Utveksling: Arbeidsplassbasert barnehagelærer - bachelorstudium (B-ABLU)

Alt om utveksling

Alle studenter ved UiS skal ha muligheten til å ta deler av studiet sitt i utlandet. For studenter på deltidsprogram kreves det gjerne noen ekstra tilpasninger.

For utfyllende informasjon om opplegg, anbefalinger og kontaktperson, se Barnehagelærer bachelor - heltid.

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Søknad om utveksling i Søknadsweb: Velg søknadsalternativet "Andre land - Andre utvekslingsavtaler (skriv i merknadsfelt)". I merknadsfeltet må man velge inntil 5 institusjoner som er anbefalt for barnehagelærerstudiene, og presisere ønsket prioritering.

Utvekslingsmuligheter

  • Alle land