Utveksling: Lektorutdanning for trinn 8-13 i realfag (M-LEKTREA)

Alt om utveksling

I lektorutdanningen er det lagt til rette for at studentene skal få et internasjonalt perspektiv på studiet og styrke kulturell, faglig og språklig kompetanse. Det er mulighet for utveksling i det andre året, ett eller to semestre i fag 2 og i sjette og/eller syvende semester i fag 1. Studenter bør velge en institusjon som UiS allerede har inngått avtale med for å sikre en best mulig gjennomføring av utvekslingsoppholdet.

Studiet har en sterk internasjonal profil, når det gjelder fagene selv, undervisernes bakgrunn, studiemiljøet, herunder mange internasjonale studenter på alle nivåer.

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet er med i et Nordisk nettverk av tekniske universiteter, sjekk muligheter for utveksling i Norden her.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner: Helene Nicolaisen

Generelle spørsmål om utveksling: Gå til utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utvekslingsmuligheter

  • Alle land