Kommunikasjon årsstudium


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Vekting (Sp)

60

Studieprogramkode

Å-KOM

Studienivå

Årsstudium

Fører til grad

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

2 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk

Årsstudium i kommunikasjon gir en innføring i fagets historie, teorier og kommunikasjonsfaglige prosesser i arbeids- og organisasjonslivet. Studiet er rettet mot studenter som tar sikte på å arbeide med kommunikasjon i privat og offentlig sektor.

Studiet tar for seg kommunikasjon som prosess, kommunikasjon internt i en organisasjon, ekstern kommunikasjon til brukere, ledelseskommunikasjon, strategisk kommunikasjon, , krisekommunikasjon, etikk, kommunikasjon på digitale plattformer og i sosiale medier, samt skillelinjer mellom kommunikasjon, journalistikk og markedsføring.

Årsstudiet i kommunikasjon passer for søkere direkte fra videregående skole, søkere med bachelorgrad fra ulike fagfelt og ansatte i privat og offentlig sektor som ønsker kommunikasjonsfaglig videreutdanning. Tidligere studie- og arbeidserfaring vil være en fordel.

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Studenten vil, etter å ha gjennomført studiet, ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten skal

Ha innsikt i kommunikasjonsbransjens historie, vekst og strategier

Ha bred innsikt i relevante teorier for kommunikasjonsfaget

Ha bred innsikt i kommunikasjonsfaglige prosesser

Ha bred kunnskap om og forståelse for kommunikasjonsarbeid på ulike plattformer i en kommunikasjonsavdeling

Kjenne til og forstå forholdet mellom fagene kommunikasjon, journalistikk og markedsføring

Ferdigheter

Kandidaten kan

Ha ferdigheter i kommunikasjon på ulike plattformer, deriblant sosiale medier

Lage, presentere og utføre kommunikasjonsstrategier

Bruke klarspråk

Kunne kommunisere under kriser

Kritisk vurdere forskning om kommunikasjon og PR

Generell kompetanse

Kandidaten skal

Være kommunikasjonsfaglig kyndig

Ha innsikt i hvordan kommunikasjonsfaglige prosesser i organisasjoner i privat og offentlig sektor fungererprivat og offentlig sektor fungerer

Fagplan

Studiet kombinerer teori og praksis. Studentaktive læringsformer og dialog er en viktig del av studiet. Det stilles derfor krav til tilstedeværelse.  Studiets oppbygging gjør at studentene både får en innføring i rene kommunikasjonsfag og kan velge noen emner ut ifra egne interesser.  

Årsstudiet i kommunikasjon består av fem obligatoriske emner og to valgemner. 

Andre semester inneholder to obligatoriske emner og ett valgemne. Alle studentene tar emnet Strategisk kommunikasjon og Praktisk kommunikasjonsarbeid. Halve klassen utplasseres i offentlige og private kommunikasjonsavdelinger i regionen to dager i uken gjennom vårsemesteret. Det er begrensede plasser på praksisemnet, og studenter som ikke går ut i praksis tar emnet Makt og politikk.   

Undervisningsformene forutsetter deltakelse fra studentene gjennom praktiske øvelser, prosjekter og obligatoriske presentasjoner. Vurderingsformer inkluderer skoleeksamen, hjemmeeksamen, semesteroppgaver, praksisutplassering og praksisrapport.

Hva kan du bli?

Studiet gir kompetanse til å arbeide som informasjons- og kommunikasjonsmedarbeider i privat og offentlig sektor og i øvrig organisasjonsliv. Kommunikasjonsmedarbeidere arbeider med alt fra internkommunikasjon, PR og strategisk kommunikasjon, ledelseskommunikasjon, krisekommunikasjon og bruker- og publikumskontakt på sosiale medier.

Studiet vil være nyttig for studenter som vil arbeide i sektorer hvor behovet for kommunikasjonsfaglig kompetanse er nødvendig, som i helsesektoren, i stat og kommune, det private næringslivet og i kulturinstitusjoner.

Kandidater med bestått årsstudium tilegner seg tilleggskompetanse som kan være nyttig for videre studieløp. 

Emneevaluering

Evaluering skjer i tråd med fakultetets praksis, gjennom dialogbasert evalueringssystem, i henhold til gjeldende retningslinjer.

Studieplan og emner

 • Obligatoriske emner

  • KOM101: Innføring i PR og kommunikasjon

   Første år, semester 1

   Innføring i PR og kommunikasjon (KOM101)

   Studiepoeng: 10

  • BJO203: Media and communication

   Første år, semester 1

   Media and communication (BJO203)

   Studiepoeng: 10

  • BRH210: Markedsføring

   Første år, semester 1

   Markedsføring (BRH210)

   Studiepoeng: 10

  • KOM102: Strategisk kommunikasjon

   Første år, semester 2

   Strategisk kommunikasjon (KOM102)

   Studiepoeng: 10

  • KOM104: Praktisk kommunikasjonsarbeid

   Første år, semester 2

   Praktisk kommunikasjonsarbeid (KOM104)

   Studiepoeng: 10

 • Velg 1 av 2 emner

  • KOM103: Kommunikasjonsarbeid i praksis

   Første år, semester 2

   Kommunikasjonsarbeid i praksis (KOM103)

   Studiepoeng: 10

  • BST100: Makt og politikk

   Første år, semester 2

   Makt og politikk (BST100)

   Studiepoeng: 10

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 20. april kl. 14.00 (kun i 2022 - 15. april er vanlig frist).

Kontaktinformasjon

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie- og samfunnsfag, 51 83 15 00/ 1535, e-post: post-ims@uis.no.

Studieadministrative spørsmål rettes til studiekonsulent Nina Nesheim, nina.nesheim@uis.no

Opptaksspørsmål rettes til: opptak@uis.no