Marine Operasjoner (OFF600)

Emnet gis til de studentene som ønsker å arbeide med marine operasjoner både innenfor olje og gass virksomheten, innenfor bruk av vindenergi til havs og innenfor havbruk virksomheten. Emnet forbereder til arbeid med master oppgave innen tilgrensende tema, gjennom et grundig arbeid med prosjektoppgave.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

OFF600

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Sentrale temaer:

Videreføring av tema som er forelest i faget OFF580, Marin teknologi og prosjektering: Dynamikk av konstruksjoner utsatt for bølgelast og modellering av bølger som stokastiske prosesser. Det gis en introduksjon til fartøy typer og respons av fartøy, samt til forankring og dynamisk posisjonering av fartøy. Forskjellige typer av marine operasjoner vil bli diskutert. Tema som vær vindu og marine operasjoner, slike som tauing, kranoperasjoner og undervanns installasjonsarbeid er del av kursets pensum. Videre tas risikovurderinger forbundet med marine operasjoner opp som tema

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet skal studentene tilegne seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

 • Få forståelse for problemstillinger knyttet til ulike typer marine operasjoner.
 • Få en omfattende forståelse av fartøyresponser som brukes til marine operasjoner.
 • Få en helhetlig forståelse av vind-, bølge- og strømlaster som påvirker marine operasjoner.
 • Få en omfattende forståelse av løfteoperasjoner.
 • Få en omfattende forståelse av værbegrensede og ubegrensede operasjoner.
 • Få kunnskap om «station-keeping» systemer for flytende marine konstruksjoner.
 • Få kunnskap om rørleggingsoperasjoner.
 • Få kunnskap om risikoanalyse i marine operasjoner.
 • Få kunnskap om numeriske simuleringer og analyser.

Ferdigheter:

 • Kan utføre dynamiske simuleringer av fartøy og andre marine konstruksjoner.
 • Kan utføre design og planlegging av løfteoperasjoner.
 • Kan anvende den tillærte kunnskapen anvendt på ulike typer marine operasjoner.
 • Kan utføre risikoanalyse i marine operasjoner.
 • Kan arbeide med kursprosjekt relatert til realistiske applikasjoner.

Generell kompetanse:

 • Kan arbeide med tekniske løsninger på relevante- og forskningsproblemstillinger.
 • Kan jobbe i team og administrere virkelighetsnære ingeniørprosjekter.
 • Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter.
 • Kan kommunisere effektivt med ingeniører, spesialister og allmennheten om tekniske problemer og løsninger.

Forkunnskapskrav

OFF580 Marinteknologi og prosjektering

Eksamen / vurdering

Skriftlig eksamen og hjemmeoppgave

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/2 4 Timer Bokstavkarakterer Godkjent kalkulator
Prosjektoppgave 1/2 1 Semestre Bokstavkarakterer Alle

Skriftlig eksamen gjennomføres med penn og papir. Alle deler av eksamen må være bestått.Prosjektoppgaven er individuell. Det tilbys ikke kontinuasjonsmuligheter på prosjektoppgaven. Studenter som ikke består prosjektoppgaven, kan ta denne delen på nytt neste gang emnet har ordinær undervisning.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Øvingsoppgaver, 80% må være godkjent

Regneøvinger: 80 % av regneøvingene må være godkjent for adgang til eksamen. Hjemmeoppgave/regneøvinger kan gis som gruppearbeid.

Laboratorieøvninger med demonstrasjon av dataprogram er obligatorisk.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Muk Chen Ong

Faglærer:

Lin Li

Faglærer:

Yihan Xing

Instituttleder:

Mona Wetrhus Minde

Arbeidsformer

Forelesninger, øvinger, og laboratorieøvninger.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Marine operasjoner (MOM490_1) 5
Marine Operasjoner (OFF605_1) 5

Åpent for

Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Konstruksjons- og maskinteknikk - master i teknologi/siv.ing. Marin- og undervannsteknologi, master i teknologi/siv.ing., femårig Marin- og offshoreteknologi - master i teknologi/siv.ing.
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto