Hopp til hovedinnhold

Utøvende musikk - årsstudium


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Vekting (Sp)

60

Studieprogramkode

Å-UTØVMUS

Studienivå

Årsstudium

Fører til grad
Varighet

2 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk

Studiet retter seg mot søkere i avsluttende år av videregående skole i musikk, dans, drama, eller folkehøyskole, og andre som er interesserte i et første kjennskap til utøvende musikkstudier.

Undervisningsspråk er norsk.

Fakultet for utøvende kunstfag samarbeider med kulturaktørene i Bjergstedparken; Stavanger Symfoniorkester, Stavanger Jazzforum, Norsk Lydinstitutt, Stavanger Kulturskole og Musikk, dans, drama. Dette skaper et læringsmiljø der praksisarena og prosjektsamarbeid ligger nært og er en sentral del av hverdagen. Det internasjonale studiemiljøet er berikende for fakultetets læringsmiljø ved at internasjonale studenter og ansatte bidrar både kulturelt, sosialt og kunstnerisk til å skape et høyt nivå på utdanningen. Et eget avdelingsbibliotek for musikk og dans gir nærhet til kilder, og enkel adgang til lytting og fordypning i verk, komponister og sjangre. Fakultetet tilbyr også øvingsrom og gratis adgang til en rekke konserter og forestillinger i regi av fakultetet. Undervisningen består av hovedinstrument-aktivitet i kombinasjon med ensemble, seminarer, mesterklasser, teori og prosjektbasert undervisning. Undervisningen kan gis kontinuerlig eller i konsentrerte perioder av studieåret. Undervisningen gis over to semestre, med oppstart om høsten og endelig eksamen om våren.

Studiet er bygget opp slik at studenten har instrumentalemne som en obligatorisk del (30 sp) og velger et annet emne på 30 sp etter anbefalte kombinasjonsmuligheter. Studiet utgjør slik 60 sp som et fulltidsstudium.

Alle emner ved UK har obligatorisk oppmøte. Det gis likevel anledning til et fravær på maks. 20%. Studenter med høyere fraværsprosent og uten gyldig, dokumenterbar, årsak, taper retten til å fremstille seg for eksamen, jf. Eksamensforskrift for UiS, §5, 4. ledd. Andre obligatoriske arbeidskrav vil forekomme, se de enkelte emnebeskrivelser for mer informasjon.

Studieprogrammet benytter flere prøveformer for å fastsette endelige eksamenskarakterer. Alle emner benytter utøvende eksamen som prøveform, enten som enkeltstående prøve eller i kombinasjon med andre arbeid organisert som eksamensdeler. Det vises til de enkelte emnebeskrivelser for detaljer om prøveformer og karakteruttrykk. Det vises videre til eksamensforskriften for UiS for ytterligere informasjon om eksamen.

Hva lærer du?

Etter fullført og bestått studium skal kandidaten har tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å 

Generell kompetanse

 • Sette kandidaten i stand til å påbegynne bachelorstudium i utøvende musikk 

Kunnskaper 

 • Foreta selvstendige valg av arbeidsformer for musikalsk forming, innstudering og formidling 
 • Vurdere egen læring og sette mål for egen utvikling 

Ferdigheter 

 • Demonstrere grunnleggende utøvende ferdigheter innen relevante musikksjangre 
 • Demonstrere et bredt repertoar på sitt instrument 
Hva kan du bli?

Studiet gir deg en innføring i musikk- og formidlingsfeltet og henvender seg til ulike målgrupper, både nye studenter og studenter som ønsker å ta et tilleggsstudium for å komplettere annen utdanningsbakgrunn. 

Årsstudium i utøvende musikk gir grunnlag for å søke bachelor i utøvende musikk.

Emneevaluering

Studiet blir kvalitetssikret gjennom UiS sitt kvalitetssystem, utarbeidet etter kriterier og retningslinjer fra NOKUT.

Studieplan og emner
 • Veivalg

  • Instrumentalemne og jazzimprovisasjon

  • Instrumentemne og kammermusikk/teori

   • Instrumentalt mellomnivå

    Første år, semester 1

    Instrumentalt mellomnivå

    Studiepoeng: 30

   • Sammensatt innføringsemne i kammermusikk og musikkteori - Klassisk

    Første år, semester 1

    Sammensatt innføringsemne i kammermusikk og musikkteori - Klassisk

    Studiepoeng: 30

  • Instrumentalemne og ensembleledelse korps

   • Instrumentalt mellomnivå

    Første år, semester 1

    Instrumentalt mellomnivå

    Studiepoeng: 30

   • Samspill/kammermusikk - innføringsemne

    Første år, semester 1

    Samspill/kammermusikk - innføringsemne

    Studiepoeng: 30

Utveksling

Studiet er ikke tilrettelagt for studenter som ønsker et utvekslingsopphold.

Opptakskrav

Opptakskrav: Søkere til årsstudium i utøvende musikk må dokumentere generell studiekompetanse (GSK). I tillegg må søker bestå utøver prøven.

Kontaktinformasjon - studentsider

Fakultet for utøvende kunstfag Tlf. 51 83 40 00. E-post: musikk-dans@uis.no