Hopp til hovedinnhold

Læringsmiljøsenteret er nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning for barnehager og skoler

Hulda Garborgs hus, Rektor N. Pedersens vei 39, 4021 Stavanger | Kjølnes Ring 30, 3918 Porsgrunn Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning: Postboks 8600 Forus 4036 Stavanger | Kjølnes Ring 30 3918 Porsgrunn +47 51 83 29 00 laringsmiljosenteret@uis.no 971564679

Følg Læringsmiljøsenteret

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Hero Logo
Læringsmiljøsenteret logo
Footer Background Image
Illustrasjon av elever i ulike aldre og i ulike settinger.
Footer Logo
Læringsmiljøsenteret logo
Landing page link
Show hero?
On
Subsection Search Parent