Regler og frister

Som student har du flere rettigheter, men du har også plikter du må forholde deg til. På denne siden får du oversikt over regler og frister det er viktig at du er kjent med.

Publisert Sist oppdatert

Regler for studenter

Som student ved Universitetet i Stavanger plikter du å være kjent med innholdet i Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger. Vi anbefaler også at du gjør deg kjent med innholdet i øvrig regelverk. Ta kontakt med ditt fakultet ved spørsmål.  

Her finner du en oversikt over de mest sentrale regler under studiene og reglene for saksbehandling. 

Studier, eksamener og grader

Etikk og skikkethet

Kvalitetssikring

Saksbehandling

Vi tar forbehold om endringer og understreker at dette ikke er en fullstendig oversikt. De enkelte fakultet kan i tillegg ha egne regelverk og retningslinjer som tas med i vurderingen av enkeltsaker.

Husk:
Vedlikehold av personopplysninger 

Har du skiftet navn eller flyttet? Da må du huske å oppdatere informasjonen i StudentWeb. Du har selv ansvar for at personopplysningene dine til enhver tid er riktige. 

Som student ved UiS plikter du å være kjent med innholdet i Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger.

Viktige frister

Datouavhengige frister 

 • Frist for å trekke seg fra ordinær eksamen er to uker før eksamensavvikling. 
 • Frist for å søke om gyldig fravær ved eksamen er 5 virkedager etter eksamensdato.   

1. september: 

 • Frist for semesterregistrering (herunder godkjenne utdanningsplan/oppmelding til emner) i høstsemesteret 
 • Frist for å gjøre opp studentbetalingen for høstsemesteret 
 • Frist for å søke om tilrettelegging av eksamen for høstsemesteret 
 • Frist for å søke om utveksling i påfølgende vårsemester 

15. september: 

 • Frist for å søke om forhåndsgodkjenning av emner ved utveksling for påfølgende vårsemester 

1. november: 

 • Frist for å trekke seg fra innlevering av bachelor- og masteroppgave det semester studenten har tatt ut oppgaven 

20. januar: 

 • Frist for å melde seg opp til ny/utsatt eksamen i høstens emner 
 • Fristen for å trekke seg fra ny/utsatt eksamen er en uke før eksamensavvikling 

1. februar: 

 • Frist for semesterregistrering (herunder godkjenne utdanningsplan/oppmelding til emner) i vårsemesteret 
 • Frist for å gjøre opp studentbetalingen for vårsemesteret 
 • Frist for å søke om tilrettelegging av eksamen for vårsemesteret 
 • Frist for å søke om utveksling i påfølgende høstsemester 

15. februar: 

 • Frist for å søke om forhåndsgodkjenning av emner ved utveksling for påfølgende høstsemester 

1. april: 

 • Frist for å trekke seg fra innlevering av bachelor- og masteroppgave det semester studenten har tatt ut oppgaven 

1. august: 

 • Frist for å melde seg opp til ny/utsatt eksamen i vårens emner 
 • Fristen for å trekke seg fra ny/utsatt eksamen er en uke før eksamensavvikling 

Dyrehold på campus

Retningslinjene for dyrehold ved Universitetet i Stavanger er tilpasset kravene om renhold, arbeidstakere som utfører renhold og allergiproblemer hos ansatte og studenter. 

Det er ikke tillatt å ta med kjæledyr inn i bygninger på campus. Forbudet mot kjæledyr er begrunnet i hensynet til allergikere og skal bidra til et godt fysisk arbeidsmiljø for alle grupper studenter og ansatte. 

Det gjøres unntak ved spesielle behov (førerhund). 

Du er kanskje også interessert i

Studieavgift for internasjonale studenter

Studenter med statsborgerskap fra et land utenfor EU/EØS or Sveits, skal betale studieavgift ved Universitetet i Stavang...

Nemnd for studentsaker ved UiS

Nemnd for studentsaker ved Universitetet i Stavanger skal sikre studentene en saklig og upartisk klagebehandling, der pr...

Tildeling av konkurranseutsatte utvekslingsplasser

Hvordan rangerer vi søkere når det er konkurranse om plassene?

Bjergsted: Krav til fremmøte i undervisning og prosjekter

Krav til fremmøte ved Fakultet for utøvende kunstfag (UK) er en utdypning av emnebeskrivelsenes arbeidskrav som innebære...

Retningslinjer for bruk av Zoom til gjennomføring av lydopptak av intervjuer i studentoppgaver

Dersom det ikke er mulig å gjennomføre intervju med oppmøte, vil det være mulig å benytte Zoom for å gjøre lydopptak av ...

Etiske retningslinjer for undervisning og veiledning - ansatte

Fakultet for utøvende kunstfag har vedtatt egne etiske retningslinjer for undervisning og veiledning innen musikk og dan...

Lagringsguide for ansatte

Lagringsguiden beskriver felles verktøy som er godkjent for behandling, lagring og bearbeiding av informasjon ved UiS pe...

Klassifiseringsguide

Oversikten nedenfor vil hjelpe deg til å si noe om hvilken klasse informasjon du jobber med og hvilke overordnede krav s...

Fusk

Universitetet i Stavanger ser alvorlig på fusk og har en plikt til å reagere strengt mot fusk og forsøk på fusk. Både al...

Studentombudet ved UiS

Studentombudet bistår studenter som trenger hjelp, råd og informasjon i spørsmål som omhandler studiesituasjonen.

Eksamenforskrift for UiS

Her finner du Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger. Denne ble sist oppdatert 1.august 2022.

Retningslinjer for eksamenskandidater ved individuell skriftlig skoleeksamen

Vedtatt av Utdanningsutvalget 11. mai 2017 med hjemmel i forskrift og studier og eksamen ved UiS § 7-1.nr.1. Reglene tre...

Studenter må ha egen bærbar datamaskin

Det er et krav om at studenter ved Universitetet i Stavanger må ha egen bærbar datamaskin.

IKT-reglement

Som bruker av IT-utstyr og tjenester ved UiS, så er du forpliktet til å kjenne til de regler som gjelder.

Studieplan for ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap

Du kan lese mer om de ulike delene i studieplanen for ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap

Politiattest og skikkethetsvurdering

En del av studiene våre stiller særskilte krav til studentene. Se hvilke studier det gjelder, og hvordan det fungerer.

Rettigheter og betaling

Studieretten er utgangspunktet for alle rettigheter og plikter som student. På denne siden kan du lese om hvordan du får...

Opptak til utveksling

Hva skal til for å kunne dra på utveksling?