Praksisopphold gjennom Erasmus+

Erasmus+ gir deg muligheten til å reise på utenlandsopphold også for arbeidspraksis. Gjennom denne ordningen får du en unik sjanse til å skaffe deg internasjonale kontakter og arbeidserfaring.

Published Sist oppdatert

Utveksling_ballett

Erasmus+-praksismobilitet i Europa er et tilbud for alle studenter uansett fagretning eller studieprogram. Du kan velge om du vil reise ut under utdanningen din, eller som nyutdannet i året etter du er ferdig med graden din. Som Erasmus+-praksisstudent vil du få et stipend som skal være tilskudd til reise- og oppholdsutgifter. 

Hensikten med Erasmus+-praksismobilitet er å tilegne seg praktiske ferdigheter og få bedre forståelse for de økonomiske og kulturelle forholdene i vertslandet. Det gir også enestående muligheter til å bygge nettverk og skaffe seg internasjonal erfaring som kommer godt med som jobbsøker og i arbeidsmarkedet for øvrig. 

Erasmus+ praksis som del av utdanning

Dersom du ønsker å reise på Erasmus+-praksis som del av utdanningen din, er det viktig å få dette godkjent på forhånd av instituttet som tilbyr studieprogrammet ditt. Snakk med din studieveileder om dette er mulig, og hva du må gjøre. For enkelte studieprogram, typisk sykepleie og sosialfag, er praksisopphold i utlandet allerede presentert på oversikten over utvekslingsmuligheter. 

Erasmus+ praksis for nyutdannede

Det er også mulig å reise på Erasmus+ praksis etter at du er ferdig med utdanningen i det påfølgende studieåret. Oppholdet må være fra minimum 2 måneder til maks 12 måneder.

Dette krever ingen forhåndsgodkjenning av instituttet, men praksisstedet må blir godkjent av ditt fakultet/institutt med tanke på relevans og avlagt grad.

Frist for å søke om Erasmus+ praksisstipend for nyutdannede er 1. juni for praksisopphold på høsten, og 1. desember for praksisopphold på våren.

Universitetet i Stavanger har inngått en avtale med Stavangerregionens Europakontor i Brussel som gir studenter en mulighet for å delta i et 12 måneders traineeship. Utlysning hver vår. Ta kontakt med Internasjonal seksjon via Digital studentekspedisjon. 

Utover denne avtalen har ikke UiS avtaler med eksterne partnere om å sende studentene sine på Erasmus praksisopphold. Det betyr at student selv må finne en bedrift/organisasjon/institusjon for å gjennomføre praksisoppholdet.

Mange bedrifter og institusjoner tilbyr praksisplasser for europeiske studenter med Erasmus+-stipend. Se oversikt over nyttige lenker her:

Internasjonal seksjon tildeler fortløpende stipend til studenter som reiser på praksisopphold. Studenter som søker om praksisopphold som en del av graden vil få førsterett. Det er ingen garanti for å motta stipend, da Erasmus+ stipend er basert på tilgjengelige tildelte midler.

Nettbasert søknadsskjema for praksis.

Krav til praksismobilitet:

  • Oppholdet må være fra 2-12 måneder
  • Dersom du allerede har vært på Erasmus utveksling på graden du fullfører er det begrenset hvor mange måneder du kan motta praksisstipend. Antall måneder kan til sammen ikke overstige 12 måneder.
  • Praksisoppholdet etter endt utdannelse må gjennomføres innen 12 måneder etter at graden er avsluttet. 
  • Arbeidstimer per uke må være rundt 37,5.
  • Praksisstedet må være godkjent av ditt fakultet/institutt.
  • Det er ikke mulig å søke om stipend for praksisplass i Norge.

Søknad må inneholde:

  • Ferdig utfylt Erasmus+ Training Agreement. Studieprogrammet på ditt fakultet/institutt må signere avtalen. Last ned Learning Agreement (docx).
  • Kopi av arbeidskontrakt og stillingsbeskrivelse fra arbeidsgiver.
Frister
  • Praksis som del av utdanning: Ingen frist. Behandles fortløpende
  • Praksis som nyutdannede: 1. juni for praksisopphold på høsten, og 1. desember for praksisopphold på våren.

Komplett søknad sendes til Internasjonal seksjon innen oppgitte frister per e-post: outboundexchange@uis.no. Søknad kan også lastes opp i Utvekslingsveilederen.