Hopp til hovedinnhold

Forhåndsgodkjenning av utvekslingsoppholdet

Ditt utvekslingsopphold skal være faglig relevant for å kunne inngå i graden din ved Universitetet i Stavanger. Du må derfor søke om forhåndsgodkjenning av emner/praksis før du reiser.

Publisert: Endret:

Jente på fjelltur. Utveksling ved UiS.

Hva søker du om?

Tilbudet om utveksling skal være faglig relevant for studieprogrammet, være forankret i fagmiljøet og skal normalt inneholde forhåndsgodkjente emnepakker eller emnevalg ved aktuelle partneruniversiteter. 

Dersom det ikke tilbys forhåndsgodkjente emnepakker, må du legge frem en plan for hvilke emner du ønsker å følge i utlandet. Når du ser etter emner ved lærestedet i utlandet, må du se etter emner som kan erstatte emnene som inngår i studieplanen ved UiS det aktuelle semesteret (30 studiepoeng per semester). 

Sykepleie- og sosialfagsstudenter som reiser på praksisopphold, får hjelp av sin faglige koordinator til å finne en relevant praksisplass som tilfredsstiller kravene i disse studieprogrammene.

Forhåndsgodkjenningen er din garanti for at du vil få utenlandsoppholdet godkjent som en del av utdanningsplanen din ved UiS. 

Det er hver enkelt students ansvar å søke om forhåndsgodkjenning i god tid før utreise. Det kan ta inntil tre uker før du får svar på søknaden. Vær oppmerksom på at du ikke kan søke om støtte fra Lånekassen før du har fått vedtaket om forhåndsgodkjenning. 

Enkelte institutt arrangerer egne workshops om forhåndsgodkjenning for sine studenter, og de enkelte instituttene står også fritt til å sette en frist for når søknad om forhåndsgodkjenning må ha blitt levert. 

Dersom det ikke tilbys forhåndsgodkjente emnepakker ved ditt studieprogram, vil ansvaret for å finne et aktuelt studietilbud ved partnerinstitusjoner i utlandet hvile på deg med hjelp av studiekonsulent og/eller faglig koordinator ved ditt institutt/fakultet. UiS ønsker også at du skal ha mulighet til å velge andre emner som ikke inngår i en ferdigsydd pakke.

Internasjonal seksjon er behjelpelige med å skaffe til veie oversikter over studietilbud/emnekataloger, og har inkludert dette som et eget punkt i institusjonsbeskrivelsene.

Dersom du har spørsmål av faglig art, skal disse rettes til studiekonsulent ved det fakultetet eller instituttet du tilhører.

Reiser du utenom avtale (som såkalt freemover) må du i tillegg legge ved beskrivelse av studiepoengsystemet ved det universitetet du skal søke til. 

Du finner søknadsskjemaet i Studentekspedisjonen.

MERK! Du leverer ikke inn mer enn én søknad om forhåndsgodkjenning selv om du har søkt om utveksling til flere læresteder. Du vil får beskjed fra internasjonal seksjon kort tid etter søknadsfrist den 1. september / 1. februar om du ikke får ditt førstevalg oppfylt. 

Dersom det blir behov for å levere inn en ny søknad: Studenter ved TN må fylle ut nytt søknadskjema. Studenter ved andre fakultet/institutt sender melding til saksbehandler med nye emnebeskrivelser i Digital studentekspedisjon.

Forhåndsgodkjenning overføres elektronisk til Lånekassen når søknaden er behandlet. Du vet at saken er behandlet når du får formelt svar fra ditt institutt/fakultet.

En innvilget forhåndsgodkjenning er en forutsetning for å kunne søke om støtte til utenlandsoppholdet fra Lånekassen. Merk at Lånekassen krever at du er fulltidsstudent under utenlandsoppholdet. Ved kortere opphold kan det være aktuelt med færre studiepoeng. 

Dersom det blir endringer i studieopplegget i løpet av utvekslingsoppholdet ditt, må du umiddelbart ta kontakt med studiekonsulent ved ditt fakultet/institutt for å søke om en ny forhåndsgodkjenning.

Ny søknad om forhåndsgodkjenning og emnebeskrivelse for nye emner kan sendes på

e-post. Dersom du trenger hjelp til å finne nye emner, tar du kontakt med din saksbehandler/kontakperson ved mottakerlærestedet.

Årsaker til endringene i studieopplegget ditt kan være:

  • Emnetilbudet ved mottakerlærested er ikke klart før avreise
  • Emnetilbudet ble endret etter ankomst ved mottakerlærestedet
  • Uforutsette timeplankollisjoner

Dersom du ikke melder fra om nye emner eller praksisopplegg, kan du få problemer med endelig godkjenning av utvekslingsoppholdet ditt når du kommer tilbake. I verste fall kan du risikere at deler av utenlandsoppholdet ditt ikke blir godkjent som en del av graden din ved UiS.

Når du har avsluttet utvekslingsoppholdet og tatt eksamen, må du sørge for å få en karakterutskrift fra lærestedet i utlandet. Denne legger du ved søknad om endelig godkjenning av delstudier i utlandet. Søknadsskjemaet finner du i Studentekspedisjonen. 

Erfaringsmessig klarer studenter seg godt faglig på utveksling.

Dersom man skulle være så uheldig å ikke bestå deler av studieopplegget under et utvekslingsopphold, vil det i de fleste tilfeller være vanskelig å ta ny eksamen ved mottakerlærestedet.

Vi anbefaler derfor at man umiddelbart tar kontakt med sitt fakultet/institutt ved UiS for å sette opp en justert utdanningsplan som tar høyde for dette.

Spørsmål?

Kontakt studiekonsulent ved ditt fakultet/institutt via Utvekslingsveilederen i Studentekspedisjonen.

Mer informasjon om utveksling