Engineering mathematics and dynamics (OFF585)

Kurset tar sikte på å gi studentene grunnlaget som kreves for å etablere statistiske og sannsynlighetsmodeller assosiert med usikkerhet, samt evnen til å formulere og løse bevegelsesligningene for statiske og dynamiske systemer i både frekvens- og tidsdomener. MATLAB vil bli introdusert. Fokuset er på applikasjoner innen marin-, offshore- og undervannsteknologi.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Emnekode

OFF585

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Egenskaper til forskjellige statistiske modeller og fysiske anvendelser. Statistiske modeller som bruker prinsippet om statistisk inferens. Monte Carlo-simulering. Transformasjon av variabler. Signalbehandling i både frekvens- og tidsdomener (digitale filtre, energibestemmelse, de-trending, finne datafeil). Direkte stivhetsmetode. Bevegelsesligninger for dynamiske systemer. Slagbelastning. Vibrasjon og resonans. Programmering i MATLAB. Finte element method på truss, beam og frame strutur med fokus på fysiske problemer.

Læringsutbytte

Læringsutbyttet inkluderer følgende aspekter:
  • å ha innsikt knyttet til egenskapene til forskjellige statistiske modeller og fysiske anvendelser, og etablere statistiske modeller ved å bruke prinsippet om statistisk inferens.
  • å være kjent med forskjellige teknikker innen probabilistisk analyse, inkludert Monte Carlo-simuleringer og transformasjon av variabler.
  • å kunne behandle signaler i både frekvens- og tidsdomener og gjennomføre dataanalyse, deriblant digital filtrering og Fourier-analyse.
  • å kunne sette opp bevegelsesligninger for dynamiske systemer og beregne bevegelsene i både frekvens- og tidsdomener.
  • å forstå viktige fenomener i dynamiske responser fra enkle systemer, deriblant slagbelastning og resonansbevegelser.
  • å kunne løse enkle strukturelle fagverks-, bjelke- og rammeproblemer ved bruk av FE prosedyre.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Øvinger
80% av øvingene (4 av 5) må være bestått for å få tilgang til endelig eksamen.

Fagperson(er)

Faglærer:

Muk Chen Ong

Faglærer:

Yihan Xing

Emneansvarlig:

Lin Li

Instituttleder:

Mona Wetrhus Minde

Arbeidsformer

6 timer forelesning pr. uke og 5 obligatoriske øvinger. 

Åpent for

Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet Marin- og offshoreteknologi - master i teknologi/siv.ing.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto