Kontakt studiekonsulent

Hvis du har spørsmål knyttet til ditt studieprogram kan du kontakte en studiekonsulent. På denne sida finner du en oversikt over hvem som kan hjelpe deg.

Published Endret

Endringer i utdanningen?

Finn mer informasjon her

Digital student- ekspedisjon

Registrer din søknad her

Helsefag

Ta kontakt med våre studiekonsulenter på e-post helsefag@uis.no for å få svar på spørsmål eller avtale veiledningstime.

Hvis du har spørsmål om godkjenning og innpass, valgfag eller spesialisering, endringer i utdanningsplan, forsinkelse i progresjonen eller problemer i studiene, kan du ta kontakt med din studiekonsulent på helsefag@uis.no.

For spørsmål om praksisstudier på bachelor i sykepleie og paramedisin, kontakt din praksiskoordinator på sykepleiepraksis@uis.no eller paramedisin@uis.no

Oversikt over studiekonsulenter:

 • Marte Knudsen (bachelor i sykepleie 1. studieår, master i jordmorfag)
 • Francois X. Constantin-Jonsson (distriktsvennlig bachelor i sykepleie, bachelor i 3. studieår)
 • Michelle Reah (master i helsesykepleie, bachelor i sykepleie 2. studieår)
 • Ragnhild Østbye Bekkevold (eksamenskoordinator sykepleie)
 • Camilla Aasmundsen Jensen (master i helsevitenskap og master i rus- og psykisk helsearbeid)
 • Stine Bliktun Sørflaten (master i spesialsykepleie og videreutdanning i kreftsykepleie)
 • Katrine Maritvold (bachelor i paramedisin, master in prehospital critical care PHCC)
 • Rebecca Adele Esaiassen (permisjon)
 • Lori-Ann A. Wollum (permisjon)

Sosialfag

Hvis du har spørsmål om godkjenning og innpass, valgfag eller spesialisering, endringer i utdanningsplan, forsinkelse i progresjonen eller problemer i studiene, kan du ta kontakt med studiekonsulenten for studieprogrammet du går på.

Studieprogram: Bachelor i barnevern, Bachelor i sosialt arbeid, Bachelor i psykologi, Master i sosialfag, Master i barnevernsarbeid, Master i psykologi, videreutdanning i Juss i barnevernfaglig arbeid.

 • Yri H. Ljosdal (Bachelor i barnevern, Bachelor i sosialt arbeid, Master i sosialfag)
  Tlf: 51 83 14 71
  E-post: yri.h.ljosdal@uis.no
 • Tore Fjetland Øgaard (Bachelor i psykologi, Master i psykologi)
  Tlf: 51 83 20 97
  E-post: tore.f.ogaard@uis.no
 • Anna Drangeid Risholm (Master i barnevernsarbeid, videreutdanning i Juss i barnevernfaglig arbeid)
  Tlf: 51 83 19 78
  E-post: anna.d.risholm@uis.no


Spørsmål om eksamen

 • Per Kolstrup (Bachelor i barnevern, Bachelor i sosialt arbeid, Master i sosialfag)
  Tlf: 51 83 37 92
  E-post: per.kolstrup@uis.no

Historie og religion

Hvis du har spørsmål om godkjenning og innpass, valgfag eller spesialisering, endringer i utdanningsplan, forsinkelser i progresjon eller problemer i studiene, kan du ta kontakt med studiekonsulenten for studieprogrammet du går på.

 • Margrethe Melin (årsstudier, fordypning og bachelorprogram i historie og religion)
 • Signe Ekenberg (masterprogram i historie og historiedidaktikk)

Hotell- og reiseliv

Hvis du har spørsmål om godkjenning og innpass, valgfag eller spesialisering, endringer i utdanningsplan, forsinkelse i progresjonen eller problemer i studiene, kan du ta kontakt med studiekonsulenten for studieprogrammet du går på.

Studieprogram: Bachelor i hotelledelse, bachelor i reiselivsledelse, bachelor i digital serviceledelse, master i Service Leadership in International Business.

Jeanette Goa (hotelledelse, digital serviceledelse)
Tlf: 51 83 37 56
E-post: j.goa@uis.no

Oddvar Norland (reiselivsledelse, master i Service Leadership in International Business)
Tlf: 51 83 24 12
E-post: oddvar.norland@uis.no

Ingeniør, sivilingeniør, realfag og sikkerhet

Du kan booke veiledningstime med studiekoordinatoren som tilhører ditt studieprogram, i tillegg har vi drop-in hver dag mellom kl. 12.00-14.00.

Booking

Du kan booke tid med din studiekoordinator via vårt bookingsystem.
Husk å velge riktig studiekoordinator for ditt institutt. Nedenfor ser du hvilken koordinator som er ved ditt institutt.

Institutt for data- og elektroteknologi

 • Patricia Retamal (bachelor i automatisering og elektronikkdesign, bachelor i automatisering og elektronikkdesign Y-vei, bachelor i medisinsk teknologi, 2-årig master i robotteknologi og signalbehandling)
 • Sheryl Josdal (bachelor i datateknologi, 2-årig master i datateknologi/Computer Science, 2-årig master i Applied Data Science, 5-årig master i datateknologi)
 • Anita Malde Rasmussen (bachelor i elektroteknologi, bachelor i elektroteknologi Y-veien)

Institutt for energi- og petroleumsteknologi

 • Stine Thu Johannessen (bachelor i energi- og petroleumsteknologi, bachelor i batteri- og energiteknologi, 2-årig master i petroleumsteknologi)

Institutt for energiressurser

 • Karina Sanni (bachelor i geovitenskap og energiressurser, 2-årig master i energi, reservoar og geovitenskap, 2-årig master i Computational Engineering)

Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi

 • Alina Fandieieva (bachelor i kjemi og miljø, 2-årig master i miljøteknologi, bachelor i biologisk kjemi, 2-årig master i biologisk kjemi)

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

 • Iselin Torland Tjensvold (bachelor i byggingeniør spesialisering i konstruksjonsteknikk, 2-årig master i marin- og offshoreteknologi og 2-årig master i konstruksjons- og maskinteknikk (spesialisering konstruksjonsteknikk))
 • Cathrine Hofker Tønnessen (bachelor i maskiningeniør, bachelor i maskiningeniør y-vei, 2-årig master i konstruksjons- og maskinteknikk (spesialisering maskinteknikk) og 2-årig master i industriell teknologi og driftsledelse)

Institutt for matematikk og fysikk

 • Helene Nicolaisen (2-årig og 5-årig master i matematikk og fysikk, årsstudium i matematikk, forkurs for ingeniørutdanning, realfagskurs, lektorutdanning 8.-13. trinn med realfag)

Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging

 • Vanessa Brune (bachelor i byplanlegging og samfunnssikkerhet, 2-årig master i samfunnssikkerhet, 2-årig master i byplanlegging, 2-årig master i Risk Analysis)
 • Iselin Torland Tjensvold (bachelor i byggingeniør spesialisering i byplanlegging og infrastruktur)
 • Stine Thu Johannessen (2-årig og 5-årig master i industriell økonomi)
 • Kristi Løne (bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll)

Spørsmål om utveksling? Se nettsidene om utveksling.

Lærerutdanninger og idrett

Hvis du har spørsmål om godkjenning og innpass, valgfag eller spesialisering, endringer i utdanningsplan, forsinkelser i progresjon eller problemer i studiene, kan du ta kontakt med studiekonsulenten for studieprogrammet du går på.

 • Ida Margrethe Eikaas (grunnskolelærer 1-7)
 • Solveig Röwekamp (master i spesialpedagogikk heltid og deltid, master i idrettsvitenskap)
 • Karin Berner (barnehagelærer, arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning)
 • Line Rak Haugen (barnehagelærer, master barnehagevitenskap, småbarnspedagogikk, barnehagepedagogikk)
 • Karen E. Woie (femte år på grunnskolelærerutdanningen)
 • Videreutdanninger ved Lesesenteret
 • Hege Nygaard Barker (bachelor i skolefritidspedagogikk og videreutdanninger ved Læringsmiljøsenteret)

Mediefag og samfunnsfag

Hvis du har spørsmål om godkjenning og innpass, valgfag eller spesialisering, endringer i utdanningsplan, forsinkelse i progresjonen eller problemer i studiene, kan du ta kontakt med studiekonsulenten for studieprogrammet du går på.

Studieprogram: Bachelor i sosiologi, bachelor i statsvitenskap, bachelor i journalistikk, bachelor i fjernsyns- og multimedieproduksjon, årsstudium i kommunikasjon, master i dokumentarproduksjon, master i endringsledelse og Master in Energy, environment, and society.

 • Kari Riste (bachelor i journalistikk, bachelor i fjernsyns- og multimedieproduksjon, master i dokumentarproduksjon)
 • Nina Nesheim (bachelor i statsvitenskap og bachelor i sosiologi og årsstudium i kommunikasjon)
 • Magda Hognestad (Master in Energy, Environment, and Society og master i endringsledelse)

Musikk og dans

Hvis du har spørsmål om godkjenning og innpass, valgfag eller spesialisering, endringer i utdanningsplan, forsinkelse i progresjonen eller problemer i studiene, kan du ta kontakt med studiekonsulenten for studieprogrammet du går på.

Full oversikt over studiekonsulenter ved Fakultet for utøvende kunstfag.

Språk og litteratur

Hvis du har spørsmål om godkjenning og innpass, endringer i utdanningsplan, forsinkelse i progresjon eller problmer i studiene, kan du ta kontakt med studiekonsulenten for studieprogrammet du går på.

 • Margrethe Melin (årsstudier, fordypning og bachelor i nordisk og engelsk)
 • Signe Ekenberg (master i nordisk og lesevitenskap, master i English and Literacy Studies)

Økonomi og juss

Hvis du har spørsmål om godkjenning og innpass, valgfag eller spesialisering, endringer i utdanningsplan, forsinkelse i progresjonen eller problemer i studiene, kan du ta kontakt med studiekonsulenten for studieprogrammet du går på.

Bachelor i økonomi og administrasjon

Vilde Helle Engen (vikar for Anette Hansen) Tlf: 51 83 18 15 E-post: vilde.h.engen@uis.no

Master i økonomi og administrasjon

Anne-Lin Brobakke Tlf: 51 83 37 17 E-post: anne-lin.brobakke@uis.no

Master i regnskap og revisjon

Anne-Lin Brobakke Tlf: 51 83 37 17 E-post: anne-lin.brobakke@uis.no

Bachelor i rettsvitenskap

Cecilie Egenæs Lund Tlf: 51 83 37 48 E-post: cecilie.e.lund@uis.no

Master i forretningsjus

Monica Lange Tlf: 51 83 23 32 E-post: monica.lange@uis.no

Master i rettsvitenskap

Monica Lange Tlf: 51 83 23 32 E-post: monica.lange@uis.no Spørsmål om eksamen For spørsmål om eksamen, kontakt fakultetets eksamenskontor: E-post: eksamenhh@uis.no