Gode grunner til å reise på utveksling

Som UiS-student kan du ta deler av utdanningen din i utlandet, uten å tape tid i studiet ditt. Benytt denne unike muligheten til å bo og studere i landet du er interessert i!

Publisert Sist oppdatert

Smilende student i snøvær

Språklige ferdigheter

Stadig flere arbeidsgivere verdsetter gode språkkunnskaper. Ved å reise utenlands kan du bli bedre i engelsk eller et annet fremmedspråk. 

Faglig utvikling

Opphold ved et utenlandsk studiested gir deg mulighet til å spesialisere deg i andre emner enn de du finner her hjemme. I tillegg vil forelesere og medstudenter bidra til å utvide din faglige horisont, og gi deg nye perspektiver som vil være nyttige både for deg og framtidige arbeidsgivere når du kommer tilbake. 

Personlig vekst

Som utvekslingsstudent vil du møte nye mennesker og få økt forståelse for og innblikk i andre kulturer og levemåter. Du lærer for alvor å stå på egne ben, samtidig som du får unike erfaringer for livet! 

Internasjonal kompetanse og kulturforståelse

Bedrifter etterlyser internasjonal kompetanse i stadig høyere grad, og med et utenlandsopphold på CV’en kan du stille sterkere på arbeidsmarkedet. Dersom du sikter deg inn på en internasjonal karriere vil det også være en fordel å ha tatt deler av utdannelsen din utenfor Norge. 

Gode stipendordninger

 Å studere i utlandet er en berikende investering, og hos Lånekassen kan du søke om ekstra lån og stipend til oppholdet ditt. Studenter som reiser på utveksling i Norden eller Europa får egne tilleggsstipend. For mer informasjon: Økonomi under utvekslingsoppholdet.

Mulighet for tilleggspoeng

For opptak til mastergrader ved UiS gis det 0,1 tilleggspoeng per semester for gjennomført utvekslingsopphold som en del av graden, maksimalt 0,2 poeng. Karakterer på emner avlagt under utvekslingsoppholdet holdes utenfor poengberegningen. Se også: Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitet i Stavanger (lovdata)