Fachhochschule Münster

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Institutt for sosialfag har Erasmus+ avtaler om studentutveksling med FH Münster i Tyskland. Studenter vil få mulighet til å skrive sin masteroppgave ved FH Münster.

Studentene vil få tildelt biveileder ved vertsinstitusjonene, og hovedveileder ved UIS (i tilfeller der prosjektet skulle tilsi en ordning der hovedveileder er ved vertsinstitusjonen vil dette også være mulig). Studentene som reiser fra UIS vil få delta på skriveseminar og andre undervisningsaktiviteter ved vertsinstitusjonen i det gjeldende semesteret.

Studentene som reiser på denne avtalen vil få sine studiepoeng ved UIS, selv om de gjennomfører arbeidet og forskningen tilknyttet masteroppgaven utenlands.

Antall utvekslingsplasser totalt

2

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Erasmus+-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitet.

Bolig

Les om bolig her.

Visum

Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum til Tyskland.

Flere spørsmål?