Digitale jazzstudier - DigJazz


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Vekting (stp)

30

Studieprogramkode

V-DIGJAZZ

Studienivå

Halvårsstudium og kortere

Fører til grad

Heltid/deltid

Deltid

Varighet

2 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk

DigJazz er en fleksibel og nettbasert videreutdanning i jazz og improvisasjonsmusikk. Studiet gir en innføring i gehørbaserte arbeidsmetoder og passer for deg som vil videreutvikle deg som pedagog og musiker. Studiet gjennomføres over et helt studieår som en deltidsutdanning.

 

På studiet jobber vi med samspill og gehør, og knytter dette til utøvelse på instrumentet. Gjennom lytting, imitasjon og samspill introduseres studenten for gehørbasert metodikk, og får undervisning på samlinger og digitalt (videoleksjoner). Refleksjon i gruppe rundt egen pedagogisk praksis og anvendelse av kunnskap er også en sentral arbeidsform. Egenøving og oppgaver mellom samlingene er en sentral del av studiet. Mellom samlingene jobber studenten med tre innleveringsoppgaver (digitalt) og minst én praktisk oppgave som forberedes til samlingene.

 

Studiet består av tre hovedkomponenter:

 

Samlingsbasert undervisning: Gruppeundervisning. Samspillsundervisning, forelesninger, refleksjonssamtaler. Praktiske oppgaver i tilknytning til samlingene.

Videoleksjoner: Selvstudium. En digitalisert forelesningsserie der studentene må levere oppgaver underveis for å dokumentere fremdrift og forståelse.

Hovedinstrumenttimer og individuell veiledning av praksis. Veiledningen skjer via videosamtale.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

Kunnskap:

 • Ha kunnskap i hvordan gehørbasert metodikk kan anvendes i samspills- og individualundervisning på forskjellige nivå.
 • Ha kunnskap om innstudering av musikk på gehør.
 • Ha kunnskap om grunnleggende funksjonsharmonikk og forståelse av hvordan å jobbe gehørbasert med akkorder.

Ferdigheter:

 • Anvende gehørsbaserte metoder i øvings- og læringsprosesser, og jobbe gehørbasert på eget instrument.
 • Demonstrere ferdigheter innen gehørbasert samspill og improvisasjon.
 • Beherske enkle polyrytmiske fenomener med en gehørbasert tilnærming
 • Kunne bruke muntlige didaktiske verktøy i undervisning, samspill og egenutvikling

Generell kompetanse:

 • Koble gehørbasert musisering til egen praksis i utøving og pedagogisk arbeid.

Hva kan du bli?

DigJazz gir deg verktøy som kan gjøre deg til en mer fleksibel utøver i en større bredde av sjangere. Studiet gir deg gehørbaserte metoder og perspektiver som du får bruk for som pedagog i f.eks kulturskole, videregående eller andre arenaer i det frivillige musikkliv.

Emneevaluering

Studentevaluering foregår i samsvar med UiS sitt kvalitetssystem og tilhørende tilpasninger ved Fakultet for utøvende kunstfag ved UiS. 

Studieplan og emner

 • Obligatoriske emner

  • DIJ100: Digitale jazzstudier

   Første år, semester 1

   Digitale jazzstudier (DIJ100)

   Studiepoeng: 30

Opptakskrav

Opptakskrav: Formelt opptakskrav er oppnådd generell studiekompetanse (fullført VGS), og at man blir godkjent etter å ha sendt inn et 5 - 10 minutters langt videoopptak med valgfritt repertoar. Søkere til DigJazz med en oppnådd bachelorgrad i utøvende musikk kreves ikke for video, kun motivasjonsbrev og bekreftelse på fullført bachelorgrad.

Språkkrav i norsk/skandinavisk skal være bestått i henhold til UiS regelverk/Samordna Opptak.


Søknad: Lokalt opptak.

Søknadsfrist: 1. mars

Kontaktinformasjon

Fakultet for utøvende kunstfag Tlf: 51 83 40 00 E-post: musikk-dans@uis.no