Studentvalget 2023: Disse stiller til valg

Bli med og bestem hvem som skal representere deg og dine interesser i studentdemokratiet ved Universitetet i Stavanger. Oppdatert: Studentvalget 2023 er avsluttet etter en rekordhøy oppslutning.

Publisert Sist oppdatert

Om studentvalget

Blå liste

Blå liste sine viktigste saker er knyttet til følgende områder: Norges beste campus, et internasjonalt attraktivt universitet for utdanning, forskning og innovasjon og psykisk helse.

Logo til Blå liste som stiller til studentvalget ved UiS i 2023

Blå Liste er lidenskapelig opptatt av å gjøre din studieopplevelse enda bedre ved å fokusere på viktige spørsmål som studentøkonomi, kvaliteten på undervisningen, og din generelle velferd som student. Vi tror på et sterkt fellesskap, inkludering og muligheter for alle, uavhengig av bakgrunn. Sammen kan vi forme et universitet som inspirerer, støtter og gir deg verktøyene du trenger for å oppnå suksess. Bli med oss på reisen mot en blåere og bedre studiehverdag!

Våre tre hjertesaker

 • En bedre studenthverdag med mer frihet
 • Et internasjonalt attraktivt universitet for utdanning, forskning og innovasjon
 • Psykisk helse

Norges beste Campus

Vi vil jobbe for:

 • Høyere frekvens på bussruter til og fra UiS.
 • Flere pantestasjoner på campus
 • Flere leseplasser og forelesningssaler med tilgang til strøm.
 • Flere vann-dispensere
 • Gode og rimelige parkeringsmuligheter på UiS
 • Flere studentboliger

Et internasjonalt attraktivt universitet for utdanning, forskning og innovasjon.

Vi vil jobbe for:

 • Medisinutdanning til UiS
 • Jobbe for at Universitetet i Stavanger får flere studieplasser, hovedsakelig innenfor rettsvitenskap, psykologi, medisin, IKT og ny teknologi.
 • Mer fleksible grader og flere valgemner
 • Avskaffelse av obligatorisk oppmøte.
 • At eksamen og arbeidskrav skal ikke forekomme dagen etter nasjonale høytider.
 • Innføre stipendordninger for å tiltrekke internasjonale studenter til fagfelt vi har behov for flere arbeidstakere til.
 • Innføring av obligatorisk streaming/opptak av forelesninger.
 • Å tilrettelegge praksis som et valgfag som studenter kan velge.
 • Mer eksamenstid, fordi elever burde vurderes på evne og kunnskap, ikke på evne til å skrive fort

Psykisk helse

Vi vil jobbe for:

 • Å øke kapasiteten for å motvirke psykiske helseplager
 • Sikre studentenes helsetilbud ved å innføre fastlegeordning etter modell fra Bergen.
 • Utvide lavterskeltilbudet i form av kurs og foredrag som skaper bevissthet rundt psykisk helse.
 • Tilbud om foredrag i fadderuken med fokus på inkludering og forebygging av ensomhet.
 • Å utvide terapihund-ordningen.
 • Å opprette tilbud om gruppeterapi.
Kornelius Vold - 1. kandidat til Blå Liste til Studentvalget 2023
Kornelius Vold, 1. kandidat til Blå Liste til Studentvalget 2023.
Isabella Jansen Fiskå, 2. kandidat til Blå Liste til Studentvalget 2023
Isabella Jansen Fiskå, 2. kandidat til Blå Liste til Studentvalget 2023.
Mohammed Mousa, 3. kandidat til Blå Liste til Studentvalget 2023
Mohammed Mousa, 3. kandidat til Blå Liste til Studentvalget 2023.

 1. Listeleder Kornelius Vold (kumulert)
 2. Isabella Jansen Fiskå (kumulert)
 3. Mohammed Mousa 
 4. Sarah Kopperud 
 5. Montgomery Jacobsen 
 6. Peter Grovik 
 7. Kristin Lode 

ISU Stavanger – International Student Union

ISU sine nøkkelsaker er innenfor utdanning, integrasjon og fasiliteter.

Logo til ISU som stiller til studentvalget ved UiS 2023

Utdanning

 • Det må følge en begrunnelse med karakteren på eksamen.
 • Kursvurderinger ved semesterets slutt for å vurdere kvaliteten og forbedringsmuligheter for kurs, læreplan og undervisning.
 • Praktiske verksteder og flere forelesninger fra bransjefolk som en del av kursene.
 • Forskningsverksteder for interesserte studenter.
 • Fortsette med det internasjonale forskningsnettverket og invitere enda flere eksterne forelesere/gjesteforelesere til kursene.

Integrering

 • Overkommelige priser for norskkurs.
 • Gjeninnføring av b1/b2-kurs.
 • Engelske seksjoner for viktig informasjon om kurs, som masteroppgaveopplæring, åpningsseremonier, karrieredagpresentasjoner, osv.

Fasiliteter

 • Bedre luftkvalitet i forelesningssaler, gruppeområder og lesesaler.
 • Det må være tilstrekkelig med elektriske kontakter i alle forelesningssaler.
 • Klesstativ.
Ayda Omar, 1. kandidat til ISU i Studentvalget 2023
Ayda Omar, 1. kandidat til ISU i Studentvalget 2023.
Igor Bonarenko, 2. kandidat til ISU i Studentvalget 2023
Igor Bondarenko, 2. kandidat til ISU i Studentvalget 2023.
Osman Wais, 3. kandidat til ISU i Studentvalget 2023.
Osman Wais, 3. kandidat til ISU i Studentvalget 2023.
 1. Ayda Omar
 2. Igor Bondarenko
 3. Osman Wais
 4. Maroof Mushtaq
 5. Muhammad Tagi
 6. Emad Omar Mohamed
 7. Talha Ashraf
 8. Falon Dunga

Kulturlista

Kulturlista ønsker å bedre det kulturelle tilbudet for alle studentene i Stavanger. Vi representerer de ulike behovene hos studenter ved Fakultet for Utøvende Kunstfag på Campus Bjergsted, men listen vil også være relevant for andre studieretninger.

Logo til Kulturlisten som stiller til studentvalget ved UiS 2023

Våre nøkkelsaker:

 • Bedre campus på UiS, både på Ullandhaug og Bjergsted.
 • Bedre helsetilbud for studenter: Rabattert pris hos treningssenter, fysioterapeut, kiropraktor, logoped og lignende tilpassa det studiet du går på.
 • Bedre samarbeid mellom campus bjergsted og Ullandhaug

Bedre Campus på UiS

 • Nytt bygg på Campus Bjergsted som møter kapasitet- og kvalitetsbehovet. Det vil si nye bandrom, øvingsrom, dansesaler og treningsrom.
 • Det skal være enkelt og trygt å ferdes på UiS sine områder for rullestolbrukere.
 • Utvide tilbudet i kantinen på Bjergsted, for eksempel tilbud om varmmat.

Sertifisert helsetilbud for studenter

 • Rabatert pris for fysioterapeut, kiropraktor, logoped og lignende tilpassa det studiet du går på.
 • Lettere tilgjengelig samtaletilbud for studenter ved Bjergsted.

Bedre rabatter for studenter i Stavanger

 • Bedre studentpriser og studentmedlemskap på ulike konsertscener i Stavanger.
 • Gi alle studenter mulighet for gratis eller rabatert pris på programvarer/applikasjoner som vil gjøre studiehverdagen lettere.

Økt samarbeid mellom Campus Ullandhaug og Bjergsted

 • Gjøre sport og trening mer tilgjengelig for alle studenter i Stavanger, uansett skole, studieretning og bosted.
 • I større grad bruke studenter fra Bjergsted i arrangementer på Ullandhaug.

Mangfold og likestilling

 • Alle skal føle seg trygg og ivaretatt som studenter i Stavanger
 • Ingen skal diskrimineres i undervisningssammenhenger
Magnus Solberg, 1. kandidat til Kulturlista i Studentvalget 2023.
Magnus Solberg, 1. kandidat til Kulturlista i Studentvalget 2023.
Kari Eide, 2. kandidat til Kulturlista i Studentvalget 2023.
Kari Eide, 2. kandidat til Kulturlista i Studentvalget 2023.
Hedda Regine Holstad Dyrnes, 3. kandidat til Kulturlista i Studentvalget 2023.
Hedda Regine Holstad Dyrnes, 3. kandidat til Kulturlista i Studentvalget 2023.
 1. Magnus Schjølset Solberg
 2. Kari Eide
 3. Hedda Regine Holstad Dyrnes
 4. Elise Brekke
 5. Thomas Björn

Sosialdemokratisk liste

Sosialdemokratisk liste vil jobbe for å oppnå eit meir rettferdig samfunn. Lista bygger på dei sosialdemokratiske ideala om fridom, likskap og solidaritet. Saman skapar me framtidas UiS; saman skapar me framtidas Noreg.

Logo til Sosialdemokratisk liste som stiller til studentvalget ved UiS i 2023

Me i Sosialdemokratisk Liste vil jobbe for å oppnå eit meir rettferdig samfunn. Lista bygger på dei sosialdemokratiske ideala om fridom, likskap og solidaritet. Saman

skapar me framtidas UiS; saman skapar me framtidas Noreg.

 • Me trur på fellesskapsløysingar
 • Me ynskjer solidaritet og samarbeid på tvers av grensar
 • Me jobbar for ein enklare og meir rettferdig studiekvardag

Sosialdemokratisk liste ynskjer å:

 • Oppretta eit felles hittegodslager for heile campus Ullandhaug.
 • Jobba for eit fungerande velferdsting med mål om å ha eit arbeidsutval med heile faste stillingar.
 • Arbeida for låsbar sykkelparkering og garderobar for studentar.
 • Arbeida for å pussa opp garderobar på HL-bygget.
 • Fortsetta arbeidet med fleire vatnautomatar i bygga.
 • Ha meir samarbeid på tvers av fakultet.
 • At alle fag skal ha studiespørsmål.
 • Over tid sikra at alle forelesarar har pedagogisk kompetanse.
 • Henga opp ein plakat om psykisk helse i kvart bygg.
 • Oppretta fleire møteplassar på tvers av kulturar.
 • At UiS skal integrere NMBU campus Høyland.
 • Arbeida for å skaffa studentar abonnement på Amedia og Schibsted avisene.

Utanom studentparlamentes verkeområde vil me:

 • Arbeida for ein institusjonsbuss mellom studiestadane på Nord-Jæren.
 • Gjeninnføra studiestøtta til studentar utanfor EØS.
 • Gjera meir av studielånet til stipend.
 • Auka studiestøtta til 2G.
 • Utvida Kolumbus sin ungdomsbillett til å inkludere studentar og holde denne på 299 kr.
 • Ha full barnehagedekning på Nord-Jæren.
 • Oppretta medisin og psykologistudium på UiS.
De tre listekandidatene for Sosialdemokratisk liste ved studentvalget 2023 - Susan Myrseth Vistnes, Marcus Parra Nygård og Steffen Johannesen - står foran en LO Student rollup.
Tre av Sosialdemokratisk liste sine kandidater. Fra venstre 2. kandidat Susan Myrseth Vistnes, 1. kandidat Marcus Parra Nygård og 5. kandidat Steffen Johannesen.
 1. Marcus Parra Nygård
 2. Susan Myrseth Vistnes
 3. Morten Sandanger
 4. Maria Løvoll
 5. Steffen Johannesen
 6. Lars Lea
 7. Marius Strømstad

TekNat-lista

TekNat-lista sine viktigste saker er knyttet til følgende områder: Rom og areal for alle linjeforeninger, styrket og mer synlige studentforeninger, tilgjengeliggjøre UiS sine fasiliteter, bedre tilgjengelighet for syklister og bedre undervisningskvalitet.

Logo til TekNat-lista som stiller til studentvalget ved UiS i 2023
 1. Rom og areal for linjeforeninger: Sikre dedikerte rom for linjeforeningene, som er avgjørende for å fremme samhold, trivsel og aktiviteter blant studentene.
 2. Bedre undervisningskvalitet: Øke undervisningskvaliteten ved å adskille forelesnings- og forskerstillinger, oppmuntre bruk av digitale verktøy i undervisningen og tilby praksismuligheter i alle studieretninger for å forberede studentene bedre for arbeidslivet.
 3. Tilrettelegge for studentorganisasjoner og linjeforeninger: Sørge for forutsigbar finansiering av studentaktiviteter og foreninger, samt styrke kommunikasjonskanaler og gi bedre informasjon til studentene om tilbudet på skolen.

Studentvelferd

Rett til rom for linjeforeninger

Linjeforeninger er en svært viktig del av utdanningen på UiS. Det er i linjeforeningene studentene samles rundt sitt studie, snakker om utfordringene sine, og bygger et nettverk innen sitt fremtidige yrke.

Et linjeforenings-rom er hvor alt dette skjer. Det er en viktig arena som skaper samhold blant studenter, øker trivsel under studiet, og bedre gjennomføringsevnen til studentene. Uten en samleplass opplever mange linjeforeninger at aktiviteten dør ut, at samholdet forsvinner, og at trivsel til mange av studentene faller.

Teknat mener derfor at:

 • Alle linjeforeninger skal ha et rom til disposisjon som eksklusivt brukes av linjeforeningen, og kan disponeres til studier, linjeforening aktiviteter eller sosiale sammenkomster etter behov.
 • Ingen linjeforeninger skal miste rommet sitt uten at et nytt rom av lignende eller bedre kvalitet erstatter det tidligere rommet.
 • Linjeforeninger som tidligere har mistet rom skal ha prioritet når studentarealet i velferdsbygget blir fordelt.

Bedre informasjonskanaler om studentaktivitet

Mange studenter blir ikke kjent med det rike studenttilbudet UiS har fordi det ikke er en naturlig arena å bli kjent med foreningene på. Studentmessen organisert av StOr virker i svært liten grad da studentene ikke er kjent med det, og da drives det ikke noe trafikk. Informasjonen på diverse nettsider er forvirrende for studentforeninger og studenter fordi det er for mange kanaler å forholde seg til, og foreningene ikke kan oppdatere informasjonen selv. Det blir og i for liten grad sendt ut informasjon om studietilbudet i forkant av studiene.

Teknat krever derfor:

 • UiS, SiS, StOr, og Fadder samarbeider om en “Studentmesse” i fadderuken som alle studenter er oppsatt i timeplanen sin.
 • Instituttene er ansvarlige for å sende ut en velkomst mail til alle studenter der relevante linjeforeninger og studentorganisasjoner blir delt med nye studenter, og studentene blir invitert til studentmessen.
 • SiS får ansvaret for å være kanalen med informasjon om studentforeninger.
 • SiS kalenderen blir oppgradert for å gi studentorganisasjonene bedre og enklere muligheter for å dele arrangementer.
 • Studenter skal ha mulighet til å følge linjeforeninger og studentforeninger i Min-SiS-appen der de blir varslet om arrangementer som foreninger legger ut.

Velferdsbygget

Det nye velferdsbygget skal være forbeholdt studentene, ansattes inntrengning i arealet bør minimeres slik at studentaktiviteter blir prioritert. Det er svært viktig at det er tilstrekkelig lagringsplass for studentorganisasjoner og foreninger. Fellesarealene skal prioriteres til aktiviteter for studentorganisasjoner og foreninger.
Tilgjengeliggjør fasiliteter og utstyr eid av institusjonene for studentgrupper
Det er mange fasiliteter ved UiS som stenges tidlig og som studenter ikke engang vet om. Dette gjelder f.eks. laboratorier, verksteder, kinosal, svømmebasseng og idrettsbane. Universitetet eier også mye utstyr som ikke er tilgjengelig for alle studenter. Dette tilbudet kunne komme studentene til gode, og økt trivsel, og tilhørighet til campus Ullandhaug. Dette tilbudet kan også tilrettelegge for flere sosiale aktiviteter på campus.

Teknat-listen ønsker dermed:

 • Fasilitetene og utstyret gjøres tilgjengelige for studenter som ønsker å bruke dem.
 • Åpne kurs for trygg og riktig bruk av fasilitetene og utstyret opprettet, og skal være et krav for at studenter kan bruke fasilitetene.
 • Informasjon om tilgjengelige fasiliteter og utstyr bør bli tydeligere spredt til studenter.

Billigere mat i kantinen

Tilbudet SiS har til studenter er kostbart for studenter. Det er ikke økonomisk holdbart for mange studenter å spise i kantinen hver dag, som er svært uheldig. Teknat listen foreslår derfor at SiS kantinene ser på andre betalingsmåter som kan føre til lavere priser for studenter som benytter seg av kantinene ofte.

Studiekvalitet

Mulighet for praksis i alle studier

Praksis burde være innført i alle studieretningene for å øke kompetansen og gjøre studentene klar for arbeidslivet. Praksis bør bli tilbudt som et valgemne som studenter kan velge. Et slik fag vil i disse tider gi studenter noe erfaring før de trer inn i arbeidslivet.

Åpne fag

Teknat listen ønsker flere tverrfakultetlige fag, og å gjøre det lettere å ta fag hos andre fakultet/institutt. For å gjøre dette mer interessant for fakultetene foreslår vi en delfinansiert løsning mellom vertsfakultet og underviser. Universitetet burde også etterstrebe at flest mulig som ønsker å melde seg på et fag kan gjennomføre faget.

Styrking av underviser rollen

Vitenskapelige ansatte har insentiver for å forske, men ikke å undervise, noe som kan gi dårlig undervisningskvalitet. Undervisningskvaliteten er et viktig virkemiddel for at studentene fullfører utdanningen sin.
Teknat mener derfor at:

 • Foreleser og forsker bør være adskilte stillinger i generelle grunnfag, som f.eks. matte og fysikk.
 • Det burde være insentiver også for undervisning, for å motivere forelesere.

Oppfordre til bruk av studentassistenter der det er mulig

Studentassistenter burde brukes mer, i den grad det er lovlig, for å hjelpe faglærere. Et annet bruksområde kunne vært studiehjelp etter 16.00 for å øke tilgjengeligheten for hjelp til studentene etter skoletid.

Bruk av digitale verktøy

Universitetet bør i større grad ta i bruk digitale verktøy for å tilrettelegge for læring blant studentene. Dette omfatter alt fra å oppfordre alle forelesere til å ta opptak av forelesninger slik at studenter som er fraværende kan se på forelesningen i ettertid, til bruk av programvarer i undervisningen. Spesielt nyttig er verktøy som lar deg teste din egen forståelse underveis. Det kan også være nyttig å tilby digitale pensumbøker i større grad.

Prosjektfag og vurderingsform

Det er viktig at eksamensformer måler studentenes læringsutbytte på en dekkende måte. Det bør blant annet gis større mulighet til å bruke relevante hjelpemidler på eksamen der det er hensiktsmessig. I tillegg burde det i flere emner benyttes alternativer til ordinær skoleeksamen, slik som innleveringer og prosjektoppgaver, som gir uttelling på sluttkarakter. Prosjektoppgaver gir ofte mer læring da det er nødvendig å bygge forståelse og kompetanse for å fullføre prosjektet.

Internasjonale studenter

Stavanger er et mangfoldig arbeidsmarked med mange utenlandske ansatte. Dette er fordi energibransjen har et stort behov for arbeidskraft og lokal arbeidskraft ikke strekker til. Dette har ført til at UiS har blitt en skole med et sterkt internasjonalt miljø på masternivå og oppover. Mange internasjonale studenter kommer til Norge for å jobbe her, tilføre viktig kunnskap, og hjelpe med verdiskapning.

For at dette skal fortsette selv uten det nasjonale gratisprinsippet er det nødvendig at lokal handling opprettholder et lokalt gratisprinsipp. Teknat ønsker derfor at kommunene, fylkeskommunen og NHO samarbeider om finansiering av studieplasser for internasjonale studenter.

Samferdsel

Låst sykkelparkering for studenter

For å øke andelen studenter som sykler er det viktig at studentene har en trygg plass for å parkere syklene sine. Det er allerede en innelåst sykkelparkering, men denne er forbeholdt ansatte. Dette fører til at studenter unngår å sykle til UiS for å unngå tyveri. Det er i tillegg tilrettelagt for røykeområde ved sykkelparkeringen til studentene.

TekNat-listen krever at:

 • Sykkelparkeringen åpner for studenter inntil velferdsbygget blir ferdigstilt.
 • Arbeidet for låst sykkelparkering ved det nye velferdsbygget fortsetter.
 • Røykeområder flyttes vekk fra sykkelparkeringer med tak.

Bysykkel: Byen - campus

Bysykkelordningen har vært veldig positiv og bør utvides og forbedres. Foreløpig er det ikke nok bysykler på campus, og en utvidelse av tilbudet er nødvendig. Samtidig er 15 minutter i korteste laget for bruk av bysyklene.

Teknat ønsker derfor at:

 • Kolumbus tilrettelegger for flere bysykler på UiS.
 • Bysykkel tilbudet blir utvidet til en time gratis for alle studenter.
Benjamin Hagen, 1. kandidat til TekNat-lista til Studentvalget 2023.
Benjamin Hagen, 1. kandidat til TekNat-lista til Studentvalget 2023.
Joar Landa, 2. kandidat til TekNat-lista til Studentvalget 2023.
Joar Landa, 2. kandidat til TekNat-lista til Studentvalget 2023.
Anne Rivero Jotun, 3. kandidat til TekNat-lista til Studentvalget 2023.
Anne Rivero Jotun, 3. kandidat til TekNat-lista til Studentvalget 2023.
 1. Benjamin Hagen
 2. Joar Landa
 3. Anne Rivero Jotun
 4. Joar Rodrigues
 5. Christoffer Askeli
 6. Thomas Matre
 7. Tayeb Amedi

Venstrealliansen

Venstrealliansen vil at alle skal kunne gjennomføre studier uansett bakgrunn, kjønnsidentitet, funksjonsevne og økonomiske situasjon. De kaller på tilbud som støtter studenter, og setter studentene i fokus.

Logo til Venstrealliansen som stiller til studentvalget ved UiS i 2023

Våre viktigste saker:

 • Billigere mat og drikke i kantinene
 • Forbedre psykisk helsehjelp for studenter
 • Studenter skal være i fokus for videreutviklingen av UiS

 • En rimelig og næringsrik frokost-mulighet for studenter. SIS bør tilby en rabattavtale for en rimelig, sunn og mettende frokost om morgenen.
 • At vegetarisk mat er billigere enn alternativer med kjøtt.
 • At mat bør være billig og tilgjengelig for alle uansett allergi eller matpreferanser
 • Videoopptak av undervisning skal lagres og være tilgjengelig for studentene. Dette er ikke erstatning for obligatorisk undervisning, men vil være en ressurs for studenter til å repetere pensum.
 • Vannautomater og vannkoker i alle sentrale bygninger på campus.
 • Å sikre task tilgjengelighet av mental helsehjelp for studenter og redusere ventetiden ved å øke budsjettet.
 • Sikre kjønnsnøytrale toaletter i alle universitetsbygninger, spesielt der studenter har eksamener.
 • Å motarbeide at internasjonale studenter må betale skolepenger.
 • Etablering av et prosjekt for donasjon av brukte pensumbøker, der studenter kan donere bøker som kan gis til nye studenter som trenger dem.
 • Etablering av et utlånssystem for datamaskiner for studenter, slik at alle har like muligheter til å følge undervisningen.
Hedda Josefine Bruncell, 1. kandidat for Venstrealliansen til Studentvalget 2023.
Hedda Josefine Bruncell, 1. kandidat for Venstrealliansen til Studentvalget 2023.
Mona Watson, 2. kandidat for Venstrealliansen til Studentvalget 2023.
Mona Watson, 2. kandidat for Venstrealliansen til Studentvalget 2023.
Farhan Rasheed Ansari, 3. kandidat for Venstrealliansen til Studentvalget 2023.
Farhan Rasheed Ansari, 3. kandidat for Venstrealliansen til Studentvalget 2023.
 1. Hedda Josefine Bruncell
 2. Mona Watson
 3. Farhan Rasheed Ansari
 4. Mathilde Kernan
 5. Amalie Knudsen Lindahl
 6. Franklin Chinaemelum
 7. Benedicte Molnes