Reis til Europa med Erasmus+

Velger du Europa når du reiser på utveksling blir du en del av den store Erasmus-familien av studenter som har reist på utveksling i 30 år.

Published Endret

UiS har inngått en rekke utvekslingsavtaler med ulike institusjoner i Europa. Disse avtalene går gjennom EU sitt Erasmus+-program og er som regel knyttet til enkelte institutt eller studieprogram. Det er ofte et begrenset antall utvekslingsplasser på Erasmus+-avtaler, men du trenger ikke betale skolepenger og kan også tildeles stipend.

Du ser hvilke avtaler i Europa som er aktuelle for deg ved å søke opp studieprogrammet ditt i kartet på landingssiden for utveksling.

Hva er Erasmus+?

Erasmus+ er det største programmet for samarbeid innen høyere utdanning i Europa og blir finansiert gjennom EU-systemet.

Erasmus+ er et utdanningssamarbeid mellom EU-landene, EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein, samt Tyrkia. Gjennom mobilitetsprogrammet Erasmus+ kan du delta på studie- eller praksisopphold i et EU- eller EØS-land.

Universitetet i Stavanger har inngått en rekke Erasmus+ avtaler med ulike institusjoner i de fleste europeiske land. Avtalene er som regel knyttet til enkelte institutt eller studieprogram. 

Fordeler med Erasmus+:

  • Studiestipend i tillegg til støtte fra Lånekassen
  • Tilbud om nettbasert språkkurs i forkant av semesterstart
  • Fritak fra studieavgifter ved vertsinstitusjonen
Studenter som klemmer i solnedgang
Få nye venner gjennom Erasmus+

Hva må du gjøre for å få utbetalt stipend?

Her finner du en oversikt over nødvendige dokumenter og aktiviteter du må fullføre for å få godkjent oppholdet ditt og utbetalt Erasmus+ stipend.

Har du spørsmål? Kontakt Erasmus+ koordinator i Utvekslingsveilederen eller send en e-post.

Nyttig informasjon om utveksling gjennom Erasmus+

Erasmusstipend

For utveksling i Europa

Språkkurs gjennom EU Academy

Tilbud om språktest og språkkurs

Grønne reiser

Erasmus+ sitt miljøstipend

Tilrettelegging

Alle studenter skal ha de samme mulighetene til å reise på utveksling

Korttidsmobilitet gjennom Erasmus+

5-30 dager med Erasmus+-stipend

Praksisopphold

Under og etter studiene

Erasmus+ utenfor EU

Utveksling gjennom internasjonal dimensjon

For deg som skal ut med Erasmus+ neste semester

Arrangementer, dokumenter og stipend

Studentrapporter

Les hvordan andre har hatt det på utveksling i Europa