Erasmus+ blandet korttidsmobilitet for studenter

Som student ved UiS kan du dra på blandet kortidsmobilitet og motta stipend gjennom Erasmus+. Her finner du informasjon om korttidsmobilitet og hvordan du søker om stipend.

Publisert Sist oppdatert

Studenter ved UiS kan få stipendstøtte for å dra på blandet kortidsmobilitet til et universitet UiS har signert en aktuell Erasmus+ avtale med, eller til en organisasjon/bedrift. Er du PhD-student? Se intranett for mer informasjon om mobilitetsmuligheter og søknadsskjema.

Det er mulig å dra på kortidsmobilitet fra første studieår. Merk at det kun er studenter som er tatt opp til bachelor- eller masterstudier ved UiS som kan søke. Studenter på årsstudium kan dessverre ikke motta Erasmus+ stipend.

Del av gamleby i Lisboa med kirke på toppen

Struktur: Blandet korttidsmobilitet består av både en fysisk del og en virtuell del.

Lengde på oppholdet: Den fysiske delen av oppholdet må være på 5-30 dager.

Studiepoeng: De kombinerte fysiske og virtuelle delene av oppholdet må være på minimum 3 studiepoeng/ECTS. 3 ECTS tilsvarer rundt 80-90 timer med arbeid.

Stipend: Du kan få utbetalt stipend for den fysiske delen av oppholdet og eventuelle reisedager (inntil 2). Stipend utbetales etter oppholdet og forutsetter at all dokumentasjon er innlevert innen gitt frist.

Du må søke om stipendet minimum 2 uker før den fysiske delen av oppholdet ditt starter. Søknader som kommer inn etter fristen vil ikke bli vurdert.

Nettbasert søknadsskjema for Erasmus+ korttidsmobilitet.

Dersom søknaden din godkjennes vil du få tilsendt en stipendavtale fra Internasjonal seksjon som skal fylles inn og signeres digitalt. Stipendavtalen sendes til epostadressen du oppgir i søknadsskjemaet.

Merk at gyldig helseforsikring er et krav for å få utbetalt Erasmus+-stipend og at forsikringsnummer derfor må oppgis i stipendavtalen.

For å få utbetalt stipendet må du levere inn følgende dokumenter:

Stipendavtale

Du må fylle inn personlig informasjon, bankinformasjon for utbetaling, lengde på oppholdet og eventuelle reisedager, samt forsikringsinformasjon. Gyldig helseforsikring er et krav for å få utbetalt Erasmus+-stipend og forsikringsnummer derfor må oppgis i stipendavtalen.

Læringsavtale

Korttidsmobilitet ved en utdanningsinstitusjon

Du må selv opprette en læringsavtale som skal vise det faglige innholdet for oppholdet ditt. Denne skal først signeres av deg selv, deretter studiekonsulenten for ditt studieprogram ved UiS, og til slutt av vertsinstitusjonen.

Du må huske å informere studiekonsulenten din når du selv har signert avtalen slik at de kan sjekke avtalen og signere. Det er ditt ansvar å følge med på status på avtalen og sørge for at den blir signert av alle parter. Avtalen er ikke komplett før alle tre parter har signert.

Vi anbefaler at du oppretter en nettbasert versjon av læringsavtalen: Online Learning Agreement (OLA). For å logge deg inn må du enten bruke EduGain/Feide eller Google. Merk at du må registrere deg første gang du logger inn.

Du kan se hvordan læringsavtalen skal fylles ut i vår visuelle veileder (PDF).

Vær nøye når du fyller ut avtalen, da det er begrenset med muligheter for å gjøre endringer etter at den er signert.

Korttidsmobilitet ved en organisasjon/bedrift

Dersom du skal delta på korttidsmobilitet hos en organisasjon i stedet for en utdanningsinstitusjon, kan du ikke bruke den nettbaserte læringsavtalen. Du må derfor fylle ut Word-malen for læringsavtalen og levere inn en signert PDF-versjon: Erasmus+ læringsavtale (Word).

Merk at du kun trenger å fylle ut delene av dokumentet som er nevnt under.

General Information:
Fyll inn din personlige informasjon.

Under Field of education kan du søke opp ditt fagområde i databasen og velge den 4-sifrede koden. Databasen er noe begrenset, så det kan hende du må velge noe mer generelt/det som passer best.

Under Study cycle skriver du "bachelor" eller "master".

Mobility type and duration
Kryss av boksen for Blended mobility with short-term physical mobility.

Fyll inn start- og sluttdato for den fysiske delen av oppholdet.

Study Programme at Receiving Institution and recognition at the Sending Institution: Mobility type: Blended mobility with short-term physical mobility
Fyll inn informasjon om den fysiske delen og den virtuelle delen av oppholdet ditt.
Fyll inn antall studiepoeng (ECTS) du får for oppholdet.

Commitment of the three parties: Any Mobility type
Signer dokumentet selv og send en PDF-versjon videre til din studiekonsulent for signering via epost.

Når du har fått deres signatur, må du sende dokumentet til vertsorganisasjonen for siste signatur for at læringsavtalen skal være komplett.

Bekreftelse på oppholdet

Vertsinstitusjonen må fylle ut og signere et dokument som bekrefter din deltakelse og inneholder start- og sluttdato for oppholdet ditt. Du må få dette dokumentet signert av din kontaktperson ved vertsinstitusjonen når utvekslingsoppholdet ditt nærmer seg slutten.

Last ned dokumentet: Bekreftelse på oppholdet - Confirmation of Erasmus+ Exchange Period (PDF)

Du må sende det signerte dokumentet til Internasjonal seksjon per epost: outboundexchange@uis.no.

Sluttrapport

Alle Erasmus+-studenter må levere en sluttrapport etter oppholdet. Du vil motta en automatisk e-post med lenke til rapporten (Participant Survey) mot slutten av oppholdet. Du må fylle ut og levere denne rapporten digitalt.

Vi anbefaler at du sjekker søppelpostmappen for eposten din med jevne mellomrom etter oppholdet.

Fristen for å levere inn de fire dokumentene er 1 måned etter den siste dagen av den fysiske delen av oppholdet ditt.

Eks: Hvis oppholdet ditt slutter 1 november, vil fristen for innlevering være 1 desember.

Stipendet utbetales etter at oppholdet er over og først etter at alle dokumentene er levert. Dersom noen av de ovennevnte dokumentene mangler eller er ukomplette etter at fristen har utløpt, vil du ikke få utbetalt Erasmus+-stipend for korttidsmobiliteten.

Stipendsatser

  • 70 EUR per dag de første 5-14 dagene 
  • 50 EUR per dag for de 15-30 påfølgende dagene 

Det er også mulig å få stipend for inntil 2 reisedager.

Eksempel: Dersom du deltar på fysisk mobilitet i 5 dager og har 2 reisedager, vil du motta stipend for 7 dager. Dersom du reiser ned dagen før fysisk mobilitet (5 dager) og tilbake samme dag som siste dag av fysisk mobilitet vil du motta stipend for 6 dager.

Merk at UiS-studenter til og med våren 2024 vil motta de ovennevnte stipendsatsene fra 2022-prosjektet og at kursen er fastsatt på 1 EUR = 9.8 NOK.

Tilleggsstipend

Studenter med færre muligheter kan motta et tilleggsstipend (engangsbeløp) på 100 EUR for kortidsmobilitetsopphold på opptil 14 dager. For opphold over 14 dager er beløpet 150 EUR. Dette gjelder følgende:

  1. Studenter med barn under 18 år
  2. Studenter med kronisk sykdom
  3. Studenter med flyktningstatus

Du må hake av for at du ønsker "top-up for students with fewer opportunities" i stipendavtalen for å få tildelt tilleggsstipendet. Du vil deretter bli bedt om å dokumentere at du oppfyller et av de tre kravene, for eksempel ved å fremlegge legeattest.

Utbetaling av stipend

Stipendet utbetales etter at oppholdet er over og først etter at alle dokumentene er levert. Dersom noen av de ovennevnte dokumentene mangler eller er ukomplette etter at fristen har utløpt, vil du ikke få utbetalt Erasmus+-stipend for korttidsmobiliteten.

En komplett læringsavtale betyr at korttidsoppholdet ditt godkjennes som høyere utdanning.

Du må selv søke om eventuelt innpass av studiepoeng i graden din etter at oppholdet er fullført. Dette gjør du gjennom Studentekspedisjonen.

Det er mulig å søke om støtte for "grønne reiser". Dette miljøstipendet er et engangsbeløp på 50 EUR. Det er et krav at over 50% av reisen blir gjort med miljøvennlige transportmidler (buss, tog og/eller samkjøring).

For å få stipendet utbetalt må du:

  1. Huke av for "green travel top-up" i stipendavtalen
  2. Laste ned og fylle ut Declaration of Honour for grønne reiser (PDF) innen 1 måned etter fysisk opphold. Vennligst send dette skjemaet per e-post.

Har du spørsmål? Kontakt Erasmus+ koordinator per e-post.