Erasmus+ sitt tilleggsstipend for 'Grønne reiser'

Studenter som ikke mottar annen reisestøtte fra Erasmus+ vil få 50 EUR ekstra (engangsbeløp), pluss opp til 4 dager med stipend til hjemreise hvis relevant ved å reise miljøvennlig med buss eller tog.

Publisert Sist oppdatert

Gul trikk i Lisboa

Målet med reisestøtte for grønne reiser er:
1) Redusere klimauttrykk for studenter som drar på utveksling, spesielt ved å redusere flyreiser.
2) Legge til rette for at flere studenter skal dra på utveksling til Europa.

Hva er det som defineres som grønne reiser?

"Green travel is defined as the travel that uses low-emissions means of transport for the main part of the travel, such as bus, train or car-pooling".

Referanse: Erasmus + Glossary of terms

For å kunne motta stipendet må over 50% av reisen (distansen fra Norge til utvekslingsstedet) bestå av miljøvennlige transportmidler som buss, elbil, sykkel, tog eller bildeling. Merk at reise med båt (f.eks fra Kristiansand til Hirtshals) ikke godkjennes. I tillegg til stipendet på 50 EUR vil det være mulig å søke om stipend for opptil 4 reisedager. Varighet på reisen (tur/retur) må dokumenteres for vurdering av ekstra stipend for inntil 4 dager i forbindelse med reisen.

Tips til inspirasjon for miljøvennlige reiser:

Interrail
Erasmus by train
Erasmus bærekraft

Studenter som planlegger en reise som oppfyller kravet til grønne reiser, må krysse av for at de ønsker 'Green travel top-up' i stipendavtalen. Stipend for grønne reiser blir utbetalt sammen med et eventuelt reststipend etter endt utvekslingsopphold. Studenter som ikke har krysset av for at de ønsker 'Green travel top-up' i stipendavtalen vil ikke kunne søke om dette etter at avtalen er ferdig signert.

Grønne reiser må dokumenteres ved å fylle ut et Declaration on Honour-skjema etter oppholdet. Last opp dokumentet i Utvekslingsveilederen. Dersom du ikke har tilgang til denne, kan du sende sende det per e-post.

Last ned Declaration of Honour for grønne reiser (PDF)

I tillegg til stipend for grønne reiser gjennom Erasmus+ har UiS også opprettet ett eget miljøstipend for studenter som skal dra på utveksling. Les mer om hvordan du kan motta 2.000 NOK i miljøstipend fra UiS.