Dialog med studenter

Dialogen med studenter gjennomføres som en tidligdialog i alle emner mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene.

Publisert Sist oppdatert
Studenter rundt et bord

Dialogen med studenter gjennomføres som en tidligdialog i alle emner mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene.

Formålet med dialogen er å få tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet for inneværende semester.

Referat fra dialogen inngår i grunnlaget for semesterevaluering og emnerapport. Det er viktig at studentene får ta del i de tiltak som besluttes iverksatt og så i neste omgang evaluere følgene av disse.

Hver gang emnet undervises gjennomføres dialog med studenter tidlig i semesteret.

Dialogen skal gjennomføres mellom emneansvarlig og studentene. Dialogen skal være så tidlig i semesteret at det kan gjøres endringer og justeringer i emnet basert på studentenes tilbakemeldinger, men den må være langt nok inn i semesteret til at studentene kan gi relevante tilbakemeldinger. Tidligdialogen skal fokusere på studentenes forventninger for emnet, samt deres tilbakemeldinger så langt.

AnsvarEmneansvarlig/studenttillitsvalgt i alle ordinære emner og emner i EVU-porteføljen
DeltakereStudenter og emneansvarlig
FormSamtale mellom emneansvarlig og studentene basert på innsamlede data.Ledes av emneansvarlig/studenttillitsvalgt.Gjennomføres i undervisningstiden som en del av undervisningen
TidspunktTidlig i semesteret
FrekvensHver gang emnet undervises
FormålTidligdialog for endringer og forbedringer inneværende semester
DatagrunnlagPlanlegges og bestemmes sammen med studentene/studenttillitsvalgt
Kvalitative eller kvantitative data.
InnholdStudentenes vurdering av
 - Undervisning
 - Tilbakemelding og deltakelse
 - Læringsmiljø
 - Arbeidsomfang og egeninnsats
DokumentasjonReferat skrives av emneansvarlig i samråd med studentene/studenttillitsvalgt.Referatene lagres på Canvas
Det skal skrives et kort referat fra dialogen, som skal være godkjent av begge parter. Referatet skal inneholde tiltak en er enige om. Referatet fra dialogen inngår i grunnlaget for emnerapport og semesterevaluering. Referatet skal også diskuteres med studentene.