Digital studentevaluering av emne

Digital evaluering av alle emner minimum hvert tredje år.

Published Sist oppdatert
person skriver på laptop

Hvert emne skal sluttevalueres minimum hvert tredje år, men kan evalueres hyppigere ved behov. Evalueringen gjennomføres digitalt. Studieprogramleder fastsetter evalueringssyklus for emnene i studieprogrammet.

Digital studentevaluering av emne:

AnsvarUtdanningsavdelingen
Emneansvarlig skal følge opp resultatene i samarbeid med studieprogramleder.
DeltakereStudentene
TidspunktSlutten av semesteret
FrekvensMinimum hvert tredje år. Oftere ved behov
FormålInnhente studentenes erfaringer med emnet
FormKvantitativ spørreundersøkelse
DokumentasjonResultater fra digital spørreundersøkelse
Resultatene av digital studentevaluering av emne gjøres tilgjengelige på Canvas. Resultatene fra evaluerte emner inngår i grunnlaget for emnerapport og semesterevaluering og for diskusjon med studentene.