Nasjonalt lesesenter er landets ledende fagmiljø innen leseopplæring og leseforsking.

Professor Olav Hanssens vei 10, 4021 Stavanger Nasjonalt lesesenter, Universitetet i Stavanger, Postboks 8600 Forus, 4036 Stavanger +47 51 83 32 00 971564679
Hero Logo
Lesesenteret logo
Footer Background Image
Illustrasjon av et fjell- og skoglandskap med silhuetter av mennesker som holder bøker og leser.
Footer Logo
Logo til Nasjonalt lesesenter
Landing page link
Show hero?
On
Bruk global footer?
Av