Hopp til hovedinnhold

Roskilde Universitet

Roskilde er mer enn bare musikk - byen har også et universitet der du kan reise på utveksling!

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

“The most important task of Roskilde University is to contribute to experimental, innovative forms of learning and knowledge creation.”

Roskilde Universitet (RUC) er på størrelse med UIS og har ca 9000 studenter. RUC er medlem av Nordlysnettverket som åpner for utveksling innen alle fagfelt ved UiS. Det er heller ingen begrensing på hvor mange studenter vi kan sende.

Undervisningsspråk
Engelsk eller dansk.
Krav om språkkunnskaper
Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet på ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk eller dansk i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.
Karakterkrav
Ingen karakterkrav.
Antall utvekslingsplasser totalt
Ingen begrensing.
Informasjon om skolepenger
Studenter som reiserpå Nordlys-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet.
Stipendmuligheter

Nordlys-stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester: 1. september til 1. februar.
Vårsemester: 1. februar til 1. juli.

Dersom utvekslingssemesteret avsluttes senere enn det påfølgende semesteret starter ved UiS, vil instituttet/fakultetet (i samarbeid med partnerinstitusjonen) sørge for tilrettelegging av din utdanningsplan, slik at du ikke blir forsinket i dine studier.

Det finnes ulike muligheter for tilrettelegging: Det kan være at man tar emner som ikke krever at man er tilstede under eksamensperioden, at man får fritak fra obligatorisk undervisning ved UiS eller at man får forlenget frist for innlevering av bachelor- og masteroppgave. Kontakt din studiekoordinator for mer informasjon

Valg av emner
Studiepoeng i utlandet
30 ECTS = 30 studiepoeng.
Visum
Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum til Danmark.
Flere spørsmål?