Økonomi under utvekslingsoppholdet

Som utvekslingsstudent kan du søke om ekstra støtte og stipend.

Published Endret

Lånekassen

Lånekassen har svært gode støtteordninger for studenter som tar deler av studiet sitt i utlandet.

Lånekassen gir følgende støtte:

  • Basisstøtte (som vanlig)
  • Reisestøtte (avhengig av destinasjon)
  • Skolepengestøtte (dersom aktuelt)
  • Støtte til forberedende språkkurs (under visse vilkår)

Se detaljer om beløp og vilkår på Lånekassens nettsider.

Økonomi

Reisestøtte

Reisestøtten fra Lånekassen er et fast beløp som varierer alt etter hvilket geografisk område man reise til. Reisestøtten skal gi tilskudd til en t/r-reise for studenter som er på utveksling ett semester, to t/r-reiser for studenter som er ute et helt år. Støtten gis dels som stipend, dels som lån.

Skolepengestøtte

I andre land, særlig utenfor Europa, er det vanlig å betale skolepengerLånekassen dekker skolepenger inntil et visst beløp per semester, dels som stipend, dels som lån. Merk at Lånekassen må ha dokumentasjon fra lærestedet i utlandet som viser hvor mye skolepenger du skal betale. Det er en forutsetning at du tar 30 studiepoeng i utreisesemesteret (les: ordinær studiepoengproduksjon) for at du skal få full støtte hos Lånekassen. Det er også mulig å søke om støtte for andre obligatoriske avgifter som har sammenheng med undervisningen, så lenge disse ikke er knyttet til helseforsikring, kost eller losji. Det er Lånekassen som avgjør hvilke avgifter som kan dekkes. Avgiftene regnes inn i det beløpet Lånekassen gir skolepengestøtte til. 

Støtte til forberedende språkkurs

Reiser du på utveksling til et studiested som har et annet undervisningsspråk enn engelsk kan du søke Lånekassen om støtte til forberedende språkkurs. Sjekk nøye hvilke vilkår som gjelder. Det er ditt ansvar å fremskaffe nødvendig dokumentasjon og søke til Lånekassen.

Hvilke krav må du oppfylle for å få støtte til delstudier i utlandet?

Lånekassen krever at man er fulltidsstudent ved vertsinstitusjonen i den perioden man søker om støtte til delstudier i utlandet. Helt konkret betyr dette at man må avlegge i snitt 6 studiepoeng per måned under utenlandsoppholdet.

Studieopphold ved læresteder i utlandet må være forhåndsgodkjent av ditt fakultet/institutt ved UiS for å ha rett til støtte. UiS bekrefter disse opplysningene til Lånekassen elektronisk.

Når skal jeg søke om støtte?

Du sender søknad om støtte til delstudier i utlandet til Lånekassen når du har fått:

  • Vedtak om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet
  • Bekreftet opptak fra lærestedet i utlandet.

Erasmus+ og Nordplus

Dersom du reiser på utveksling til et land i Norden eller Europa vil du kunne motta ekstra stipend gjennom Erasmus+ eller Nordplusnettverket. Dette vil komme i tillegg til ditt ordinære lån og stipend fra Lånekassen.

Utveksling_Europa kart

Erasmus+

Alle studenter som reiser på utveksling til et lærested UiS har en Erasmus+-avtale med kan få Erasmus+-stipend. Tildelingen skjer automatisk, og de studentene det gjelder vil få informasjon fra Internasjonalt seksjon om hvilke dokumenter som må fylles ut, og hvilke krav som må oppfylles for å motta stipend. Mer informasjon.

Dersom oppholdet avbrytes uten gyldig grunn må du betale tilbake hele stipendet.

Nordplus: Nordtek

Dette er et nettverk for nordiske læresteder som tilbyr ingeniørutdanninger. Stipendet er aktuelt for studenter på masternivå. UiS får her tildelt et begrenset antall stipend hvert semester. Studenter som er aktuelle for dette stipendet vil få informasjon fra sin kontaktperson ved Internasjonalt kontor om hvordan gå frem for å søke. Mer informasjon.

Nordplus: Nordlys

Nordlys er et nettverk som består av universitetene i de nordiske landene. Nordlys-nettverket åpner for utveksling innen alle fagområder og på alle nivå (bachelor og master). Her har UiS et visst antall stipender til utdeling hvert år. Studenter som er aktuelle for dette stipendet vil få informasjon fra sin kontaktperson ved Internasjonal seksjon. Mer informasjon

Felles for disse tre stipendene er at de er koblet til hvilken type utvekslingsavtale man reiser ut på, og at man vil få informasjon fra Internasjonal seksjon om hvordan man skal gå frem for å motta stipendene.

Øvrige stipendordninger

Her har vi samlet ulike stipendordninger som er aktuelle både for studenter som skal reise på utveksling og for de som er interessert i intensive kurs i utlandet.

Sparegris

north2north

Det teknisk- naturvitenskaplige fakultet ved UiS er med i universitetsnettverket UArtic. North2north er UArtics studentutvekslingsprogram. Dette programmet gir studenter ved UiS en mulighet til å studere hele Nordområdene (Danmark, Grønland, Færøyene, Canada, USA, Finland, Island, Norge og Russland).

Søknadsfrist er en gang i året: 15. februar.

Dersom du velger å reise på utveksling gjennom north2north kan du få både stipend (ca. 4.000 kr per mnd.) og gode muligheter for fritak fra skolepenger.

Utvekslingsprogrammet gjelder kun for studenter ved det teknisk- naturvitenskaplige fakultet.

Mer informasjon om north2north og oversikt over hvor du kan reise her.

Japan

Studenter som er norske statsborgere kan søke om stipend fra den japanske stat: The Japanese Government Scholarship (Monbukagakusho: MEXT Scholarship). 

Søknadspapirer og informasjon om søknadsprosessen finner du på den japanske ambassadens nettside.

Tyskland

Søk om EON Stipend (tidligere Ruhrgas stipend): Søknadsfrist 15. mars og 15. oktober.

Stipendene er for norske mastergradsstudenter som planlegger et opphold i Tyskland. For ytterligere informasjon, se homepage of E.ON Stipendienfonds: The mobility grants are addressed to German and Norwegian master students, PhD students and junior researchers planning a stay abroad in the other country (Germany/Norway).

Call for applications

Stadig flere norske studenter gjenoppdager Tyskland som attraktivt studiested. Tyskland er Norges viktigste partner i Europa og er et prioritert satsingsområde for norske universiteter og høyskoler. Tyskland-kompetanse og tysk som fremmedspråk kommer til å bli ennå viktigere for Norge i framtiden.

USA

Fulbright

Norge-Amerikaforeningen

Foundation Scholarship Fund fra Lakselaget

Torskeklubben Graduate Fellowship for Norwegian Citizens

Kaare Birkeland-stipend (gjelder kun University of Alaska Anchorage)