Matematikk og dynamikk for ingeniører (OFF585)

Emnet tar sikte på å gi studentene grunnlaget som kreves for å etablere statistiske og sannsynlighetsmodeller assosiert med usikkerhet, samt evnen til å formulere og løse bevegelsesligningene for statiske og dynamiske systemer i både frekvens- og tidsdomener.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

OFF585

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Egenskaper til forskjellige statistiske modeller og fysiske anvendelser. Statistiske modeller som bruker prinsippet om statistisk inferens. Monte Carlo-simulering. Transformasjon av variabler. Signalbehandling i både frekvens- og tidsdomener. Direkte stivhetsmetode. Bevegelsesligninger for dynamiske systemer. Vibrasjon og resonans. Programmering i MATLAB. Finite element method på truss, beam og frame struktur med fokus på fysiske problemer.

Læringsutbytte

Læringsutbyttet inkluderer følgende aspekter:

  • å ha innsikt knyttet til egenskapene til forskjellige statistiske modeller og fysiske anvendelser, og etablere statistiske modeller ved å bruke prinsippet om statistisk inferens.
  • å være kjent med forskjellige teknikker innen probabilistisk analyse, inkludert Monte Carlo-simuleringer og transformasjon av variabler.
  • å kunne behandle signaler i både frekvens- og tidsdomener og gjennomføre dataanalyse.
  • å kunne sette opp bevegelsesligninger for dynamiske systemer og beregne bevegelsene i både frekvens- og tidsdomener.
  • å forstå viktige fenomener i dynamiske responser fra enkle systemer.
  • å kunne løse enkle strukturelle fagverks-, bjelke- og rammeproblemer ved bruk av FE prosedyre.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Godkjent enkel kalkulator

Skriftlig eksamen gjennomføres med penn og papir.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Øvinger
80% av øvingene må være bestått for å få tilgang til endelig eksamen.

Fagperson(er)

Faglærer:

Yihan Xing

Emneansvarlig:

Lin Li

Instituttleder:

Mona Wetrhus Minde

Arbeidsformer

Forelesning og øvinger.

Åpent for

Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Marin- og offshoreteknologi - master i teknologi/siv.ing.
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto