Kort om Læringsmiljøsenteret

Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger jobber utadrettet, forsker og underviser for å gi barnehagebarn, elever, lærlinger og voksne et bedre læringsmiljø.

Publisert Sist oppdatert
Fakta om senteret
Nasjonalt senter

Senteret har røtter tilbake til 1989 og ble etablert som Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning i 2013.

Hvordan vi jobber

Læringsmiljøsenteret jobber for et trygt og godt læringsmiljø i barnehage og skole, gjennom å forske, undervise og formidle.

Hvor finner du oss?

Vi har avdelinger både på Ullandhaug i Stavanger og på Vallermyrene i Porsgrunn. Post- og besøksadresser finner du midt på siden.

Kontakt oss
Ta kontakt

E-post: laringsmiljosenteret@uis.no Telefon: 51 83 29 00

Åpningstider

Mandag-fredag kl. 8.00-15.30

Svartider

Enkle spørsmål blir besvart fortløpende. Spørsmål om oppdrag blir besvart innen 2 uker.

Bestilling av oppdrag

Les mer under Ønsker dere hjelp?

Spekter

Gjelder henvendelsen Spekter? Finn kontaktinfo på Spektersidene.

Eksterne henvendelser

Ønsker dere hjelp?

Vi er opptatt av at senterets ressurser skal komme flest mulig til gode. Læringsmiljøsenteret får så mange henvendelser at vi dessverre må takke nei til noen.

Bærbar pc og briller ligger på et bord.
Vi kan dessverre ikke bidra med enkeltstående kurs, foredrag eller veiledning. Foto: iStock.

Alle henvendelser til laringsmiljosenteret@uis.no blir vurdert utfra ledig kapasitet på det aktuelle fagområdet. Eksterne ressurspersoner vi har et formelt samarbeid med, kan benyttes når de har den ønskede kompetansen.

Senteret har begrenset kapasitet til å svare på enkelthenvendelser, og vi er opptatt av hvordan senterets ressurser kan komme flest mulig til gode. Vi kan dessverre ikke bistå skoler, barnehager eller foreldremøter med enkeltstående kurs, foredrag eller veiledning. Statsforvaltere, UH-sektoren og større arrangement der målgruppene nås, blir prioritert.

Direkteforespørsler til ansatte

Forespørsler direkte til ansatte vurderes som private forespørsler. Da er det opp til den enkelte ansatte å bruke sin rett til å ta private oppdrag utover forpliktelsene på senteret. Private oppdrag kan imidlertid ikke være konkurrerende med senterets virksomhet. Derfor blir de fleste private henvendelsene videreformidlet til senteret for vurdering. Vi arbeider etter Etiske retningslinjer for statstjenesten (se punkt 4.2 om bierverv).

Mediekontakter

Seniorrådgiver
51833096
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon NSLA Avd. Stavanger
Senterleder
51834023
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Tema og målgrupper

Hvem er vi og hvem er vi til for?

Få en rask oversikt over våre målgrupper og temaene vi jobber med.

Læringsmiljøsenterets ansatte på personalseminar i Kristiansand juni 2023
Læringsmiljøsenterets ansatte fotografert i forbindelse med et personalseminar i juni 2023. Foto: Jørn Steen.

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) ble opprettet i 2013. Senteret er tilknyttet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved Universitetet i Stavanger. 

Senteret jobber med oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og egeninitierte oppgaver innen forskning og utvikling, kompetanseutvikling i barnehager og skoler samt undervisning og veiledning ved universitetet. Fagområdene våre er blant annet mobbing, læringsmiljø, klasseledelse, skolevegring, psykisk helse, sosial kompetanse, lekbasert læring, organisasjonsutvikling og mangfold og inkludering.

Læringsmiljøsenteret har to avdelinger; én i Stavanger og én i Porsgrunn. Det er i dag ca. 95 ansatte ved eller tilknyttet senteret. 

Læringsmiljøsenterets nettsider og ressurser er spesielt nyttige for

  • lærere
  • barnehagelærere
  • ledere i barnehage eller skole
  • skoleeiere
  • barnehageeiere
  • lærerutdannere
  • lærerstudenter
  • ansatte i PP-tjenesten
  • ansatte i SFO/AKS
  • andre ansatte innen barnehage- og skolesektoren

Her finner du oss

Avdeling Stavanger
Besøksadresse

Hulda Garborgs hus Q-fløya, 3. etasje Rektor Natvig-Pedersens vei 39, 4021 Stavanger

Postadresse

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, Postboks 8600 Forus, 4036 Stavanger

Hulda Garborgs Hus
Stavangeravdelingen holder til i Hulda Garborgs Hus på Ullandhaug.
Avdeling Porsgrunn
Besøks- og postadresse

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, Kjølnes Ring 30, 3918 Porsgrunn

Delta
Porgrunnsavdelingen befinner seg i Deltabygget på Vallermyrene.

Du vil kanskje lese mer om dette