Kontakt studiekonsulent

Hvis du har spørsmål knyttet til ditt studieprogram kan du kontakte en studiekonsulent. På denne sida finner du en oversikt over hvem som kan hjelpe deg.

Published Endret

Endringer i utdanningen?

Finn mer informasjon her

Digital student- ekspedisjon

Registrer din søknad her

Studiekonsulenter

Helsefag

Ta kontakt med våre studiekonsulenter på e-post helsefag@uis.no for å få svar på spørsmål eller avtale veiledningstime.

For spørsmål om praksisstudier på bachelor i sykepleie: sykepleiepraksis@uis.no

 • Lori-Ann A. Wollum (bachelor i sykepleie 1. studieår)
 • Francois X. Constantin-Jonsson (distriktsvennlig bachelor i sykepleie, bachelor i sykepleie 2. studieår)
 • Rebecca Adele Esaiassen (bachelor sykepleie 3 år)
 • Camilla Aasmundsen Jensen (master i helsevitenskap og master i rus- og psykisk helsearbeid)
 • Michelle Reah (master i helsesykepleie)
 • Stine Bliktun Sørflaten/Michelle Reah (master i spesialsykepleie og videreutdanning i kreftsykepleie)
 • Katrine Maritvold (bachelor i paramedisin)
 • Marte Knudsen (master in prehospital critical care PHCC og master i jordmorfag)
Studiekonsulenter

Sosialfag

Hvis du har spørsmål om godkjenning og innpass, valgfag eller spesialisering, endringer i utdanningsplan, forsinkelse i progresjonen eller problemer i studiene, kan du ta kontakt med studiekonsulenten for studieprogrammet du går på.

Studieprogram: Bachelor i barnevern, Bachelor i sosialt arbeid, Bachelor i psykologi, videreutdanning i Juss i barnevernfaglig arbeid, Master i sosialfag, European Master in Social Work with Families and Children, Nordic Master in Social Work and Welfare

 • Yri H. Ljosdal (Bachelor i barnevern, Bachelor i sosialt arbeid, Master i sosialfag)
  Tlf: 51 83 14 71
  E-post: yri.h.ljosdal@uis.no
 • Gro-Helen Østby Rike (Bachelor i psykologi, master i psykologi)
  Tlf: 51 83 19 01
  E-post: gro-helen.rike@uis.no
 • Salim Øndes (European Master in Social Work with Families and Children)
  Tlf: 51 83 45 24
  E-post: salim.ondes@uis.no
 • Anna Drangeid Risholm (Nordic Master in Social Work and Welfare, Master i barnevernfaglig arbeid, videreutdanning i Juss i barnevernfaglig arbeid)
  Tlf: 51 83 19 78
  E-post: anna.d.risholm@uis.no


Spørsmål om eksamen:

 • Per Kolstrup (Bachelor i barnevern, Bachelor i sosialt arbeid, Master i sosialfag)
  Tlf: 51 83 37 92
  E-post: per.kolstrup@uis.no

studiekonsulenter

Historie og religion

Hvis du har spørsmål om godkjenning og innpass, valgfag eller spesialisering, endringer i utdanningsplan, forsinkelser i progresjon eller problemer i studiene, kan du ta kontakt med studiekonsulenten for studieprogrammet du går på.

 • Margrethe Melin (årsstudier, fordypning og bachelorprogram i historie og religion)
 • Signe Ekenberg (masterprogram i historie og historiedidaktikk)
studiekonsulenter

Hotell- og reiseliv

Hvis du har spørsmål om godkjenning og innpass, valgfag eller spesialisering, endringer i utdanningsplan, forsinkelse i progresjonen eller problemer i studiene, kan du ta kontakt med studiekonsulenten for studieprogrammet du går på.

Studieprogram: Hotelledelse, reiselivsledelse, master i internasjonal serviceledelse 

Jeanette Goa (hotelledelse)
Tlf: 51 83 37 56
E-post: j.goa@uis.no

Oddvar Norland (reiselivsledelse, master i internasjonal serviceledelse)
Tlf: 51 83 24 12
E-post: oddvar.norland@uis.no

studiekonsulenter

Ingeniør, sivilingeniør, realfag og sikkerhet

Du kan booke veiledningstime med studiekoordinatoren som tilhører ditt studieprogram, i tillegg har vi drop-in hver dag mellom kl. 12.00-14.00

Booking

Du kan booke tid med din studiekoordinator via vårt bookingsystem
Husk å velge riktig studiekoordinator for ditt institutt. Nedenfor ser du hvilken koordinator som er ved ditt institutt.

Institutt for data- og elektroteknologi

 • Patricia Retamal (Bachelor i automatisering og elektronikkdesign, bachelor i automatisering og elektronikkdesign Y-vei, bachelor i medisinsk teknologi, 2-årig master i robotteknologi og signalbehandling)
 • Sheryl Josdal (Bachelor i datateknologi, 2-årig master i datateknologi/Computer Science, 2-årig master i Applied Data Science, 5-årig master i datateknologi)

Institutt for energi- og petroleumsteknologi

 • Anita Malde Rasmussen (Bachelor i energi- og petroleumsteknologi, bachelor i batteri- og energiteknologi, 2-årig master i petroleumsteknologi)

Institutt for energiressurser

 • Karina Sanni (Bachelor i geovitenskap og energiressurser, 2-årig master i energi, reservoar og geovitenskap, 2-årig master i Computational Engineering)

Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi

 • Hege Bakken (Bachelor i kjemi og miljø, 2-årig master i miljøteknologi, bachelor i biologisk kjemi, 2-årig master i biologisk kjemi)

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

 • Cecilie Larsen (Bachelor i byggingeniør spesialisering i konstruksjonsteknikk, bachelor i maskiningeniør, bachelor i maskiningeniør Y-vei, 2-årig master i marin- og offshoreteknologi, 2-årig master i konstruksjons- og maskinteknikk og 2-årig master i industriell teknologi og driftsledelse)
 • Iselin Torland Tjensvold (Bachelor i byggingeniør spesialisering i konstruksjonsteknikk, bachelor i maskiningeniør, bachelor i maskiningeniør Y-vei, 2-årig master i marin- og offshoreteknologi, 2-årig master i konstruksjons- og maskinteknikk og 2-årig master i industriell teknologi og driftsledelse)

Institutt for matematikk og fysikk

 • Stine Thu Johannessen (2-årig og 5-årig master i matematikk og fysikk, årsstudium i matematikk, forkurs for ingeniørutdanning, realfagskurs, lektorutdanning 8.-13. trinn med realfag)

Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging

 • Stine Thu Johannessen (bachelor i byggingeniør spesialisering i byplanlegging og teknisk planlegging, bachelor i byplanlegging og samfunnssikkerhet, 2-årig og 5-årig master i industriell økonomi, 2-årig master i byplanlegging, 2-årig master i samfunnssikkerhet, 2-årig master i Risk Analysis)
  • Tlf. 51 83 17 15
 • Kristi Løne (Bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll)

Dersom du har spørsmål om utveksling, se her.

studiekonsulenter

Lærerutdanninger og idrett

Hvis du har spørsmål om godkjenning og innpass, valgfag eller spesialisering, endringer i utdanningsplan, forsinkelser i progresjon eller problemer i studiene, kan du ta kontakt med studiekonsulenten for studieprogrammet du går på.

 • Ida Margrethe Eikaas (grunnskolelærer 1-7)
 • Solveig Röwekamp (master i spesialpedagogikk heltid og deltid, master i idrettsvitenskap)
 • Karin Berner (barnehagelærer, arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning)
 • Inger-Marie Øglænd (barnehagelærer, master barnehagevitenskap, småbarnspedagogikk, barnehagepedagogikk)
 • Karen E. Woie (femte år på grunnskolelærerutdanningen)
 • Signe Ekenberg (lektorutdanning 8-13, humanistiske fag og realfag)
 • Anja Helen Steinsland (praktisk-pedagogisk utdanning (PPU))
  • E-post: anja.steinsland@uis.no
  • Tlf.: 51 83 17 68
 • Grethe Kallevik (videreutdanninger Lesesenteret, Kompetanse for kvalitet, lærerspesialiset i norsk og begynneropplæring, barns språkutvikling og språklæring i barnehagen

studiekonsulenter

Mediefag og samfunnsfag

Hvis du har spørsmål om godkjenning og innpass, valgfag eller spesialisering, endringer i utdanningsplan, forsinkelse i progresjonen eller problemer i studiene, kan du ta kontakt med studiekonsulenten for studieprogrammet du går på.

Studieprogram: Bachelor i sosiologi, bachelor i statsvitenskap, bachelor i journalistikk, bachelor i fjernsyns- og multimedieproduksjon, årsstudium i kommunikasjon, master i dokumentarproduksjon, master i endringsledelse og Master in Energy, environment, and society.

 • Kari Riste (bachelor i journalistikk, bachelor i fjernsyns- og multimedieproduksjon, master i dokumentarproduksjon)
 • Nina Nesheim (bachelor i statsvitenskap og bachelor i sosiologi og årsstudium i kommunikasjon)
 • Magda Hognestad (Master in Energy, Environment, and Society og master i endringsledelse)

studiekonsulenter

Musikk og dans

Hvis du har spørsmål om godkjenning og innpass, valgfag eller spesialisering, endringer i utdanningsplan, forsinkelse i progresjonen eller problemer i studiene, kan du ta kontakt med studiekonsulenten for studieprogrammet du går på.

Full oversikt over studiekonsulenter ved Fakultet for utøvende kunstfag finner du her!

studiekonsulenter

Språk og litteratur

Hvis du har spørsmål om godkjenning og innpass, endringer i utdanningsplan, forsinkelse i progresjon eller problmer i studiene, kan du ta kontakt med studiekonsulenten for studieprogrammet du går på.

 • Margrethe Melin (årsstudier, fordypning og bachelor i nordisk og engelsk)
 • Signe Ekenberg (master i nordisk og lesevitenskap, master i English and Literacy Studies)
studiekonsulenter

Økonomi og juss

Hvis du har spørsmål om godkjenning og innpass, valgfag eller spesialisering, endringer i utdanningsplan, forsinkelse i progresjonen eller problemer i studiene, kan du ta kontakt med studiekonsulenten for studieprogrammet du går på.

Bachelor i økonomi og administrasjon

Anette Hansen Tlf: 51 83 37 46 E-post: anette.hansen@uis.no

Master i økonomi og administrasjon

Anne-Lin Brobakke Tlf: 51 83 37 17 E-post: anne-lin.brobakke@uis.no

Master i regnskap og revisjon

Anne-Lin Brobakke Tlf: 51 83 37 17 E-post: anne-lin.brobakke@uis.no

Bachelor i rettsvitenskap

Cecilie Egenæs Lund Tlf: 51 83 37 48 E-post: cecilie.e.lund@uis.no

Master i forretningsjus

Monica Lange Tlf: 51 83 23 32 E-post: monica.lange@uis.no

Du er kanskje også interessert i

Kan eg ikkje berre bruka chatGPT?

Hausten 2022 tok AI-baserte program som ChatGPT verda med storm. Sidan den gong har me sett fleire diskusjonar rundt bru...

Arbeidslivsrelevans

Hva er egentlig arbeidslivsrelevans? Hvem bestemmer hva det er?

Pensumbøker er no tilgjengelege for dagslån

No slepp du å kjøpa alle bøkene du treng i studietida, for Universitetsbiblioteket tilbyr pensumbøker som dagslån.

Dette er nokre av våre favorittord på nynorsk

Til lukke med nynorskdagen! I dag har me på biblioteket spurt studentar og tilsette om kva som er deira favorittord på n...

Hvordan og hvorfor refererer jeg?

Hvilken stil skal jeg velge? Hvordan skal referansen se ut i teksten min, og er litteraturlisten min korrekt? Her får du...

Spill deg til kunnskap (og premier!) i Personvernspillet

Ved å ta i bruk personvernspillet kan du lære deg det grunnleggende om hvordan du skal behandle personopplysninger som s...

For deg som skal reise på utveksling med Erasmus+

Her har vi samlet viktig informasjon for deg som skal på utveksling neste semester

Erasmus+-utveksling utenfor Europa

Det er mulig å motta Erasmus+ stipend også ved utveksling utenfor Europa.

Språktest før avreise med Erasmus+

Før du reiser på utveksling med Erasmus+ må du ta en obligatorisk språktest på nett gjennom EU Academy. Denne testen ska...

Tilrettelegging for studenter på Erasmus+-utveksling

Det er et mål at studenter med ulike funksjonsnedsettelser skal få ta del i Erasmus+ utveksling. Internasjonal seksjon ø...

Praksisopphold gjennom Erasmus+

Erasmus+ gir deg muligheten til å reise på utenlandsopphold også for arbeidspraksis. Gjennom denne ordningen får du en u...

Erasmus+-stipend for utveksling i Europa

Gode stipendordninger gjør det attraktivt å velge Erasmus+ som mobilitetsprogram for utveksling i 1-2 semestre.

Utvekslingsmuligheter sortert på fagområder

Utvekslingsmuligheter sortert på fagområder for lektorutdanning trinn 8.–13. - master.

Tilrettelegging i studiet

Nokre studentar har skader, sjukdommar eller funksjonsnedsettingar som gjer at dei har behov for tilrettelegging i studi...

Lær på en ny måte og gjør en forskjell!

UiS tilbyr unike muligheter for våre studenter gjennom University. Akkurat nå ligger det fem utfordringer og åtte m...

Biblioteket er døgnåpent igjen

Vi åpnet endelig dørene igjen 6. februar.

Språkutvalet ved UiS

Språkutvalet er Universitetet i Stavanger sitt rådgivande organ i språkspørsmål. Utvalet skal sjå til at dei språkpoliti...

Podkaster fra UiS

Her finner du alle podkastene til UiS samlet på ett sted. God lytting!

Personvern og sikker lagring i bachelor- og masteroppgaver ved UiS

Lurer du på hvordan data og oppgaven kan lagres på en sikker måte? Er du bachelorstudent og vurderer å behandle personop...

Hva skjer på biblioteket?

Vi tilbyr åpne kurs og arrangementer. Alle våre kurs er gratis og hjelper deg med alt fra akademisk skriving til referan...

Oppstartsbedrift vil ha studentenes løsninger

Ashley Moran deltok på flere InGenious-utfordringer som student ved UiS. Nå vender hun tilbake til universitetet med utf...

Fikk unik erfaring med internasjonal masteroppgave

Marta Obi samarbeidet med studenter fra Sverige og Italia da hun skrev masteroppgaven sin. ECIU University ga henne nye ...

Hjelp! Eg er ny student!

Ny student? Forvirra? Slapp av, du er ikkje aleine!

EU gir ny støtte til UiS’ europeiske universitet

EU gir støtte til fire nye år med ECIU University. Det betyr at studenter og eksterne partnere vil få mange flere muligh...

Tilbringer sommeren hos CERN

Fysikkstudent Kjetil Tofte går en annerledes sommer i møte. Han tilbringer seks uker hos Den europeiske organisasjon for...

Oppgaveskriving ved Det helsevitenskapelige fakultet

Som bachelor- og masterstudent skal du skrive omfattende oppgaver, og i den forbindelse er det en del du må ta hensyn ti...

Erasmus+ blandet kortidsmobilitet for studenter

Som student ved UiS kan du dra på blandet kortidsmobilitet og motta stipend gjennom Erasmus+. Her finner du mer informa...

Pensumlister ved UiS

Alle publiserte pensumlister ved UiS ligger i det digitale pensumlistesystemet, Leganto. I din digitale pensumliste får ...

Lagringsguide for studenter

Denne guiden forteller hvor og hvordan du kan behandle, lagre, bearbeide og dele informasjon. OBS: tabellen under bør le...

UNIS – studieopphold på Svalbard

Ved å ta et semester ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) vil du møte et spennende og internasjonalt faglig miljø...

Anatomikafé som læringsmiddel

Marthe Qvenild-Svennungsen og Hanne Pollestad går første året på bachelor i sykepleie på UiS. De oppnår økt kunnskap på ...

Tillitsvalgt-ordningen

Tillitsvalgt-ordningen for studenter er del av kvalitetssystemet for utdanning ved UiS.

Tildeling av utvekslingsplasser

Retningslinjer for rangering av søkere.

Søk om utveksling

Du søker om utveksling i semesteret før du planlegger å reise på utveksling. Her finner du viktig informasjon om søknads...

Løs problemstillinger fra arbeidslivet og få 10 studiepoeng

Høsten 2021 kan alle masterstudenter ved UiS melde seg opp til InGenious-utfordringer ved å ta kurset MSB415.

Bjergsted: Krav til fremmøte i undervisning og prosjekter

Krav til fremmøte ved Fakultet for utøvende kunstfag (UK) er en utdypning av emnebeskrivelsenes krav til oppfyllelse i e...

Bjergsted: Studieadministrasjonen

Trenger du hjelp? Her kan du se hvem som hjelper med hva i studieadministrasjonen ved Fakultet for utøvende kunstfag.

Bjergsted: Lån av utstyr

Alle studenter tilhørende campus Bjergsted kan låne utstyr til studierelaterte konserter og prosjekter.

Bjergsted: Øvingsrom for studenter

Studenter og ansatte ved Fakultet for utøvende kunstfag kan booke øvingsromrom.

Bjergsted: Timeplan og undervisning for studenter

Ved Fakultet for utøvende kunstfag er studieåret delt opp i hovedsakelig tre ulike kategorier uker: Undervisningsuker, p...