Erasmus+ blandet kortidsmobilitet for studenter

Som student ved UiS kan du dra på blandet kortidsmobilitet og motta stipend gjennom Erasmus+. Her finner du informasjon om korttidsmobilitet og hvordan du søker.

Published Endret
Del av gamleby i Lisboa med kirke på toppen

Studenter ved UiS kan få stipendstøtte for å dra på blandet kortidsmobilitet til et universitet UiS har signert en aktuell Erasmus+ avtale med. Er du PhD-student? Se intranett for mer informasjon om mobilitetsmuligheter og søknadsskjema.

Blandet kortidsmobilitet består av både en fysisk og en virtuell del. Det er mulig å dra på kortidsmobilitet fra første studieår og oppholdet må være en del av graden din. Merk at det kun er studenter som er tatt opp til bachelor- eller masterstudier ved UiS som kan søke. Studenter på årsstudium kan dessverre ikke motta Erasmus+ stipend.

Hva kjennetegner korttidsmobilitet?

 • Lengde på oppholdet: Den fysiske delen av oppholdet må være på 5-30 dager.
 • Studiepoeng: De kombinerte fysiske og virtuelle delene av aktiviteten må være på minimum 3 studiepoeng/ECTS. 3 ECTS tilsvarer rundt 80-90 timer med arbeid.
 • Stipend: Du får utbetalt stipend for reisedag(er) og den fysiske delen av oppholdet.
 • Stipendsatser: 70 EUR for de første 5-14 dagene. 50 EUR for de påfølgende 15-30 dagene.
 • 70 EUR per dag de første 5-14 dagene 
 • 50 EUR per dag for de 15-30 påfølgende dagene 

Det er også mulig å få stipend for inntil 4 eventuelle reisedager.

Eksempel: Dersom du deltar på fysisk mobilitet i 5 dager og har 2 reisedager, vil du motta stipend for 7 dager. Dersom du reiser ned dagen før fysisk mobilitet (5 dager) og tilbake samme dag som siste dag av fysisk mobilitet vil du motta stipend for 6 dager.

Studenter med færre muligheter kan motta et tilleggsstipend (engangsbeløp) på 100 EUR for kortidsmobilitetsopphold opptil 14 dager. For opphold over 14 dager er beløpet 150 EUR. Dette gjelder følgende:

 1. Studenter med barn under 18 år
 2. Studenter med kronisk sykdom
 3. Studenter med flyktningstatus

Merk at UiS-studenter til og med våren 2024 vil motta de ovennevnte stipendsatsene fra 2022-prosjektet og at kursen er fastsatt på 1 EUR = 9.8 NOK.

Det er mulig å søke om støtte for "grønne reiser". Dette miljøstipendet er et engangsbeløp på 50 EUR. Det er et krav at over 50% av reisen blir gjort med miljøvennlige transportmidler (buss, tog og/eller samkjøring).

For å få stipendet utbetalt må du:

 1. Huke av for "green travel top-up" i stipendavtalen
 2. Laste ned og fylle ut Declaration of Honour for grønne reiser (PDF) etter endt opphold. Vennligst send dette skjemaet per e-post.
 • Fyll ut online søknadsskjema
  • Last opp bekreftelse på den blandete korttidsmobiliteten i søknadsskjemaet.
  • Skjemaet må fylles ut minimum 1 måned før den fysiske delen av oppholdet starter.
 • Dersom søknaden din godkjennes, vil du motta en epost med informasjon om prosessen videre.

Før fysisk mobilitet:  

 1. Stipendavtale: Denne vil du få tilsendt via epost etter at søknaden er godkjent.
 2. Læringsavtale: Du kan ta utgangspunkt i fremgangsmåten for studier.
  • Velg "blended short-term mobility" når du oppretter avtalen i systemet.
  • Du må fylle inn detaljer om "virtual component"

Etter fysisk mobilitet: 

 1. Bekreftelse på opphold (Confirmation of Erasmus+ Exchange Period):

Vi trenger en bekreftelse som viser start- og sluttdato for oppholdet ditt.

Last ned dokumentet:

Du må få dette dokumentet stemplet og signert av din kontaktperson ved vertsinstitusjonen når utvekslingsoppholdet ditt nærmer seg slutten.

Du må sende det signerte dokumentet per e-post.

 1. Rapport fra oppholdet:

Alle Erasmus-studenter må levere en rapport etter oppholdet sitt. Du vil motta en e-post med lenke til en sluttrapport (participant survey) gjennom Erasmus+ sin plattform Beneficiary Module mot slutten av oppholdet. Du må fylle ut og levere denne rapporten digitalt.

Du bør sjekke søppelpost/spam-folder ved jevne mellomrom. E-poster fra Beneficiary Module har dessverre en tendens til å havne i spam.

Frister og utbetaling av stipend 

Stipend utbetales før oppholdets start, forutsatt at du har møtt alle dokumentasjonskravene innen gitte frister og søkt minimum 1 måned i forveien. Fristen for å levere dokumentene som kreves etter fysisk mobilitet er 1 måned etter oppholdet er avsluttet.

Har du spørsmål? Kontakt Erasmus+ koordinator per e-post.