Hopp til hovedinnhold

Forsikring under utenlandsoppholdet

Det er viktig at du har forsikring når du reiser. Noen ganger går ikke alt etter planen, og da er en plan nettopp det du trenger!

Publisert: Endret:
Forsikring insurance

Dersom du er student og skal til utlandet i forbindelse med studiene må du huske å ha tilstrekkelig reise, helse- og andre tilleggsforsikringer under utenlandsoppholdet. Dette gjelder deg som skal på utveksling, i praksis, gjøre feltarbeid, på studietur eller konferanse.

Du har ingen forsikring gjennom Universitetet i Stavanger.

Først og fremst

Sjekk om du har medlemskap i norsk folketrygd når du reiser ut og hvilke ytelser du har rett til. Er du bosatt i Norge, er du som hovedregel medlem av folketrygden. Du beholder medlemskapet ditt dersom du skal studere kortere enn 12 måneder i utlandet, eller har støtte fra Lånekassen til studier i utlandet.

Medlemskapet gir deg en grunnforsikring. Folketrygdens stønadssystem gir i mange tilfeller ikke fullgod dekning. Den inkluderer blant annet ikke reise- og ulykkesforsikring, innboforsikring eller hjemtransport ved sykdom.

For å ha fullgod dekning anbefaler vi derfor at du tegner egen privat forsikring i tillegg. Forsikringen må dekke formålet med utenlandsoppholdet og hele perioden du er i utlandet. Vær oppmerksom på at forsikringen din kan ha begrensninger i forbindelse med COVID-19.

Hvis du skal i praksis under utenlandsoppholdet bør du i tillegg tegne en egen ansvarsforsikring som dekker et eventuelt erstatningsansvar dersom du skulle påføre andre skade når du utfører praksisrelaterte oppgaver.

Før du reiser må du logge deg inn i Studentekspedisjonen og fylle ut skjemaet "Sjekkliste for studenter på utenlandsopphold". Du finner skjemaet i utvekslingsveilederen.

Les informasjonen under som er relevant for deg og ditt utenlandsopphold.

Er du medlem i folketrygden, statsborger i et EØS-land eller Sveits og skal oppholde deg i et annet EØS-land, har du rett til stønad til helsetjenester.

Som dokumentasjon på retten til helsetjenester, må du i andre land enn de nordiske, ha med deg det europeiske helsetrygdekortet. Les mer på helsenorge.no. Gjør deg godt kjent med hva kortet dekker og ikke dekker under utenlandsoppholdet.

Får du støtte fra Lånekassen for å studere i utlandet, vil du automatisk få et brev/dokument fra HELFO som bekrefter dine helserettigheter utenfor Norge. Dokumentet blir sendt til din folkeregistrerte adresse. Det tar omtrent 15 virkedager fra støtten er innvilget til du mottar bekreftelsen.

Når du trenger helsetjenester i utlandet utenfor EØS-området, må du selv betale for innleggelse, behandling, medisiner etc. Du må ta vare på kvitteringene for utleggene dine og søke HELFO om refusjon i etterkant. Les mer på helsenorge.no.

Dersom du studerer i utlandet uten støtte fra Lånekassen, opphører som hovedregel medlemskapet ditt i folketrygden etter ett år. Etter søknad til NAV har du likevel rett til å forbli medlem også utover denne ettårsperioden. Skal du reise til utlandet i studiesammenheng uten støtte fra Lånekassen, må du kontakte Helfo Utland for å avklare rettighetene dine før avreise.

Dersom du skal ha et utenlandsopphold i USA med støtte fra Lånekassen vil du bli knyttet til den amerikanske forsikringsagenten Optum. Etter denne avtalen kan du få oppgjør av utgifter til helsetjenester som folketrygden dekker. Equian er betjent 24 timer i døgnet 365 dager i året. Du får bistand til å velge riktig og nærmeste behandler eller sykehus, og du slipper som regel å forskuttere egne utgifter ved at Optum stiller de nødvendige garantier over hele USA. Les mer på helsenorge.no

Formålet med folketrygdens yrkesskadedekning er å gi særfordeler utover folketrygdens ordinære stønadssystem. Dekningen etter folketrygdloven forutsetter medlemskap i folketrygden.

Etter folketrygdloven vil du være yrkesskadedekket forutsatt at skaden inntreffer i en «undervisningssituasjon». I praksis betyr dette at skaden du har pådratt deg må ha oppstått mens du var i en undervisningssituasjon, på undervisningsstedet, i undervisningstiden.

Etter folketrygdloven §13-10 tredje ledd kommer yrkesskadebestemmelsene også til anvendelse på undervisning utenfor ordinært undervisningssted. Forutsetningen er da at undervisningen skjer i universitetets regi.

Det er NAV som avgjør om en skade godkjennes etter folketrygdloven.

Les mer om yrkesskadedekning i folketrygdloven kapittel 13.

Folketrygdens stønadssystem gir i mange tilfeller ikke fullgod dekning. Den inkluderer blant annet ikke reise- og ulykkesforsikring, innboforsikring eller hjemtransport ved sykdom.

For å ha fullgod dekning anbefaler vi derfor at du tegner egen privat forsikring i tillegg. Forsikringen må dekke formålet med utenlandsoppholdet og hele perioden du er i utlandet. Sett deg godt inn i vilkårene for forsikringen.

De fleste forsikringsselskaper tilbyr en såkalt "student i utlandet-forsikring" som i de fleste tilfeller skal være tilstrekkelig i tillegg til folketrygden.

ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) har skreddersydde forsikringsløsninger for studenter i utlandet. Les mer om forsikring gjennom ANSA.

Ta kontakt med ditt forsikringsselskap i god tid før avreise. Det er viktig å få kartlagt hvilke forsikringsbehov du har. Du må gjøre forsikringsselskapet ditt spesielt oppmerksom på hvilken studiesituasjon du kommer til å befinne deg i under utenlandsoppholdet ditt.

Obs! Vær oppmerksom på at forsikringen din kan ha begrensinger i forbindelse med COVID-19.

Dersom du skal i praksis under utenlandsoppholdet må du sørge for at du også er forsikret når du er på jobb/praksissted. Du trenger en ansvarsforsikring som dekker et eventuelt erstatningsansvar dersom du skulle påføre andre skade når du utfører praksisrelaterte oppgaver.

Et alternativ kan være forsikring gjennom Norsk Sykepleierforbund eller ANSA (Association of Norwegian Students Abroad).

Du kan også sjekke om du er dekket via:

  • Vertsinstitusjonen/praksisstedets forsikring
  • Ditt fagforbunds forsikringstilbud

Medlemskap i den norske folketrygden er en forutsetning for flere rettigheter etter folketrygdloven. Internasjonale studenter som kommer til Norge, blir ikke automatisk medlem i denne trygdeordningen. Hvis du studerer i Norge i mindre enn et år, blir du som hovedregel ikke medlem. Les mer om medlemskap i folketrygden.

Det første du må gjøre er å finne ut om du er medlem i folketrygden.

  • Dersom du er medlem, må du kontakte ditt lokale NAV-kontor for å undersøke om de kan eksportere medlemskapet ditt til landet du skal reise til i forbindelse med utenlandsoppholdet ditt.
  • Dersom du ikke er medlem, har du ingen rettigheter etter folketrygdloven. Det er mulig du kan søke om frivillig medlemskap.

Kontaktinformasjon: NAV telephone helplines.

Når det gjelder tilleggsforsikringer utover en eventuell dekning fra folketrygden gjelder de ovennevnte anbefalinger og retningslinjer som for norske studenter på utenlandsopphold.

Merk at du som utenlandsk student kan møte andre utfordringer enn norske studenter dersom du ønsker å tegne forsikring. Det kan hende at du må tegne forsikring i ditt eget hjemland.

Viktig informasjon for utenlandske studenter i Norge.

Husk dette før du reiser

Nødvendige forsikringer

Reiser i Europa: Europeisk helsetrygdkort - bestill og ta det med deg!

Nødvendige vaksiner

Sjekk at passet ditt er gyldig

Det kan være lurt å ta kopi av pass, visum og eventuelt annen viktig dokumentasjon

Det kan være lurt å ha med bekreftelse på engelsk fra lege dersom du bruker reseptbelagte medisiner

Opphev regionsperre på bankkort

Finn mer informasjon om utveksling på hovedsiden