Reis til Europa med Erasmus+

Velger du Europa når du reiser på utveksling blir du en del av den store Erasmus-familien av studenter som har reist på utveksling i 30 år.

Publisert Sist oppdatert

UiS har inngått en rekke utvekslingsavtaler med ulike institusjoner i Europa. Disse avtalene går gjennom EU sitt Erasmus+-program og er som regel knyttet til enkelte institutt eller studieprogram. Det er ofte et begrenset antall utvekslingsplasser på Erasmus+-avtaler, men du trenger ikke betale skolepenger og kan også tildeles stipend.

Du ser hvilke avtaler i Europa som er aktuelle for deg ved å søke opp studieprogrammet ditt i kartet på landingssiden for utveksling.

Hva er Erasmus+?

Erasmus+ er det største programmet for samarbeid innen høyere utdanning i Europa og blir finansiert gjennom EU-systemet.

Erasmus+ er et utdanningssamarbeid mellom EU-landene, EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein, samt Tyrkia. Gjennom mobilitetsprogrammet Erasmus+ kan du delta på studie- eller praksisopphold i et EU- eller EØS-land.

Universitetet i Stavanger har inngått en rekke Erasmus+ avtaler med ulike institusjoner i de fleste europeiske land. Avtalene er som regel knyttet til enkelte institutt eller studieprogram. 

Fordeler med Erasmus+:

  • Studiestipend i tillegg til støtte fra Lånekassen
  • Tilbud om nettbasert språkkurs i forkant av semesterstart
  • Fritak fra studieavgifter ved vertsinstitusjonen

Studieavgift/skolepenger

Alle studenter som reiser på utveksling må betale semesteravgift ved UiS og kan bli bedt om å betale en administrasjonsavgift ved vertsinstitusjonen. Studenter som reiser på utveksling gjennom Erasmus+ betaler ikke studieavgift (skolepenger) til vertsinstitusjonen.

Internasjonale studenter som betaler studieavgift ved UiS må fortsatt betale denne avgiften under utvekslingsoppholdet og er ikke unntatt en eventuell studieavgift ved vertsinstitusjonen.

Studenter som klemmer i solnedgang
Få nye venner gjennom Erasmus+

Hva må du gjøre for å få utbetalt stipend?

Her finner du en oversikt over nødvendige dokumenter og aktiviteter du må fullføre for å få godkjent oppholdet ditt og utbetalt Erasmus+ stipend.

Har du spørsmål? Kontakt Erasmus+ koordinator i Utvekslingsveilederen eller send en e-post.

Nyttig informasjon om utveksling gjennom Erasmus+

Erasmusstipend

For utveksling i Europa

Språkkurs gjennom EU Academy

Tilbud om språktest og språkkurs

Grønne reiser

Erasmus+ sitt miljøstipend

Tilrettelegging

Alle studenter skal ha de samme mulighetene til å reise på utveksling

Korttidsmobilitet gjennom Erasmus+

5-30 dager med Erasmus+-stipend

Praksisopphold

Under og etter studiene

Erasmus+ utenfor EU

Utveksling gjennom internasjonal dimensjon

For deg som skal ut med Erasmus+ neste semester

Arrangementer, dokumenter og stipend

Studentrapporter

Les hvordan andre har hatt det på utveksling i Europa