Utviklingsdialog mellom fakultet og prorektor for utdanning

Utviklingsdialogen gjennomføres årlig av prorektor for utdanning, utdanningsdirektør og fakultetsledelsene. Formålet er å legge til rette for omforente vurderinger av utviklingen av fakultetets studieprogramportefølje, planer for dimensjonering av studieplasser og planer om nyetableringer og nedleggelser av studieprogrammer.

Published Sist oppdatert
illustrasjonsbilde uklare menn i dialog med utsikt gjennom vindu

Dialogen baseres på strategiske vurderinger og kvalitetsvurderinger i fakultetets studieporteføljerapporter. Den følger opp styrets bestilling til fakultetene om studieprogramporteføljen i mars, og inngår i grunnlaget for utdanningsutvalgets og styrets behandling av studieporteføljen i september/oktober.

Det legges i tillegg opp til 3-4 møter i året mellom prorektor for utdanning og dekan/prodekan for utdanning med vekt på kvalitetsforbedrende tiltak i hele organisasjonen.

Utviklingsdialog mellom fakultet og prorektor for utdanning

AnsvarProrektor og dekan
DeltakereProrektor, utdanningsdirektør og fakultetsledelse
TidspunktAugust/september
FrekvensÅrlig
FormålVurdering av fakultetets studieportefølje og kvalitetsarbeid, endringer og dimensjonering av programmene
DatagrunnlagFakultetenes porteføljerapport og programrapporter,
Fakultetenes søknader om nye studieprogrammer,Resultater fra gjennomførte studentevalueringer aggregert til porteføljenivå,Utvalgte resultatdata
FormDialog om status og videre utvikling av fakultetets portefølje, etableringer, nedlegginger og dimensjonering.
DokumentasjonStyresak om kvalitet i studieporteføljen, status og videre utvikling og dimensjonering av studieprogrammene,Utdanningsutvalgets sak om akkrediteringer,Styresak om etableringer og nedlegginger.