Osaka Institute of Technology

Studenter ved Det teknisk naturvitenskapelige fakultet har anledning til å reise til Osaka Institute of Technology. Kurs tilbys kun på japansk, men studenter kan skrive en forskningsbasert oppgave ved
å delta i laboratorieaktiviteter under instruksjon av en professor fra OIT.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Osaka Institute of Technology (OIT) er et privat universitet i Osaka, som ble opprettet i 1922. Osaka er Japans tredje største by og ligger i Kansai-regionen. Historisk sett har Osaka vært den kommersielle hovedstaden i Japan og har 2,6 millioner innbyggere. OIT har fire fakulteter og ca. 7.000 studenter.

OIT har tre ulike campuser
Omiya Campusi: Faculty of Engineering, Faculty of Intellectual Property
Umeda Campus : Faculty of Robotics and Design
Hirakata Campus: Faculty of Information Science and Technology

Lenke

Undervisningsspråk

Engelsk (prosjektoppgave) og japansk (emner).

Krav om språkkunnskaper

Krav til engelskkompetanse er minimum karakter 3 fra videregående skole.
For å ta emner på Japansk kreves det minimum: Level N2 fra Japanes Language Proficienct Test
(or equvialent)
For studenter som kun skal skrive oppgave er det ikke krav om Japansk språk testt

Karakterkrav

Osaka Institute of Technology krever at søkere har C i snitt fra UiS.

Antall utvekslingsplasser totalt

2 studenter pr år for studenter ved Det teknisk naturvitenskapelige fakultet

Antall friplasser per semester

Studenter som reiser på utveksling er fritatt for skolepenger.

Stipendmuligheter

Ingen kjente stipendmuligheter utover støtten fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester: Undervisning september-desember, eksamen i januar.
Vårsemester: Undervisning april-juli, eksamen første uke i august.

Det er mulighet for fleksibilitet angående prosjektoppgaver. Academisk kalender

Valg av emner

Siden det ikke er mulig å ta et helt semester på grunn av semesterstruktur må utveksling til OIT avtales for hvert enkelt tilfelle og prosjektoppgave avklares med instiuttet og faglærer i tillegg til at en må finne veileder ved OIT før avreise.
Emner tilbys i hovedsak kun på japansk.
Se oversikt over enmer som tilbys på nettsidene til Osaka Institut of Technology

Bolig

OIT hjelper med å finne studentbolig. Prisen er ca. 35.000 yen per måned.

Visum

Alle som skal studere i Japan må ha studentvisum.

Flere spørsmål?