Lunds universitet

Lunds Universitets historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Lunds universitet er med sine rundt 47,000 studenter Nordens største lærested. Lund ligger kun en 15-minutters togtur fra Malmö og mindre enn en time fra København. Lund er kåret til den beste plassen å bo i i Sverige! Lunds universitet har fire campuser – Lund, Helsingborg, Malmö og Ljungbyhed.

UiS har Erasmus+ avtaler med Lund innen følgende fagområder:

  • Turisme/hotelledelse
  • Engineering ( gjelder alle fag ved Lunds Tekniska Høgskola)

UiS og Lunds Universitet er i tillegg begge partnere i de nordiske nettverkene Nordlys- og Nordtek.

Lunds Tekniska Högskola er en del av Lunds Universitet.

Undervisningsspråk

Svensk eller engelsk.

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk eller svensk i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Karakterkrav

Ingen karakterkrav.

Antall utvekslingsplasser totalt

Turisme/hotelledelse: 2 plasser
Lunds Tekniska Høgskole: 4 plasser for bachelor/masterstudenter i 1 semester
Nordlys/Nordtek: 1-2 plasser.

For studenter innenfor økonomi og administrasjon er det begrensede plasser, og høyt karaktersnitt for å bli tatt opp.

Stipendmuligheter

Nordplusstipend på rundt 2,400 NOK per måned i tillegg til støtte fra Lånekassen.

Erasmus+-stipend for studenter som reiser på Erasmus+-avtaler.

Semesterorganisering

Høstsemester: fra september til midten av januar

Vårsemester: fra midten av januar til begynnelsen av juni

Akademisk kalender

Dersom utvekslingssemesteret avsluttes senere enn det påfølgende semesteret starter ved UiS, vil instituttet/fakultetet (i samarbeid med partnerinstitusjonen) sørge for tilrettelegging av din utdanningsplan, slik at du ikke blir forsinket i dine studier.

Det finnes ulike muligheter for tilrettelegging: Det kan være at man tar emner som ikke krever at man er tilstede under eksamensperioden, at man får fritak fra obligatorisk undervisning ved UiS eller at man får forlenget frist for innlevering av bachelor- og masteroppgave. Kontakt din studiekoordinator for mer informasjon

Valg av emner

Sjekk nettsiden for oversikt over emner undervist på engelsk. Det kan også være mulig for norske studenter å ta emner undervisk på svensk.

OBS:

Matematikk/statistikk- og kjemi/miljø-studenter som søker på Erasmus+-avtalen (og ikke Nordplus) må ta minst 15 studiepoeng ved Faculty of Engineering, Lunds Tekniska Högskolas emner.

Turisme/hotelledelse: Minst 15 studiepoeng må bli tatt ved "Department of Service Management and Service Studies" lokalisert ved Campus Helsingborg. Det er mulig å ta emner ved andre institutt og fakultet, men det er ingen garanti at studentene får plass på emnene. Emnene ved School of Economics and Management - Department of Business Administration ligger på campus Helsingborg, ca 30 minutter fra Lund.

Økonomistudenter kan ikke ta 30 studiepoeng innen økonomi men må kombinere det med fag fra andre fakultet (15sp + 15sp).

S.Ex.stud = Emner som passer for utvekslingsstudenter.

Studiepoeng i utlandet

30 ETCS = 30 studiepoeng.

Bolig

Det er mulig å søke om bolig gjennom Lunds universitet, men det blir ikke gitt noen boliggaranti for internasjonale studenter.

Flere spørsmål?