Umeå universitet

Umeå Universitet ble grunnlagt i 1965 og er Sveriges 5. største universitet.

Undervisningsspråk

Engelsk eller svensk.

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet på ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk eller svensk i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Karakterkrav

Ingen karakterkrav.

Antall utvekslingsplasser totalt

Erasmus+: 2 plasser (bachelor og master).
Nordlys: Ingen begrensning.

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Nordlys-utveksling eller Erasmus + utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet.

Stipendmuligheter

Nordlys- eller Erasmus+ stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester: Fra slutten av august til midten av januar.
Vårsemester: Midten av januar til begynnelsen av juni.

Dersom utvekslingssemesteret avsluttes senere enn det påfølgende semesteret starter ved UiS, vil instituttet/fakultetet (i samarbeid med partnerinstitusjonen) sørge for tilrettelegging av din utdanningsplan, slik at du ikke blir forsinket i dine studier.

Det finnes ulike muligheter for tilrettelegging: Det kan være at man tar emner som ikke krever at man er tilstede under eksamensperioden, at man får fritak fra obligatorisk undervisning ved UiS eller at man får forlenget frist for innlevering av bachelor- og masteroppgave. Kontakt din studiekoordinator for mer informasjon

Valg av emner

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS = 30 studiepoeng.

Bolig

Informasjon om bolig.

Visum

Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum til Sverige.

Flere spørsmål?