Semesterevaluering

En evaluering basert på emnerapportene i et program.

Publisert Sist oppdatert
Pc-skjerm med rapport visende

Etter hvert semester skal studieprogramrådet foreta en semesterevaluering basert på emnerapportene. Evalueringen skal særlig rette oppmerksomheten mot sammenhengen mellom emnene og undervisningen i semesteret. Evalueringen skal også bidra med innsikt til årlige vurderinger på programnivå om nasjonale og lokale akkrediteringskriterier er oppfylt

Semesterevaluering:

AnsvarStudieprogramleder i alle ordinære studier og studier i EVU-porteføljen
DeltakereStudieprogramråd
TidspunktEtter fullført semester
FrekvensHvert semester
FormålOppsummering av semesteret for kontinuerlig forbedring og videre rapportering
DatagrunnlagEmnerapportene,Referat fra dialog med studentene,Rapporter og evalueringer fra praksis der dette er relevant,Resultater fra studentevaluering når gjennomført,Utvalgte resultatdata
DokumentasjonReferat fra behandling i studieprogramråd, vedlagt emnerapportene
Semesterevalueringen dokumenteres i referat fra studieprogramråd og inngår i grunnlaget for studieprogramevaluering og programrapport samt den årlige emne- og programrevisjonen. Skal diskuteres med øvrige vitenskapelig ansatte og studenter.