskap om ikke-lineære og brytende bølger. 

4) Å ha detaljert kunnskap om fysiske fenomener som bidrar til strømmer i havet. 

5) Å kunne gjøre enkle beregninger av vind-, bølge- og strømforhold. Å beherske begrepene og terminologien som brukes i beskrivelsen av vind, bølger og strømmer. 

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 3 Timer Bokstavkarakterer

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Innleveringer og øvelser
80% av innleveringer og øvelser må være godkjent for å få ta eksamen i emnet. 

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Charlotte Obhrai

Emneansvarlig:

Muk Chen Ong

Instituttleder:

Mona Wetrhus Minde

Arbeidsformer

I gjennomsnitt 2 timer forelesninger og en time øvelse hver uke, mer i perioder av semesteret. Hjemmeøvinger: 80 % av øvingene må være godkjent før studenten kvalifiseres til eksamen. Øvelsene skal leveres i henhold til opplegg for emnet. Aktiv deltakelse på forelesninger anbefales. All informasjon om kurset (inkludert informasjon om tidspunkt for forelesninger) vil bli lagt ut på Canvas. Emnet undervises på engelsk. Obligatoriske arbeidskrav (som innlevering av oppgaver) skal godkjennes av faglærer senest tre uker før eksamensdato. 

Åpent for

Masternivå på ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet for kvalifiserte studenter 

PhD-nivå ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet etter avtale med foreleser 

Emneevaluering

Ved form og/eller ved diskusjoner i klassen i henhold til universitetsreglementet. 

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto