European Master in Migration and Intercultural Relations (EMMIR)

EMMIR er den europeiske masteren i migrasjon og interkulturelle relasjoner. Det er det første afrikansk-europeiske-asiatiske Erasmus Mundus-programmet innen migrasjonsstudier.

Published Endret
Varighet

Antall studieplasser

Studiepoeng

Poenggrense

Søknadsfrist

Emmir logo

EMMIR er et unikt studieprogram med fokus på migrasjon gjennom en interkulturell tilnærming. Det gir dype teoretiske ferdigheter i migrasjonsstudier kombinert med feltarbeid i Europa og Afrika. Det er designet som et tverrfaglig program som tar for seg viktige samtidsspørsmål i et voksende fagfelt. EMMIR drives i fellesskap av tre afrikanske og fire europeiske universiteter, tilrettelagt av et bredere nettverk av partnere.

Kontakt

Rådgiver
51832877
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon IGIS