Minor in Gender Studies - Fordypning

Nå kan du ta en minor i kjønnsstudier ved UiS. I minoren blir aktuelle spørsmål om makt, likestilling og diskriminering kritisk belyst.

Published Endret
Fakta
Varighet

0,5 år / høstsemester

Studiepoeng

30

Søknadsfrist

1. august via lokalt opptak. Du må søke på alle tre emnene for å bli tatt opp på Minor in Gender Studies.

Samlet gir emnene bred kunnskap for å forstå kjønn, makt og forskjeller i vår tid.
OM Studiet<br>
kjønnsstudier open book
Minor in Gender Studies

Verden rundt oss, fra politisk landskap til klima, forandrer seg. «Minor in Gender studies» gir deg verktøyene du trenger for å bedre forstå spørsmål om ulikheter, makt og endringer. 

Minoren består av tre emner som gir deg en introduksjon til teoretiske rammeverk og diskusjoner som er sentrale innenfor kjønnsstudier. Det gir grunnlag for kritisk analyse av viktige spørsmål knyttet til kjønn og seksualitet, (u)likestilling, velferd, statsborgerskap, migrasjon, rasisme, klimaendringer og bærekraft. 
Samlet gir emnene bred kunnskap om kjønn og forskjellsstrukturer i vår tid. Emnene gir også studentene analytiske verktøy for å forstå spørsmål om ulikhet og makt. Det gjelder både på individ- og samfunnsnivå. 

Minoren tilbys av Senter for kjønnsstudier.

Minor in Gender Studies - emner og opptak

Hvert av de tre emnene i minoren er på 10 studiepoeng, og kan tas på både bachelor- og masternivå.

For å bli tatt opp på minoren, søker du opptak på de tre emnene via lokalt opptak på enkeltemne. Søknadsfristen er 1. august. Det er også mulig å ta bare et eller to av emnene.

Enkeltemner som inngår i Minor in Gender Studies:

  • undervises i høstsemesteret 
  • emneansvarlig høsten 2022: Lene Myong 
  • gir 10 studiepoeng 
  • undervises på engelsk 
  • Emnene tar for seg forskjeller og likheter i nordisk likestillingspolitikk, båndene til velferdspolitikken for øvrig, effekten av ulike likestillingspolitiske virkemidler og dagens utfordringer for politikken. 
  • For mer informasjon: 

Kjønn_mangfold_ordsky Foto Shutterstock