Catholic University of Lille

Reis på Erasmus+-utveksling til Lille!

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Université Catholique de Lille er eit privat universitet som vart grunnlagd i 1875. Det er ein urban campus midt i hjartet av byen. Universitetet, som tilbyr 40 master- og 120 bachelorprogram har i overkant av 25 000 heilgradstudentar frå 88 ulike nasjonar.

UiS har inngått ein Erasmus+-avtale med Université Catholique de Lille ved Handelshøgskulen.

Undervisningsspråk

Engelsk eller fransk.

Krav om språkkunnskapar

Studentar som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høgare mellomnivå) i språket dei skal studera på i henhold til Europarådets nivåskala for språk.

Studentar som ikkje oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Krav om karakterer

Ingen karakterkrav.

Antal utvekslingsplassar totalt

4 plassar til Estice Business School og 2 plassar til Faculty of management, Economics and Sciences - FGES

Handelshøgskulen ved UiS har 2 Erasmus+avtalar med Catholique de Lille. Ein av desse er med ESTICE Business School og den andre avtalen er med Faculty of Management, Economics and Sciences (FGES).

Informasjon om skulepengar

Studentar som reiser på Erasmus+-utveksling er fritekne for skulepengar ved vertsuniversitet.

Moglegheit for stipend

Studenter som reiser på Erasmus+-avtale får eit Erasmus+-stipend i tillegg til støtten fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Haustsemester: Slutten av august til ca 20. desember

Vårsemester: Tidlig januar til midten av mai

Val av emne

Bustad

Fleire spørsmål?