Undervannsteknologi (OFF550)

Kurset omhandler spesielt undervannsproduksjonssystemer med tre hovedområder: produksjon (brønnhode, juletre, etc.), kontrollsystem og strukturer (template, etc.). I tillegg vil studenten lære om brønnoperasjoner og undervannsprosessering. Det tas utgangspunkt i kriterier for valg av en undervannsutbygging og hvordan kriteriene har kommet til anvendelse i aktuelle utbygginger. Det legges vekt på global forståelse av systemløsninger og valg av teknologi med utgangspunkt i mekaniske og strukturelle forhold i forskjellige faser av utbygging og drift. Undervannskontrollsystemer tillegges spesiell viktighet. Kontrollsystemer for produksjon, BOP, intervensjon og ROV beskrives.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Emnekode

OFF550

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Kurset omhandler spesielt undervannsproduksjonssystemer med tre hovedområder: produksjon (brønnhode, juletre, etc.), kontrollsystem og strukturer (template, etc.). I tillegg vil studenten lære om brønnoperasjoner og undervannsprosessering. I gjennom obligatorisk prosjektarbeid tas det utgangspunkt i kriterier for valg av en undervannsutbygging og hvordan kriteriene har kommet til anvendelse i aktuelle utbygginger. Det legges vekt på global forståelse av systemløsninger og valg av teknologi med utgangspunkt i mekaniske og strukturelle forhold i forskjellige faser av utbygging og drift. Undervannskontrollsystemer tillegges spesiell viktighet. Kontrollsystemer for produksjon, BOP, intervensjon og ROV beskrives. 

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten: 
  • Ha grunnleggende forståelse av kriterier for valg av undervannsutbygginger generelt
  • Ha grunnleggende forståelse av oppbygning av undervannsproduksjonssystemer 
  • Forstå mekanisk og strukturell oppbygning av permanente og temporære systemer og de krefter systemene utsettes for
  • Ha oversikt over funksjoner til kritiske undervannssystemer
  • Ha grunnleggende forståelse av hydrauliske kontrollsystemer
  • Forstå og bruke relevante standarder

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Enkel kalkulator

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Prosjektrapport
En prosjektoppgave (selvstendig arbeid) må innleveres senest 3 uker før eksamen og være godkjent for å få tilgang til eksamen. Denne må være godkjent av faglærer innen 2 uker før eksamensdato.

Fagperson(er)

Faglærer:

Yihan Xing

Emneansvarlig:

Yihan Xing

Arbeidsformer

Undervises over fullt semester med 4 timer i uken + prosjektoppgave, totalt ca 80 timer arbeidsbelastning. Som en del av faget skal det gjennomføres en prosjektoppgave som må godkjennes før en kan gå opp til eksamen.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Undervannsteknologi (MOM450_1) 10

Åpent for

Marin- og offshoreteknologi - master i teknologi/siv.ing. Petroleumsteknologi - master i teknologi/siv.ing. Petroleumsteknologi - master i teknologi, femårig Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto