Hopp til hovedinnhold

Nettverk og avtaler for utveksling

Universitetet i Stavanger er pliktet til å ha avtaler eller inngå i nettverk med læresteder som vi sender studenter på utveksling til.

Publisert: Endret:

Erasmus+

Har du lyst til å studere eller ha et praksisopphold i Europa? Da er Erasmus+ løsningen for deg!

Utveksling_ungarn

Fordelene Erasmus+ gir er mange: 

 • Studie- og reisestipend i tillegg til støtte fra Lånekassen 
 • Hjelp til å finne bolig 
 • Fritak for studieavgifter 
 • Tilbud om språkkurs i forkant av semesterstart 
 • Introduksjonsprogram ved ankomst

Trykk her for å lese mer om utveksling i Europa med Erasmus+.

Nordplus

Du trenger ikke reise langt for å få et spennende utvekslingssemester – Sjekk ut mulighetene hos våre nordiske naboland!

Nordplus er Nordisk ministerråds samarbeidsprogram for utveksling av studenter og lærere innen høyere utdanning. 

Utveksling gjennom Nordplus gir følgende fordeler: 

 • Nordplus-stipend på rundt 2,400 NOK per måned 
 • Fritak fra studieavgifter ved vertsinstitusjonen 
 • Som regel hjelp til å skaffe bolig 
 • Som regel introduksjonsprogram 
 • Normalt ingen språkkrav 
 • Dersom undervisningsspråket er finsk eller islandsk, kan du få språkstipend fra Lånekassen i tillegg. 

Innad i Nordplus-programmet finnes det både faglige nettverk og åpne nettverk. Her er en oversikt over nettverk som Universitetet i Stavanger er medlem av: 

Åpent nettverk: Nordlys 

Nordlys kan benyttes dersom du ønsker å studere ved et universitet i Norden, og ikke finner et aktuelt faglig nettverk (se under).

Nordlys er det største nettverket innenfor Nordplus og inkluderer dermed de fleste store universitetene i Norden. Det er i tillegg åpent for alle fagområder og gradsnivå. Besøk Nordlysnettverket på Facebook

Danmark

Sverige

Finland

Island

Færøyene

Grønland

Andre faglige Nordplus-nettverk 

Nordtek

Reis på utveksling i Norden med Nordtek nettverket.

Utveksling_Mann i natur

Nordtek kan benyttes for utveksling for studenter ved Det teknisk- naturvitenskaplige fakultet som ønsker å studere ved et universitet i Norden eller Baltikum. Nordtek består av 30 utdanningsinstitusjoner som tilbyr høyere utdanning innen teknologiske fag. er et nettverk av tekniske universitet i Norden. Oversikt over partnere i Nordtek nettverket.

Sommerskole i Norden

Nordtek kan benyttes av studenter ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet som ønsker å gå på sommerskole ved et universitet i Norden eller Baltikum. 

Det er mulig for studenten å få stipend (Etter NORDLYS satser: Reisestipend 330 Euro + opphold 20 Euro per dag, 70 euro per uke eller 200 Euro for en måned).

UiS må sende en prioritert liste over studenter som ønsker å benytte seg av tilbudet til Nordtek innen 30. April.

 Oversikt over tilgjengelige sommerskoler i Nordtek

Avtaler utenfor Europa

I tillegg til utvekslingsprogrammene Nordplus og Erasmus+, i henholdsvis Norden og EU, har Universitetet i Stavanger inngått utvekslingsavtaler med en rekke høyere utdanningsinstitusjoner utenfor Europa.

Utveksling-gatesørkorea

Som regel dekker disse avtalene alle fagområder ved den aktuelle institusjonen, og kan dermed benyttes av studenter på ulike studieprogram, så lenge institusjonen tilbyr relevante emner. 

Unntaksvis vil avtaler utenfor Europa gjelde kun for enkelte studentgrupper eller ha andre typer restriksjoner. Les mer om hvilke restriksjoner som gjelder under det enkelte lærested. 

USA 

Åpne for alle:

Med restriksjoner:

CANADA

LATIN-AMERIKA

 • Tecnológico de Monterrey, campus Querétaro, Mexico 

AUSTRALIA

NEW ZEALAND

RUSSLAND

ASIA

ECIU-nettverket

UiS er eneste norske universitet i nettverket European Consortium of Innovative Universities ( ).

ECIU er et nettverk av innovative universiteter, hovedsakelig i Europa. Disse universitetene er relativt unge, har tette bånd til industrien og bidrar til regional utvikling og innovasjon. De fokuserer på nye former for undervisning og læring og er forskningsintensive. 

ECIU-universitetene samarbeider over landegrensene for å utvikle sine læringsmetoder og utdanningskvalitet til høyeste nivå. 

Det innebærer økt satsing på problembasert og IKT-støttet læring, satsing på felles masterprogrammer (joint masters) og andre utvekslingsmuligheter for studenter og ansatte. 

ECIU-medlemmene 

ECIU ble etablert i Nederland i 1997. Medlemsinstitusjonene teller til sammen rundt 380 000 studenter og over 50 000 ansatte. I tillegg til UiS er følgende medlemmer i ECIU: 

Studentutveksling til disse universitetene blir muliggjort gjennom mobilitetsprogrammene Erasmus+ og Nordplus. Vi har også en bilateral avtale med Tecnológico de Monterrey i Mexico. 

University of Trento, Univesity of Hamburg og Kaunas University of Technology har åpen utveksling. Alle som finner emner som de kan få godkjent som en del av granden sin ved UiS kan søke seg dit.

Gjør en forskjell! Løs utfordringer på ECIU University

Les mer om ECIU challenges her.

north2north

UArctic sitt studentutvekslingsprogram north2north gir muligheter for å studere i ulike deler av Nordområdene.

Gjennom studier på universiteter og høyskoler i den sirkumpolære verden, får studenter en sjanse til å bo og leve i en annen del av det globale nord. 

Ved Universitetet i Stavanger er Det teknisk naturvitenskapelige fakultet med i dette nettverket, studentmobilitet er begrenset til studenter ved dette fakultetet. 

Mer informasjon om UArctic finner du ved å trykke på denne linken.

Land 

Danmark, Grønland, Færøyene, Canada, USA, Finland, Norge, Island og Russland 

Læresteder 

Du finner en oversikt over læresteder her.

Stipend 

 • Det er mulig å søke om stipend i nettverket. NOK 15 000 per semester. 
 • Stipend tildeles vanligvis de som reiser på utveksling til Færøyene, USA og Canada. 
 • Vanligvis fritak for skolepenger.

Informasjon om prioriteringsregler dersom det er for lite stipend her.

Viktige frister:

1. Søk om utveksling via Søknadsweb innen 1. februar.

2. Frist for å søke videre til North2north programmet er 15. februar.

Dokumentasjon ved søknad:

1. Motivasjonsbrev  

2. Endorsement letter/referansebrev 

3. Karakterutskrift 

4. CV 

Finn studieprogram og emner her.

Kontaktperson ved UiS: Seniorrådgiver Bente Karin Dale

Studieopphold på Svalbard

Ved å ta et semester ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) vil du møte et spennende og internasjonalt faglig miljø innen arktisk forskning.

Les mer her om studieopphold på Svalbard.

Free-mover

Delstudium i utlandet utanom ein av UiS sine avtaler.

Utveksling_ungarn

Vi anbefaler alle studentar til å reise på ein av våre avtaler og ikkje som freemover. 

Du bør ikkje reise som såkalla «free-mover»/gjestestudent før du har undersøkt alle institusjonane Universiteta i Stavanger har avtaler med. Dersom du, etter å ha undersøkt desse moglegheitene, likevel vil reisa som «free-mover» må du gjere dette heilt på eiga hand og utan assistanse frå Internasjonal seksjon. 

Husk følgjande:

Finne universitet i utlandet

Her er det viktig at du både finn relevante universitet som tilbyr dei emna du treng som kan inngå i studieplanen din ved UiS. Det er ikkje alle universitet som tek imot «free-movarar» eller gjestestudentar, så undersøk dette først. Dersom du skal til eit ikkje-engelskspråkleg land så sjekk at alle faga blir undervist på engelsk. Sjekk også at universitetet er godkjent til støtte hjå Lånekassen. 

Søke til universitetet 

Når du reiser som «free-mover»/gjestestudent er du ansvarleg for å administrera søknadsprosessen sjølve. Prosessen er annleis og kan vera meir tidkrevjande enn det ein er van med frå Noreg. Ver oppmerksam på at det er ikkje alle universitet som godtek vitnemål frå den vidaregåande skulen for å dokumentera nivå i engelsk, og du må difor rekna med å ta ein engelsktest (for eksempel TOEFL og IELTS). Bestill tid til denne i god tid i førevegen. Ofte vil universiteta også at du legg med motivasjonsbrev og referansebrev frå 1-2 forelesarar. 

Utdanningsagentar

Det er ein rekke utdanningsagentar som tilbyr sine tenester. Det er ingen grunn til at du ikkje skal kunne søke direkte til universitetet du vil studere ved. Alle universitet har gode nettsider på engelsk for internasjonale søkarar. Dersom du likevel vil bruka ein agent så bruk gjerne ein seriøs aktør i Noreg

Levere inn søknad om førehandsgodkjenning av emne innan gitte fristar til instituttet ditt  

Du finn søknadsskjema og meir informasjon på uis.no/ut. Emne som du skal ta i utlandet må godkjennast før du reiser for å sikra at emna blir innpassa i studieplanen din slik at du ikkje blir forsinka i studieløpet ved UiS. 

Sjekke om du treng studentvisum 

Dette gjeld særleg land utanfor Europa. 

Betale semesteravgift og bekrefte utdanningsplanen din ved UiS 

Gløymer du dette mister du studieplassen din ved UiS.

Nyttige lenker

Fordeler med å reise på utveksling gjennom ein av avtalane ved Universitetet i Stavanger: 

 • Studentar som reiser på utveksling til ein av våre samarbeidspartnarar får bistand av Internasjonal seksjon til å senda søknad, blir invitert til felles informasjonsmøte og seminar og får individuell rettleiing. 
 • Studentar som reiser til våre Erasmus+ partnarar i Europa eller til eit nettverk i Norden er fritekne for skulepengar og får i tillegg utbetalt eit månadleg stipend. Denne stønaden kjem i tillegg til stipend og lån i Lånekassen. 
 • Når du reiser på utveksling gjennom ein av UiS sine avtalar reiser du som regel saman med andre studentar frå UiS. 
Finn mer informasjon om utveksling på hovedsiden