Forsikring under utenlandsoppholdet

Det er viktig at du har fullgod forsikring når du reiser.

Publisert Sist oppdatert

Pariserhjul_1
Les om beredskap før og under utvekslingsoppholdet

Du har ingen forsikring gjennom Universitetet i Stavanger.

Dersom du er student og skal til utlandet i forbindelse med studiene må du ha tilstrekkelig reise, helse- og andre tilleggsforsikringer under utenlandsoppholdet.

Sjekk om du har medlemskap i norsk folketrygd når du reiser og hvilke ytelser du i tilfelle har rett på. Er du bosatt i Norge, er du som hovedregel medlem av folketrygden. Du beholder medlemskapet ditt dersom du skal studere kortere enn 12 måneder i utlandet, eller mottar støtte fra Lånekassen til studier i utlandet. Student i utlandet.

Medlemskapet gir deg en grunnforsikring. Folketrygdens stønadssystem gir i mange tilfeller ikke fullgod dekning. Den inkluderer blant annet ikke reise- og ulykkesforsikring, innboforsikring eller hjemtransport ved sykdom.

For å ha fullgod dekning anbefaler vi derfor at du tegner egen privat forsikring i tillegg. Forsikringen må dekke formålet med utenlandsoppholdet og hele perioden du er i utlandet.

Sett deg godt inn i den informasjonen under som er relevant for deg og ditt utenlandsopphold.

Er du medlem i folketrygden, statsborger i et EØS-land eller Sveits og skal oppholde deg i et annet EØS-land, har du rett til stønad til helsetjenester.

Som dokumentasjon på retten til helsetjenester, må du i andre land enn de nordiske, ha med deg det europeiske helsetrygdekortet. Les mer på helsenorge.no. Gjør deg godt kjent med hva kortet dekker og ikke dekker under utenlandsoppholdet.

Med støtte fra Lånekassen

Får du støtte fra Lånekassen for å studere i utlandet, vil du automatisk få et brev/dokument fra HELFO som bekrefter dine helserettigheter utenfor Norge. Dokumentet blir sendt til din folkeregistrerte adresse. Det tar omtrent 15 virkedager fra støtten er innvilget til du mottar bekreftelsen.

Når du trenger helsetjenester i utlandet utenfor EØS-området, må du selv betale for innleggelse, behandling, medisiner etc. Du må ta vare på kvitteringene for utleggene dine og søke HELFO om refusjon i etterkant. Les mer på helsenorge.no.

Uten støtte fra Lånekassen

Dersom du studerer i utlandet uten støtte fra Lånekassen, opphører som hovedregel medlemskapet ditt i folketrygden etter ett år. Etter søknad til NAV har du likevel rett til å forbli medlem også utover denne ettårsperioden. Skal du reise til utlandet i studiesammenheng uten støtte fra Lånekassen, må du kontakte Helfo Utland for å avklare rettighetene dine før avreise.

I USA hadde Norge i mange år avtale med den amerikanske forsikringsagenten Optum som bistod studenter med dokumentasjon, tilgang til helsetjenester og dekning av helseutgifter. Denne avtalen utgikk i september 2022. Det innebærer at Norge ikke lenger har en særordning for dekning av utgifter til helsehjelp i USA.

Uten særordningen må du nå benytte en privat helseforsikring eller legge ut for behandlingen og søke Helfo om refusjon. Nå gjelder ordinære regler for opphold i land utenfor EU/EØS. Du finner informasjon om hva dette betyr og hvilke helseutgifter som dekkes for studenter som skal på utveksling her: Dekning av utgifter til helsehjelp i USA for deg som er student med rett til utvidet stønad.

Amerikanske læresteder er lovpålagt å sikre at studentene har helseforsikring. Amerikanske læresteder vil derfor i noen tilfeller be om en mer detaljert beskrivelse av rettigheter til dekning av helseutgifter enn det Helfo utsteder. Da kan du vise til privat helseforsikring.

Merk at de kan kreve at du kjøper deres helseforsikring i tillegg til den du eventuelt allerede har. Denne er kostbar og kan være mangelfull. I noen tilfeller vil det være mulig å søke om en såkalt waiver (dispensasjon) fra å kjøpe den amerikanske institusjonens helseforsikring.

Kontakt ditt forsikringsselskap dersom du har spørsmål. Du kan også kontakte ANSA eller Helfo for veiledning

Folketrygdens stønadssystem gir i mange tilfeller ikke fullgod dekning. Den inkluderer blant annet ikke reise- og ulykkesforsikring, innboforsikring eller hjemtransport ved sykdom.

For å ha fullgod dekning anbefaler vi derfor at du tegner egen privat forsikring i tillegg. Forsikringen må dekke formålet med utenlandsoppholdet og hele perioden du er i utlandet. Sett deg godt inn i vilkårene for forsikringen.

De fleste forsikringsselskaper tilbyr en såkalt "student i utlandet-forsikring" som i de fleste tilfeller skal være tilstrekkelig i tillegg til folketrygden.

ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) har skreddersydde forsikringsløsninger for studenter i utlandet. Les mer om forsikring gjennom ANSA.

Ta kontakt med ditt forsikringsselskap i god tid før avreise. Det er viktig å få kartlagt hvilke forsikringsbehov du har. Du må gjøre forsikringsselskapet ditt spesielt oppmerksom på hvilken studiesituasjon du kommer til å befinne deg i under utenlandsoppholdet ditt.

Obs! Vær oppmerksom på at forsikringen din kan ha begrensinger i forbindelse med COVID-19.

Formålet med folketrygdens yrkesskadedekning er å gi særfordeler utover folketrygdens ordinære stønadssystem. Dekningen etter folketrygdloven forutsetter medlemskap i folketrygden.

Etter folketrygdloven vil du være yrkesskadedekket forutsatt at skaden inntreffer i en «undervisningssituasjon». I praksis betyr dette at skaden du har pådratt deg må ha oppstått mens du var i en undervisningssituasjon, på undervisningsstedet, i undervisningstiden.

Etter folketrygdloven §13-10 tredje ledd kommer yrkesskadebestemmelsene også til anvendelse på undervisning utenfor ordinært undervisningssted. Forutsetningen er da at undervisningen skjer i universitetets regi.

Det er NAV som avgjør om en skade godkjennes etter folketrygdloven.

Les mer om yrkesskadedekning i folketrygdloven kapittel 13.

Dersom du skal i praksis under utenlandsoppholdet bør du i tillegg tegne en egen ansvarsforsikring som dekker et eventuelt erstatningsansvar dersom du skulle påføre andre skade når du utfører praksisrelaterte oppgaver.

Dersom du skal i praksis under utenlandsoppholdet må du sørge for at du også er forsikret når du er på jobb/praksissted. Du trenger en ansvarsforsikring som dekker et eventuelt erstatningsansvar dersom du skulle påføre andre skade når du utfører praksisrelaterte oppgaver.

Et alternativ kan være forsikring gjennom Norsk Sykepleierforbund eller ANSA (Association of Norwegian Students Abroad).

Du kan også sjekke om du er dekket via:

  • Vertsinstitusjonen/praksisstedets forsikring
  • Ditt fagforbunds forsikringstilbud

Medlemskap i den norske folketrygden er en forutsetning for flere rettigheter etter folketrygdloven. Internasjonale studenter som kommer til Norge, blir ikke automatisk medlem i denne trygdeordningen. Merk at du som utenlandsk student kan møte andre utfordringer enn norske studenter dersom du ønsker å tegne forsikring.

Hvis du studerer i Norge i mindre enn et år, blir du som hovedregel ikke medlem. Les mer om medlemskap i folketrygden. Det kan hende at du må tegne forsikring i ditt eget hjemland.

Det første du må gjøre er å finne ut om du er medlem i folketrygden.

  • Dersom du er medlem, må du kontakte ditt lokale NAV-kontor for å undersøke om de kan eksportere medlemskapet ditt til landet du skal reise til i forbindelse med utenlandsoppholdet ditt.
  • Dersom du ikke er medlem, har du ingen rettigheter etter folketrygdloven. Det er mulig du kan søke om frivillig medlemskap.

Kontaktinformasjon - NAV.

Når det gjelder tilleggsforsikringer utover en eventuell dekning fra folketrygden gjelder de ovennevnte anbefalinger og retningslinjer som for norske studenter på utenlandsopphold.